IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale" consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu,
Chişinău, Moldova, 11-12 mai 2018
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția a II-a Vol.2
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Tiraspol
Responsabili de ediție: Coropceanu E.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
Anul publicării: 2018
Numărul de pagini: 220
ISBN: 978-9975-76-239-7
CZU: 37.016:[5+911](082)=135.1=111=161.1 P 93
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 10 februarie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (48)Filologie (1)Chimie (5)Biologie (3)Istorie (1)Economie (1)Filosofie (1)Geografie (4)Pedagogie (80)Studiul artelor, culturologie (1)Psihologie (7)Sociologie (2)