IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-04 09:07
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 4 / 2023  (4 din 4)12    CZU
 2023  (4 din 4)68    
Nr. 4(34)12CZU
Nr. 3(33)18CZU
Nr. 2(32)17CZU
Nr. 1(31)21CZU
 2022  (4 din 4)75    
Nr. 4(30)20CZU
Nr. 3(29)20CZU
Nr. 2(28)18CZU
Nr. 1(27)17CZU
 2021  (4 din 4)66    
Nr. 4(26)15CZU
Nr. 3(25)17CZU
Nr. 2(24)17CZU
Nr. 1(23)17CZU
 2020  (4 din 4)77    
Nr. 4(22)22CZU
Nr. 3(21)19CZU
Nr. 2(20)18CZU
Nr. 1(19)18CZU
 2019  (4 din 4)74    
Nr. 4(18)15CZU
Nr. 3(17)19CZU
Nr. 2(16)17CZU
Nr. 1(15)23CZU
 2018  (3 din 4)62    
Nr. 3(14)21CZU
Nr. 2(13)19CZU
Nr. 1(12)22CZU
 2017  (2 din 4)53    
Nr. 2(11)27CZU
Nr. 1(10)26CZU
 2016  (2 din 4)40    
Nr. 2(9)20CZU
Nr. 1(8)20CZU
 2015  (2 din 4)23    
Nr. 2(7)12CZU
Nr. 1(6)11CZU
 2014  (2 din 4)23    
Nr. 2(5)12CZU
Nr. 1(4)11CZU
 2013  (2 din 4)48    
Nr. 2(3)28CZU
Nr. 1(2)20CZU
 2012  (1 din 4)21    
Nr. 121CZU
imagine

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Acta et Commentationes, Sciences of Education
Categoria:
  • B (28.02.2020-28.02.2024)
  • C (01.02.2018-28.02.2019)
  • C (28.02.2017-31.01.2018)

Revista științifică Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației este o publicaţie periodică, a cărei scop este oglindirea şi dezvoltarea fenomenului ştiinţific modern din domeniul Științelor ale Educației (Pedagogie și Didactica științelor); diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanţă (fundamentale şi aplicative); dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii didactice (strategii și metode), axate în special pe tehnologiile informaționale și comunicaționale în scopul utilizării lor inovaţionale; abordarea şi elucidarea problemelor investigaţionale de profil educațional. Revista are următoarele obiective: - Publicarea și diseminarea rezultatelor științifice valoroase obținute de cercetătorii Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și din alte instituții din țară și de peste hotare; - Extinderea relațiilor sub aspect științific și editorial cu instituții de profil din țară și de peste hotare în scopul devenirii unei reviste științifice de prestigiu pe plan național și internațional; - Includerea revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației în baze de date naționale și internaționale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole630588403194026211319
Volume34627872945
Total66465119022347

Vizualizări   967Descărcări   57

Conţinutul numărului de revistă

Impactul abordării inter- și transdisciplinare a conținuturilor la biologie și chimie asupra formării competenței antreprenoriale și spiritului de inițiativă la elevi 7-21

DOI: 10.36120/2587-3636.v28i2.7-21

CZU: 001.2:37.032.5+371.314.6:001

Lozinschi Iulia , Coropceanu Eduard
Formarea competențelor de mediu la elevii claselor a XII-a, cu aplicare în orizontul local al râului Nistru pe sectorul raionului Anenii Noi 22-32

DOI: 10.36120/2587-3636.v28i2.22-32

CZU: 371.136:[502+574]:371.214.112+91(282.247.31)

Codreanu Igor , Ioviță Olesea
Modelul pedagogic de formare a competenței matematice a viitorilor învățători de clasele primare 33-40

DOI: 10.36120/2587-3636.v28i2.33-40

CZU: 377.8:37+37.042.2:51

Hajdeu Mihaela
Robotica în educația STEAM 41-49

DOI: 10.36120/2587-3636.v28i2.41-49

CZU: 004.896:37.016

Vascan Teodora
Применение информационной системы геоэнергетической оценки в образовательно-научной внеаудиторной деятельности студентов 50-56

DOI: 10.36120/2587-3636.v28i2.50-56

CZU: 37.016:004+371.212

Марунич Николай , Богданова Виолетта
Rolul interdisciplinarității în formarea competențelor prin activități practico-aplicative la disciplina geografie 57-67

DOI: 10.36120/2587-3636.v28i2.57-67

CZU: 001.2:37.042.2+371.388:91

Pătrașcu Alexandra , Bocancea Viorel
Dezvoltarea proceselor cognitive în corelare cu particularitățile de vârstă ale elevilor ca factor determinant în procesul de formare și dezvoltare a competenței investigative 68-74

DOI: 10.36120/2587-3636.v28i2.68-74

CZU: 37.015.3+159.922.7

Rotari Natalia
Activități didactice extracurriculare în procesul de predareînvățare- evaluare a limbii române ca limbă străină (RLS) 75-86

DOI: 10.36120/2587-3636.v28i2.75-86

CZU: 37.016:811

Branişte Ludmila
Desfășurarea terapiei cognitiv-comportamentale in ameliorarea simptomelor depresiei, anxietății generalizate și anxietății sociale la adolescenți. Studiu de caz 87-97

DOI: 10.36120/2587-3636.v28i2.87-97

CZU: 159.922.8

Calancea Angela
Învățarea transformativă - resursă valorică pentru exersarea gândirii independente a formabililor 98-106

DOI: 10.36120/2587-3636.v28i2.98-106

CZU: 37.016:159.955+378.124/.7

Repeșco Gabriela
Model de cultură inovațională a cadrelor didactice 107-113

DOI: 10.36120/2587-3636.v28i2.107-113

CZU: 37.013.43:.001.76+371.12

Pîrău Lucia
Manifestări ale agresivității și violenței la vârstă școlară mică 114-123

DOI: 10.36120/2587-3636.v28i2.114-123

CZU: [159.922.7+159.9.019.4]:373.3

Balan Corina
Repere teoretice ale formării valorilor morale a adolescenților moderni 124-134

DOI: 10.36120/2587-3636.v28i2.124-134

CZU: 159.922.8:37.034

Creţu Liliana
Abordări teoretice în studiul alfabetizării emoționale a elevilor din clasele primare 135-143

DOI: 10.36120/2587-3636.v28i2.135-143

CZU: 159.922.7:159.942+371.212

Karabulut-Babenco Cristina
Aspecte conceptual-metodologice în formarea competenței interculturale elevilor din clasele gimnaziale 144-152

DOI: 10.36120/2587-3636.v28i2.144-152

CZU: 37.013.43:37.042.2+371.3

Dorobanțu-Dina Roxana-Georgeta
Aspecte teoretice ale asigurării calității educației la nivel local 153-163

DOI: 10.36120/2587-3636.v28i2.153-163

CZU: 37:006.015.5-057.17

Popa Violeta
Современные подходы к эмоциональному развитию в российской педагогике 164-176

DOI: 10.36120/2587-3636.v28i2.164-176

CZU: 37.013.77:159.942

Паюл Ирина
Patternul educațional al dezvoltării competențelor de comunicare ale elevilor (educația fizică) 177-183

DOI: 10.36120/2587-3636.v28i2.177-183

CZU: 37.042.2:316.454.52+372.853

Florea Mihaela