IBN
Închide
Castraveţ Tudor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 10. Publicaţii peste hotare - 5.
Cărţi - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2022 - 2

Ce am făcut în ultimii 30 de ani?
Castraveţ Tudor
Universitatea de Stat din Tiraspol
Două maluri ale Nistrului – un viitor comun
2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-407-0.
Disponibil online 26 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Climate box as a tool for environmental education
Culighin Elena1 , Castraveţ Tudor2 , Velicinschi Adriana3
1 Institute of Chemistry,
2 Tiraspol State University (TSU),
3 National Environmental Center, Chisinau
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 18 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Starea și utilizarea sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație în ecosistemele urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
Bacal Petru, Mogîldea Vladimir, Jeleapov (Chişciuc) Ana, Burduja Daniela, Railean Veronica, Sandu Maria, Sterpu Lunita
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
Chișinău, 2021 / ISSN 978-9975-62-438-1
Disponibil online 27 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Agenda strategică pentru cercetare și inovare la Marea Neagră
Castraveţ Tudor , Bejenaru Gherman , Căpatină Lucia , Dilan Vitalie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea și cartarea zonelor protejate din Republica Moldova conforme cu directiva cadru a UE privind apa
Castraveţ Tudor1 , Bejan Iurie2 , Dilan Vitalie2 , Capatina Lucia1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statistical modelling of drought-related yield losses using soil moisture-vegetation remote sensing and multiscalar indices in the south-eastern Europe
Potopova Vera1 , Trnka Miroslav23 , Hamouz Pavel 1 , Soukup Josef1 , Castraveţ Tudor4
1 Czech University of Life Sciences Prague,
2 Global Change Research Institute of the Czech Academy of Sciences,
3 Institute of Agrosystems and Bioclimatology, Mendel University in Brno,
4 Tiraspol State University (TSU)
Agricultural Water Management
Nr. 30(236) / 2020 / ISSN 0378-3774
Disponibil online 8 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Aspecte ale regionării micro- și mezoclimatice a teritoriului Republicii Moldova
Castraveţ Tudor , Dilan Vitalie , Capatina Lucia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 4. 2018. Chişinău. .
Disponibil online 21 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea factorului erozivității precipitațiilor în Republica Moldova
Castraveţ Tudor
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Jurnalul Est European de Sisteme Informationale Geografice si Teledetectie
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2601-0100 / ISSNe 2601-0119
Disponibil online 14 June, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relații între morfometria reliefului, utilizarea terenurilor și eroziunea torențială. Studiu de caz bazinul lacului Costești
Bejan Iurie1 , Boboc Nicolae1 , Castraveţ Tudor2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 4. 2018. Chişinău. .
Disponibil online 20 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Aplicarea metodelor climatologice în studiul pericolului eroziunii solului
Castraveţ Tudor
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 3. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-76-170-3.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

The agro-climatic zoning within the Dniester river basin using GIS technologies
Nedealcov Maria12 , Castraveţ Tudor12 , Adamenko Tatiana3
1 University of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Ecology and Geography of the ASM,
3 Centrul Hidrometeorologic din Ucraina
Sisteme Informaționale Geografice
Ediția a 22-a. 2015. Chişinău. .
Disponibil online 18 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Using GIS for identification of potential areas for aforestation in the Republic of Moldova
Bejan Iurie1 , Castraveţ Tudor1 , Avanzi Agostino2 , Frank Enrico2 , Dilan Vitalie3
1 Institute of Ecology and Geography of the ASM,
2 BETA Studio srl,
3 Tiraspol State University (TSU)
Sisteme Informaționale Geografice
Ediția a 22-a. 2015. Chişinău. .
Disponibil online 18 November, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-1832
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Landslides Susceptibility Assessment in Codri Plateau using Logistic Regression and Artificial Neural Networks Analysis WITH GIS
Ercanoglu Murat1 , Boboc Nicolae2 , Bejan Iurie2 , Castraveţ Tudor2 , Sirodoev Ghennadi2 , Sîrodoev Igor2
1 Hacettepe University, Ankara,
2 Institute of Ecology and Geography of the ASM
Mediul Ambiant
Nr. 4(76) / 2014 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 18 June, 2015. Descarcări-22. Vizualizări-783
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea scurgerii de suprafață utilizând SIG
Castraveţ Tudor1 , Dilan Vitalie2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 2. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-157-4.
Disponibil online 23 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regionarea agroclimatică a bazinului Nistru cu suportul SIG
Nedealcov Maria1 , Castraveţ Tudor1 , Adamenko Tatiana2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Centrul Hidrometeorologic din Ucraina
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(34) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 4 December, 2014. Descarcări-19. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Evaluarea resurselor de apă subterane in condiţiile diferenţierii componentelor naturale ale peisajului
Melniciuc Orest , Bejan Iurie , Boboc Nicolae , Castraveţ Tudor
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(320) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 18 December, 2013. Descarcări-21. Vizualizări-922
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Metode de analiză a peisajelor din campia Prutului Mijlociu
Boboc Nicolae , Bejan Iurie , Castraveţ Tudor , Munteanu Valentina , Ţîţu Pavel
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(317) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-61. Vizualizări-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Clasificarea reliefului utilizând modelarea în SIG
Castraveţ Tudor
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Cadastru şi drept
Vol.30. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea modului de influenţă a activităţilor antropice asupra scurgerii anuale
Boboc Nicolae , Castraveţ Tudor , Melenciuc Mihail
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(313) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-939
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea susceptibilităţii la alunecări de teren în sectorul-cheie Criuleni
Boboc Nicolae , Bejan Iurie , Castraveţ Tudor
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Cadastru şi drept
Vol.30. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 4 May, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 27