IBN
Închide
Volontir Nina
Cuvinte-cheie (106): evaluare (2), vara (1), iarna (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Aspecte ale utilizării metodei ,,6 de ce?” În activități educative cu preșcolarii
Volontir Nina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea metodei didactice „pălăriile gânditoare” în educația ambientală a elevilor
Volontir Nina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-304-2.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Educaţia pentru dezvoltare durabilă prin geografie – imperativ al mileniului III
Volontir Nina, Sochircă Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(114) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigația profesorului - modalitate de dezvoltare a ideilor despre:,,Cum alegem tema tezei de licență/master?”
Volontir Nina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRES – strategie didactică eficientă de învățare a geografiei
Volontir Nina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 8 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema deşeurilor şi gunoiului abordată cu elevii în procesul educaţional
Spătaru Petru1, Volontir Nina2, Spînu Oxana1
1 Institutul de Chimie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții privind rolul stagiilor de practică în formarea geografilor la domeniul științe ale pământului
Codreanu Igor, Volontir Nina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezervaţia Ţîpova – potenţial landşaft cultural în valea Nistrului
Volontir Nina, Mironov Ion
Тираспольский государственный университет
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3076-7-3.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul competenței de lectură a studenților în seminarul de teoria și metodologia geografiei
Volontir Nina, Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Categorizarea – tehnică eficientă de valorizare a ideilor produse de către elevi
Volontir Nina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe ale naturii
Vol. 2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-230-4.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Degraded historico-cultural elements from the geographical landscape of Chişinău.
Codreanu Igor, Volontir Nina, Mironov Ion
Moldova Tiraspol State University
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiect pentru educaţia ambientală şi protejarea mediului
Volontir Nina, Sochircă Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(107) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 5 October, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții din istoricul cercetării aflorimentului de argile etuliene
Coțuc Alisa, Volontir Nina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVII-a. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-76-246-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii privind formarea şi dezvoltarea culturii geografice – parte componentă a culturii generale umane
Volontir Nina12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(110-111) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnica 6 - 3 - 5 – tehnică eficientă de producere a ideilor
Volontir Nina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-239-7.
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trecutul și prezentul conacului Manuc Bey
Bordei Elena, Volontir Nina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVII-a. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-76-246-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Aplicarea fişelor de evaluare criterială la lecţiile de geografie
Volontir Nina, Sochircă Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(105-106) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente degradate ale peisajelor tehnogene din municipiul Chișinău
Volontir Nina, Codreanu Igor, Mironov Ion
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Modalităţi de stimulare şi dezvoltare a creativităţii elevilor prin geografie
Volontir Nina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(99-100) / 2016 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 March, 2018. Descarcări-32. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Educatia geoecologica – vector de civilizatie si progres pentru dezvoltarea durabila
Volontir Nina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 21 January, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 26