IBN
Închide

51Publicaţii

650Descărcări

24418Vizualizări

Cujbă Vadim
Cuvinte-cheie (142): Land fund (3), SNAP (2), QGIS (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
ORCiD
Scopus Author ID
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 32. Publicaţii peste hotare - 9.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Teze/Rezumate în culegeri - 5. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 2
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 7
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 25
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 4

2024 - 1

Importanța datelor spațiale și programelor libere și gratuite pentru educație
Sîrbu Rodica1 , Cujbă Vadim2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 12, Vol. I. 2024. Bălți. ISBN 978-9975-50-318-1.
Disponibil online 7 May, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 5

Accesul deschis la date spațiale prin intermediul programului Copernicus al Uniunii Europene și SNAP
Sîrbu Rodica1 , Cujbă Vadim2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
EU: Building links to Eastern Partnership Countries
Ediția 1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-175-46-3.
Disponibil online 5 January, 2024. Descarcări-8. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerations on the demographic decline of the population in the north development region, Republic of Moldova
Bunduc Petru , Lozovanu Dorin , Hachi Mihai , Cujbă Vadim
Institute of Ecology and Geography, MSU
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1(R) / 2023 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerations on the demographic decline of the population in the north development region, Republic of Moldova
Bunduc Petru , Lozovanu Dorin , Hachi Mihai , Cujbă Vadim
Institute of Ecology and Geography, MSU
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 18. 2023. Iași. .
Disponibil online 22 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea instrumentelor 3D Maps Excel pentru dezvoltarea competențelor de creare a hărților geografice
Cujbă Vadim
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(31) / 2023 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 July, 2023. Descarcări-24. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The importance of health, education and culture infrastructure to regional and local development in the Northern Development Region of the Republic of Moldova
Lozovanu Dorin , Hachi Mihai , Cujbă Vadim , Bunduc Petru
Institute of Ecology and Geography, MSU
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional „Dimitrie Cantemir”
Ediția 43. 2023. Iași, România. .
Disponibil online 8 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Schimbările climatice și dezvoltarea durabilă în Republica Moldova
Sîrbu Rodica1 , Cujbă Vadim2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 10 January, 2022. Descarcări-39. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of the health aspects of the human development index in the Northern Development Region of the Republic of Moldova
Lozovanu Dorin , Bunduc Petru , Cujbă Vadim
Institute of Ecology and Geography
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional „Dimitrie Cantemir”
Ediția 42. 2022. Iași, România. .
Disponibil online 8 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Housing quality in the Republic of Moldova
Sîrbu Rodica1 , Cujbă Vadim2
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Tiraspol State University
Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum
Nr. 1(21) / 2022 / ISSN 1644-0749 / ISSNe 2450-0771
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The assessment of some sustainable land use indicators (case study: Chișinău municipality)
Cujbă Vadim1 , Sîrbu Rodica2
1 Tiraspol State University,
2 State Agrarian University of Moldova
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 12 January, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Metode de monitorizare a utilizării terenurilor din cadrul municipiului Chișinău
Cujbă Vadim1 , Sîrbu Rodica2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Dezvoltarea umană în Republica Moldova din perspectiva resurselor naturale, socioeconomice și turistice
2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-76-355-4 (PDF).
Disponibil online 29 October, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problem-based learning (PBL) method for teaching and learning geographic information systems
Sîrbu Rodica1 , Cujbă Vadim2
1 Technical University of Moldova,
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Perspectives and achievements within European Integration of Moldova
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-64-343-6 (PDF).
Disponibil online 3 February, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situația geodemografică a localităților din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
Hachi Mihai , Matei Constantin , Lozovanu Dorin , Bacal Petru , Morozan Stela, Cebotari Mariana, Bejan Iurie , Bunduc Petru , Bodrug Nicolae , Railean Veronica
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Agenţia de Dezvoltare Regională Nord,
Chişinău, 2021 / ISBN 978-9975-62-442-8
Disponibil online 28 June, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sporirea atractivității studiilor universitare prin prisma implementării incubatoarelor de cercetare.
Cujbă Vadim1 , Sîrbu Rodica2 , Codrea Lidia1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-319-6.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 10

Aplicarea indicelui de concentrare Gini în analiza urbanizării Republicii Moldova
Cujbă Vadim1 , Sîrbu Rodica2 , Sochircă Elena1 , Crăciun Laurențiu3
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Academia de Studii Economice din Moldova
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 16 November, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea amenajării teritoriului adiacent râului Bîc cu fâșii de protecție
Cujbă Vadim1 , Corman Iulia2 , Sîrbu Rodica2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 16 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regiunea de Dezvoltare Centru. Aspecte geografice, socio-economice și ecologice
Bacal Petru , Lozovanu Dorin , Matei Constantin , Bulimaga Constantin , Cocîrţă Petru , Crîşmaru Valentin, Hachi Mihai , Florea Serafim, Jeleapov (Chişciuc) Ana , Boboc Nicolae , Bejan Iurie , Boian Ilie , Bacal Svetlana , Cujbă Vadim , Bunduc Petru , Mogîldea Vladimir , Burduja (Vîrlan) Daniela , Moroz Ivan , Railean Veronica , Ciobanu Cristina, Budeanu Valentina , Roşca Igor, Sterpu Lunita, Urman Parascovia, Pântea Călin
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
Chişinău, 2020 / ISBN 978-9975-3236-5-9
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regiunea de Dezvoltare Centru. Aspecte geografice, socio-economice și ecologice
Bacal Petru , Lozovanu Dorin , Matei Constantin , Bulimaga Constantin , Cocîrţă Petru , Crîşmaru Valentin, Florea Serafim, Jeleapov (Chişciuc) Ana , Boboc Nicolae , Bejan Iurie , Boian Ilie , Bacal Svetlana , Cujbă Vadim , Bunduc Petru , Mogîldea Vladimir , Burduja (Vîrlan) Daniela , Moroz Ivan , Railean Veronica , Ciobanu Cristina, Budeanu Valentina , Roşca Igor, Sterpu Lunita, Urman Parascovia, Pântea Călin
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
Chişinău, 2020 / ISBN 978-9975-3236-5-9
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnici de elaborare și organizare a traseului turistic „O călătorie spre podul Eiffel”
Cujbă Vadim1 , Sîrbu Rodica2 , Gherlac Adriana1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Socio-umanistice și Didactica Științelor Socio-umanistice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975-76-314-1.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-42. Vizualizări-802
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe asupra modului de utilizare a terenurilor din cadrul aglomerației Chișinău
Cujbă Vadim1 , Sochircă Elena1 , Sîrbu Rodica2 , Ţîţu Pavel3
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe asupra modului de utilizare a terenurilor din cadrul aglomerației Chișinău
Cujbă Vadim1 , Sochircă Elena1 , Sîrbu Rodica2 , Ţîţu Pavel3
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări și tendințe actuale în cercetarea componentelor naturale și socio-economice ale ecosistemelor urbane și rurale
Chişinău: Tipografia “Foxtrot”, 2020. ISBN 978-9975-89-160-8..
Disponibil online 28 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The efficiency of applying the effective age method for locative buildings evaluation in the Republic of Moldova
Cujbă Vadim1 , Sîrbu Rodica2 , Ţîţu Pavel3
1 Tiraspol State University,
2 State Agrarian University of Moldova ,
3 Institute of Ecology and Geography
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Urbanization effects on land use changes within Chisinau urban agglomeration. case study - Stauceni commune
Sîrbu Rodica1 , Cujbă Vadim2
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Tiraspol State University
Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum
Nr. 4(19) / 2020 / ISSN 1644-0749 / ISSNe 2450-0771
Disponibil online 25 August, 2021. Descarcări-31. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea instrumentelor de tip web 2.0 pentru predarea interactivă a disciplinelor la specialitățile de turism și geografie
Cujbă Vadim1 , Sîrbu Rodica2 , Codrea Lidia1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-304-2.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-45. Vizualizări-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Considerații cu privire la situația lingvistică din instituțiile de învățământ din raioanele de est ale Republicii Moldova
Cujbă Vadim
Universitatea de Stat din Tiraspol
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-108-89-8.
Disponibil online 19 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diferențieri teritoriale în structura demolingvistică a populației Republicii Moldova
Cujbă Vadim1 , Ţîţu Pavel2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea metodei “Flipped Classroom” la orele de geografie
Sîrbu Rodica1 , Cujbă Vadim2
1 Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 8 January, 2020. Descarcări-48. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea sistemelor informaționale geografice în reconstituirea evoluției spațiale a organizării administrativ – teritoriale a Republicii Moldova în perioada 1955 – 2001
Cujbă Vadim1 , Sîrbu Rodica2 , Ţîţu Pavel3
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Institutul de Ecologie şi Geografie
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea instrumentelor educaționale ale aplicației Google Earth la disciplinele Geografie și Geografia Turismului
Cujbă Vadim1 , Sîrbu Rodica2 , Oancea Victoria12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 7 January, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-804
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Aprecierea economico – geografică a indicatorului de dezvoltare a infrastructurii din localitățile regiunii de dezvoltare centru a Republicii Moldova
Cujbă Vadim1 , Ţîţu Pavel2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 4. 2018. Chişinău. .
Disponibil online 21 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea și analiza indicatorului de dezvoltare umană din localitățile regiunii de dezvoltare centru a Republicii Moldova
Sîrbu Rodica1 , Cujbă Vadim2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea și analiza indicatorului integrat de dezvoltare a infrastructurii din localitățile Regiunii de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova
Cujbă Vadim1 , Sîrbu Rodica2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economica
Nr. 3(105) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-24. Vizualizări-798
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Human Development in Rural Settlements within the Centre Development Region of the Republic of Moldova
Hachi Mihai1 , Cujbă Vadim2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 Tiraspol State University
Lucrările Seminarului Geografic "Dimitrie Cantemir"
Nr. 2(46) / 2018 / ISSN 1222-989X / ISSNe 2344-0805
Disponibil online 7 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța studierii indicatorilor de cuantificare a activității structurilor de primire turistică în formarea competențelor la studenții de la specialitatea turism
Cujbă Vadim1 , Sîrbu Rodica2 , Oancea Victoria1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe ale naturii
Vol. 2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-230-4.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-49. Vizualizări-784
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Dezvoltarea umană în localitățile regiunii de dezvoltare centru a Republicii Moldova
Hachi Mihai , Cujbă Vadim
Academia de Studii Economice din Moldova
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional „Dimitrie Cantemir”
Ediția 37. 2017. Iași, România. .
Disponibil online 17 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi ale indicelui dezvoltării umane în localităţile regiunii de dezvoltare centru prin componenta socio-demografică
Hachi Mihai1 , Cujbă Vadim2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.4. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-899-4.
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-34. Vizualizări-997
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realități etnice și implicații politice asupra multilingvismului din instituțiile de invățămant mediu general. Studiu de caz: unitatea teritorial-administrativă din stanga Nistrului
Cujbă Vadim
Universitatea de Stat din Tiraspol
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 3 March, 2018. Descarcări-36. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 7

Câteva considerații privind structura demografică a emigranților originari din județul Botoșani
Bunduc Petru1 , Dimitriu Radu-Ionuț2 , Cujbă Vadim1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Economica
Nr. 3(97) / 2016 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 10 November, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Definirea obiectivelor istorico-culturale indicatoare în formarea peisajelor culturale din Republica Moldova
Codreanu Igor , Volontir Nina , Cujbă Vadim , Căpatină Lucia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 3. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-76-170-3.
Disponibil online 25 June, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezechilibre în dezvoltarea economică durabilă a oraşelor mici din Republica Moldova.
Bunduc Petru1 , Cujbă Vadim2
1 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 1-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-02-7.
Disponibil online 17 December, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul migraţiei asupra evoluţiei populaţiei urbane din Republica Moldova
Cujbă Vadim
Academia de Studii Economice din Moldova
Современные миграционные процессы: сoстояние и основные формы
2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme teoretice și practice privind localizarea orașelor în contextul dezvoltării regionale din Republicii Moldova
Cujbă Vadim12 , Ţîţu Pavel12
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-89-029-8.
Disponibil online 12 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul oraşelor mici şi mijlocii din Republica Moldova în contextul dezvoltării regionale
Cujbă Vadim , Bunduc Petru
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective”, conferinţa ştiinţifică
2016. Chişinău. ISBN 978‐9975‐9611‐3‐4..
Disponibil online 8 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe şi perspective ale pieţei hoteliere mondiale în contextul globalizării turismului
Cujbă Vadim1 , Bunduc Petru2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 3. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-76-170-3.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Peisajul urban parte integrantă a peisajului cultural din Republica Moldova
Cujbă Vadim
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Caracteristicile actuale ale migraţiei populaţiei urbane din unitatea teritorial administrativă din stânga Nistrului
Cujbă Vadim
Academia de Studii Economice din Moldova
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Editia 3. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4257-2-8.
Disponibil online 10 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii cu privire asupra infrastructurii din oraşele mici şi mijlocii ale Republicii Moldova
Cujbă Vadim
Universitatea de Stat din Tiraspol
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 2. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-157-4.
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ierarhizarea orașelor din Republica Moldova în noile condiții social-economice și demografice
Cujbă Vadim
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(90) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 12 February, 2015. Descarcări-18. Vizualizări-787
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Evolutia cercetărilor cu privire la oraşele Republicii Moldova
Cujbă Vadim
Academia de Studii Economice din Moldova
Republica Moldova între Este şi Vest. Opţiunile tineretului la etapa actuală
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-76-099-7.
Disponibil online 11 October, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The land fund characteristics of small and medium cities from Republic of Moldova
Cujbă Vadim
Academy of Economic Studies of Moldova
Georeview, Geography Series
Nr. 23 / 2013 / ISSN 2343-7405
Disponibil online 23 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 52