IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-29 09:24
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 1 / 2021  (1 din 2)9    CZU
 2021  (1 din 2)9    
Nr. 1 9CZU
 2017  (2 din 2)23    
Nr. 2 11CZU
Nr. 1 12CZU
 2016  (2 din 2)23    
Nr. 2 13CZU
Nr. 1 10CZU
 2015  (1 din 2)34    
Nr. 1-2 34CZU
 2014  (2 din 2)32    
Nr. 2 14CZU
Nr. 1 18CZU
 2013  (2 din 2)21    
Nr. 2 11
Nr. 1 10
 2012  (2 din 2)27    
Nr. 2 12
Nr. 1 15CZU
 2011  (2 din 2)25    
Nr. 2 14
Nr. 1 11
 2010  (2 din 2)23    
Nr. 2 12
Nr. 1 11
 2009  (2 din 2)22    
Nr. 2 12
Nr. 1 10
 2008  (2 din 2)23    
Nr. 2 11
Nr. 1 12
 2007  (2 din 2)26    
Nr. 2 11
Nr. 1 15
 2006  (2 din 2)24    
Nr. 2 11
Nr. 1 13
 2005  (1 din 2)12    
Nr. 1 12
imagine

pISSN: 1857-0046
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Categoria:
  • C (2018.02.01-2020.01.31)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2010.12.06-2013.06.26)
  • C (2009.04.30-2010.12.05)

Geologie regională şi seismologie.Evoluţia geo- şi ecosistemelor şi elaborarea sistemului geoinformaţional de mediu şi resurse naturale.Monitorizarea, modelarea şi valorificarea sistemelor biologice şi geoecologice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole324996482161281198
Volume2535015948
Total349103149717076

Vizualizări   2504Descărcări   55

Conţinutul numărului de revistă

Cuvant inainte 7-13
Nicoara Igor , Ciobotaru Valerian , Mogorici (Spian) Cristina
Geologul basarabean Ivan Mihailovici Suhov 14-23

CZU: 55(478)(092)

Ciobotaru Valerian
В поисках истины 24-29

CZU: 55(478)(092)

Покатилов Виктор
Вклад Ивана Михайловича Сухова в охрану природы Молдовы 30-35

CZU: 55(478)(092)+502

Сыродоев Геннадий , Мицул Е.З. , Игнатьев Л.И. , Герась А.С.
Вклад И.М. Сухова в макросейсмические исследования Карпатских землетрясений 36-41

CZU: 550.34

Карданец Владлен
Gold of Romania: Economic geology considerations 42-48

CZU: 553

Popescu Gheorghe
Major types of mineral deposits in Romania: what has remained? 49-55

CZU: 553.04

Udubaşa Sorin Silviu , Udubaşa Gheorghe
Structurile de tip elipsoidal sau circular din partea de nord-vest a Marii Negre 56-64

CZU: 551.242.03

Ţicleanu Mircea , Nicolescu Radu-Grigore
Стратиграфия юрских отложений Запада Украины 65-76

CZU: 551.762(477.8)

Жабина Н. , Шлапинский Владимир , Приходько Михаил , Аникеева Е. , Мочальский Д.
Распределение фораминифер в среднесарматских отложениях Молдовы 77-89

CZU: 563.12+551.782(4789)

Бобринская Ольга
Верхненеогеновые черепахи Р. Молдова, палеоэкологические аспекты 90-93

CZU: 56:551.782(478)598.1

Redcozubov Oleg
Новые данные о роде Dinofelis Zdansky, 1924 из плиоцена нижнего течения Днестра 94-96

CZU: [569.742.7:551.782.2](478.9)

Марарескул Владислав
Вероятностная модель сейсмичности 97-104

CZU: 550.343

Буртиев Рашид , Павлов Пётр
The influence of the hazardous natural processes on Russian economic objects 105-108

CZU: 873.33.33

Razumova Natalia , Tsadikovsky E. , Razumov V. , Linkov A.
Учет влияния геологических рисков при разработке инвестиционных проектов в строительстве 109-113

CZU: 622.011.4

Полканова Алина
Основные факторы, обуславливающие длительную прочность сарматских глин Молдовы 114-117

CZU: 622.011.4

Полканов Владимир
К вопросу о длительной устойчивости ограждающих конструкций 118-122

CZU: 622.011.4

Чебан Олег
Использование ГИС-технологий для создания геологических баз данных 123-128

CZU: 550

Кравченко Елена , Руденко Анастасия , Соболева Татьяна
Specificul geologic si influenta acestuia asupra repartitiei alunecarilor de teren din cadrul Codrilor de Nord 129-138

CZU: 551.4

Angheluţa Viorica
Овражно-оползневые формы на Лапушнянской равнине и условия их развития 139-144

CZU: 551.4

Сербина С. , Игнатьев Л.И. , Бучкова (Делибалтова) Марина , Мицеля М.
Временной и пространственный анализ колебаний генетических компонентов годового стока 145-150

CZU: 556.18(478)

Мельничук Орест , Беженару Герман
Educatia geoecologica – vector de civilizatie si progres pentru dezvoltarea durabila 151-155

CZU: 37.02

Volontir Nina
Грязевые вулканы Днестровско-Прутского междуречья 156-160

CZU: 551.311.8.(478)

Гребенщиков В
Состояние изученности взаимосвязи поверхностных и подземных вод Молдовы 161-165

CZU: 556.33:556.168(478.9)

Арнаут Николай
Apele minerale ale Republicii Moldova – aspecte balneologice şi turistice 166-170

CZU: 556.3(478)

Iaţco Lilia
Particularităţile regionale ale părţii superioare a zonei de aerare pentru acviferul freatic (studiu de caz Republica Moldova) 171-173

CZU: 556.3(4-15)

Burduja Ion
Гидрогеология Республики Молдова: достижения и перспективы 174-181

CZU: 556.3(4-15)

Морару К.Е.
Роль системы "вода-порода" в формировании геохимии подземных вод (на примере грунтовых вод г. Кишинэу) 182-187

CZU: 556.32(478-25)

Timoşencova Anastasia , Морару К.Е.
Particularităţile geostatistice a geochimiei apelor subterane a complexului acvifer Jurasic (teritoriul Republicii Moldova) 188-191

CZU: 556.3(4-15)

Ţurcan Liubovi
Мониторинг подземных вод Молдовы: концепция, характеристика и состояние 192-197

CZU: 556.3(478)

Матвеева Елена
Methodology of short-term powerful earthquake forecasting and warning using ground and space monitoring data. 198-199

CZU: 551:681.3

Pulinets Serghei , Razumova Natalia , Tsadikovsky E.
Регенерация трансформаторного масла с использованием природных сорбентов Молдовы 200-201

CZU: 542.06

Болотин О.А. , Самохвалов Н.И. , Петухов О. , Русу Мария
Кремнистые породы Молдовы как наполнители полимерных материалов 202-202

CZU: 542.06

Болотин О.А. , Самохвалов Н.И.
The national services network EURAXESS as an effective tool for integration in the European research area 203-205

CZU: 001.891:061.1EURAXESS

Rabosapca Irina , Roşca Alexandru