IBN
Închide
Chirică Lazăr
Cuvinte-cheie (91): Marea Neagră (3), zonă de litoral (2), salinitate (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 19. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 7

Contribuţii cu privire la apele subterane din municipiul Chişinău
Chirică Lazăr, Coadă Dumitru
Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 26 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul antropic asupra geosistemelor din zona de litoral a Mării Negre
Chirică Lazăr
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(126) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificările climatice în post-glaciar şi impactul lor asupra geosistemului Mării Negre
Chirică Lazăr
Universitatea de Stat din Moldova
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregătire profesională a viitorilor specialişti din perspectiva interdisciplinarităţii
Chirică Lazăr1, Chirică Galina2
1 Colegiul de Ecologie, mun. Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea actuală a geosistemelor din zona de litoral a mării Negre și unele tendinţe
Chirică Lazăr
Colegiul de Ecologie, mun. Chişinău
Starea actuală a componentelor de mediu. Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3155-9-3 (Impressum).
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stratigrafia şi corelarea sedimentelor de geneză marină-lacustrăterigenă din zona de litoral a Mării Negre
Chirică Lazăr
Colegiul de Ecologie, mun. Chişinău
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 30(43) / 2019 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențele stagiilor de practică în eficientizarea formării viitorilor tehnicieni-meteorologi
Chirică Lazăr, Sarapanovscaia Svetlana
Colegiul de Ecologie, mun. Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 7 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Aspecte privind geneza şi evoluţia limanului Kuialnic
Chirică Lazăr
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(116) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 6 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Supravegherea calităţii componentelor de mediu – siguranţa calităţii vieţii populaţiei în Republica Moldova
Chirică Lazăr, Gâlcă Gavril, Zgîrcu Nina
Ministerul Mediului
Mediul Ambiant
Nr. 3(81) / 2015 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 12 August, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Dispersia poluanţilor în condiţii meteorologice nefavorabile şi influenţa asupra nivelului de poluare aL aerului atmosferic în urbele Republicii Moldova
Chirică Lazăr1, Bălan Violeta2, Catenco Galina2, Cauş Natalia2, Gâlcă Gavril2
1 Ministerul Mediului,
2 Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova
Mediul Ambiant
Nr. 4(76) / 2014 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 18 June, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea ecologică complexă a bazinului r. Prut pe tronsonul Şireuţi – Giurgiuleşti în cadrul Expediţiei Internaţionale Dunărene JDS 3 – PRUT 2013
Chirică Lazăr1, Gâlcă Gavril2, Jăpălău Vlad2, Moraru V3
1 Ministerul Mediului,
2 Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova,
3 Liceul Teoretic „B.P.Haşdeu“, Bălţi
Mediul Ambiant
Nr. 2(74) / 2014 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 14 January, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Apele de suprafaţă: probleme şi soluţii
Chirică Lazăr, Pencov Mihail, Cuceiniuc Ion, Fliurţă Ion
Ministerul Mediului
Mediul Ambiant
Nr. 2(56) / 2011 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Convenţia Aarhus şi oportunităţile pentru Republica Moldova
Chirică Lazăr, Nagornâi Maria
Ministerul Mediului
Mediul Ambiant
Nr. 2(56) / 2011 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizări în domeniul implementării Convenţiei asupra zonelor umede de importanţă internaţională în special ca habitat al păsărilor acvatice
Chirică Lazăr, Josu Veronica
Ministerul Mediului
Mediul Ambiant
Nr. 1(54) / 2011 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 4

Aprecierea geologică a bazinului hidrografic Prut
Chirică Lazăr1, Bejan Iurie2, Ţîţu Pavel2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(26) / 2009 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea hidrologică a bazinului r. Prut
Chirică Lazăr
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(26) / 2009 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte hidrogeologice ale apelor subterane din municipiul Chişinău
Chirică Lazăr, Coadă Dumitru
Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1 / 2009 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind reţeaua de aşezări urbane din bazinul r. Prut
Chirică Lazăr1, Bejan Iurie2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(26) / 2009 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Aspecte hidrochimice ale apelor freatice din aria complexului istorico-natural orheiul vechi
Boboc Nicolae, Chirică Lazăr, Sandu Maria, Tofan Elena, Brega Vladimir, Spătaru Petru
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(305) / 2008 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea metodologiei de formare continuă a specialiştilor în geografie din învăţământul universitar şi postuniversitar prin aplicarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice
Coşcodan Mihai1, Chirică Lazăr1, Volontir Nina2, Mironov Ion2, Iordan Sergiu3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 2(12) / 2008 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 24