IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Embargo - 6 luni
Anul fondării  2000
Fondatori
Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Tirajul revistei   600
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-17 16:42
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 6)15
  2019  (5 din 6)93
  2018  (5 din 6)95
  2017  (5 din 6)90
  2016  (5 din 6)93
  2015  (5 din 6)98
  2014  (5 din 6)91
  2013  (5 din 6)79
  2012  (4 din 6)97
  2011  (5 din 6)110
  2010  (5 din 6)102
  2009  (4 din 6)97
  2008  (5 din 6)135
  2007  (3 din 6)110
  2006  (4 din 6)99
  2005  (5 din 6)95
  2004  (5 din 6)92
  2003  (5 din 6)100
  2002  (5 din 6)127
  2001  (6 din 6)127
  2000  (4 din 6)76
imagine

pISSN: 1810-6455
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2017.12.21-2019.12.05)
  • C (2014.01.30-2017.12.20)
  • C (2010.12.06-2013.12.31)

Fiecare număr de revistă este axat pe tratarea mai amplă a unei probleme actuale din domeniul educaţiei:
– Statutul profesorului în societatea contemporană
– Finalităţile educaţionale
– Aspecte ale educaţiei copiilor cu necesităţi speciale
– Politici educaţionale
– Educaţie pentru democraţie
– Statutul tînărului profesor
– Educaţie interculturală
– Educaţie ecologică
– Integrare europeană
– Educaţie pentru mass-media şi comunicare
– Educaţie economică


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2000 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole202187242016438194550
Volume96500672139
Total211792248718577

Vizualizări   274Descărcări   62

Conţinutul numărului de revistă

Epistemele evaluării şcolare

3-6

CZU: 37.017

Pâslaru Vladimir

Rolul şi posibilităţile formatoare ale evaluării în procesul de instruire bazat pe realizarea de proiecte

7-11

CZU: 371.26

Dandara Otilia

Importanţa feedback-ului în formarea abilităţilor de autoevaluare la elevi

11-15

CZU: 37.041

Botezatu Valeria

Sporirea calităţii testului docimologic prin analiza rezultatelor testării

15-19

CZU: 371.263

Şișianu Ala

Bildung – un concept specific al pedagogiei germane. O perspectivă istorică

19-22

CZU: 37(430)(091)

Lupașcu Lilia

Programe coordonate şi aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

22-22
Nahaba Lilia

Proiectele de învăţare: de la concepţie la evaluarea extra muros

23-27

CZU: 37.091

Cartaleanu Tatiana

Evaluarea formativă – aspect important pentru implementarea evaluării criteriale prin descriptori în învăţământul din Republica Moldova

28-36

CZU: 37.091

State Daniela, Şişcanu Svetlana

Autoevaluarea şcolii – un element de inovaţie şcolară

36-39

CZU: 37.091

Muşenco Angela

Aspecte metodologice de mediere a conflictelor şcolare

39-42

CZU: 37.06:316.48

Pantea Ala

Reîntoarcerea în spaţiul social

43-44

CZU: 37.01

Şoitu Laurenţiu

Evaluarea – premisa dezvoltării eficiente a instituţiei de învăţământ

45-47

CZU: 37.07:005

Moga Ecaterina, Spiriduș Geanina

Eficientizarea managementului strategic prin elaborarea şi implementarea proiectelor educaţionale

48-50

CZU: 37.07:005.21

Cotoman Tatiana

Resursele educaționale deschise în România: de la idee la practică

51-53

CZU: 37.014(498)

Iordache Claudia-Gabriela

Testările standardizate, ajută sau dăunează? Experiența americană

54-57

CZU: 37(73)

Draguţa Oxana

Discuţia de grup ca probă de evaluare orală

58-62

CZU: 37.091

Cosovan Olga

Latura invizibilă a evaluării: caracterul formativ al procedeelor alternative de evaluare

62-65

CZU: 37.091

Ghileţchi Zorina

Metode de lucru cu textul literar

65-69

CZU: 37.02:801.82

Boclinca Livia

Evaluarea propriului potenţial în adolescenţă prin prisma autocunoaşterii şi autoeficacităţii

70-73

CZU: 159.922.8

Ştefaneţ Diana, Botnari Ina

Aplicarea fişelor de evaluare criterială la lecţiile de geografie

74-79

CZU: 371.262:91

Volontir Nina, Sochircă Elena

Algoritmul de rezolvare a problemelor de calcul la chimie prin diferite metode

79-82

CZU: 37.02:54

Druţă Violeta, Druţă Iurie

Câteva repere numismatice pentru uzul profesorului de istorie

83-88

CZU: 37.02:94:737

Andrieş-Tabac Silviu

Strategii transductive (metaforice) în predarea-învățarea matematicii în clasele primare

89-92

CZU: 373.3.02:51

Ursu Ludmila

Instruiri în cadrul proiectului Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova

93-93
Draguţa Oxana

Moment de bilanț – proiectul Educaţia deschisă în Moldova: aici şi acum!

94-94
Bujac Cristina

Cultura bunei vecinătăţi în clasa a IV-a: secvenţe de la al doilea seminar al cadrelor  didactice şi rezultate intermediare ale monitorizării

95-95
Goraş-Postică Viorica

Monitorizarea şi evaluarea implementării Planului de dezvoltare strategică a instituţiei

96-96
Bezede Rima

Gândire critică pentru formarea competenţelor profesionale

96-97
Bezede Rima

Clubul de dezbateri educaţionale PAIDEIA

97-97
Nahaba Vladimir

Evaluarea criterială

98-100

CZU: 37.014

Cristea Sorin