IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani" Probleme actuale ale ștințelor sociale și umanistice,
Chişinău, Moldova, 24-25 septembrie 2015
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol. 1
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Tiraspol
Responsabili de ediție: Moşanu-Şupac L.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
Anul publicării: 2015
Numărul de pagini: 325
ISBN: 978-9975-76-159-8
CZU: 5:378(478)(082)=135.1=111=161.1 Î-59
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 24 iulie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (54)Tehnică (2)Filologie (13)Chimie (9)Biologie (28)Istorie (3)Pedagogie (58)Psihologie (11)Drept (1)Studiul artelor, culturologie (4)Sociologie (5)Economie (2)Geografie (6)Medicină (1)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)