IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Embargo - 6 luni
Anul fondării  2000
Fondatori
Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Tirajul revistei   600
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-26 15:58
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 6)15
  2019  (5 din 6)93
  2018  (5 din 6)95
  2017  (5 din 6)90
  2016  (5 din 6)93
  2015  (5 din 6)98
  2014  (5 din 6)91
  2013  (5 din 6)79
  2012  (4 din 6)97
  2011  (5 din 6)110
  2010  (5 din 6)102
  2009  (4 din 6)97
  2008  (5 din 6)135
  2007  (3 din 6)110
  2006  (4 din 6)99
  2005  (5 din 6)95
  2004  (5 din 6)92
  2003  (5 din 6)100
  2002  (5 din 6)127
  2001  (6 din 6)127
  2000  (4 din 6)76
imagine

pISSN: 1810-6455
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2017.12.21-2019.12.05)
  • C (2014.01.30-2017.12.20)
  • C (2010.12.06-2013.12.31)

Fiecare număr de revistă este axat pe tratarea mai amplă a unei probleme actuale din domeniul educaţiei:
– Statutul profesorului în societatea contemporană
– Finalităţile educaţionale
– Aspecte ale educaţiei copiilor cu necesităţi speciale
– Politici educaţionale
– Educaţie pentru democraţie
– Statutul tînărului profesor
– Educaţie interculturală
– Educaţie ecologică
– Integrare europeană
– Educaţie pentru mass-media şi comunicare
– Educaţie economică


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2000 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole202177620815174194550
Volume96470282094
Total211782323617268

Vizualizări   426Descărcări   82

Conţinutul numărului de revistă

Antreprenoriatul social: o abordare umană pe calea dezvoltării durabile

2-6

CZU: 334.012.23+37.032.5:33

Ionescu Ala

O nouă concepţie a inspecţiei şcolare

6-9

CZU: 37.013

Cojocaru Vasile, Ştefan Mariana

Cunoştinţe, atitudini şi practici de valorificare a educaţiei interculturale în instituţiile de învăţământ superior (Studiu de evaluare iniţială)

10-14

CZU: 378.14:008

Cristei Aliona, Costachi Ionela

Educaţie pentru dezvoltare durabilă prin standarde ocupaţionale şi de calificare noi solicitate de piaţă

15-17

CZU: 37.048.4+331.548

Mîncu Georgeta

Biblioteca şi educaţia nonformală

18-19

CZU: 027.5+37.025

Laneţcaia Eugenia, Botezat Ana

Consolidarea stimei de sine a adolescenţilor în mediul şcolar

20-23

CZU: 159.923.2-053.6+37.015.3

Chirev Pavel

Proiectul de echipă: câteva sugestii de organizare

24-27

CZU: 37.02

Cartaleanu Tatiana

Strategii şi modalităţi de dezvoltare a competenţelor transversale ale elevilor la lecţiile de istorie

28-30

CZU: 37.02:94

Barbăroș Claudia

Principiul lui Le Châtelier – o lege universală a naturii. Formularea şi aplicarea acestuia la orele de chimie

30-35

CZU: 37.016.046:54

Povar Igor

Educaţia pentru dezvoltare durabilă prin geografie – imperativ al mileniului III

36-41

CZU: 37.033:91

Volontir Nina, Sochircă Elena

Formarea competenţei ştiinţifice la elevi în cadrul orelor de biologie

41-44

CZU: 37.02:57

Ungureanu Iurie, Paholceac Alexandru, Tudor Valeria

Educaţia contra corupţiei – între informare şi formare

44-47

CZU: 37.034

Eșanu Rodica

Platforma de comunicare între instituţiile de resort şi partenerii de dezvoltare în vederea elaborării standardelor ocupaţionale şi a celor de calificare

48-49

Masa rotundă: Conexiunea Metodologiei de elaborare a standardelor ocupaţionale şi a Metodologiei de elaborare, revizuire şi validare a standardelor de calificare

49-49

Profesorii preuniversitari continuă educaţia pentru integritate în şcoală

50-50

Proiectul Lecţii europene 2: Componenta Educaţie contra corupţiei (sumar executiv)

50-51
Goraş-Postică Viorica

Profesorii preuniversitari răspund provocării de a învăţa lucruri noi privind dezvoltarea şi evaluarea competenţei interculturale

52-52
Goraş-Postică Viorica

Gândire critică pentru formarea competenţelor profesionale. CONSEPT IV

53-53
Bezede Rima

Dezvoltarea durabilă

54-56

CZU: 37.03

Cristea Sorin