IBN
Închide
Sochircă Elena Boris
Cuvinte-cheie (59): curriculum (2), educaţie ecologică (2), geography (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 15.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Unele aspecte teoretice privind educația integrată prin modelul STEM
Sochircă Elena, Mamot Vitalie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-304-2.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Considerații cu privire la formarea și percepția educației ecologice de către elevi
Sochircă Elena1, Mamot Vitalie1, Jechiu Elena12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru”, Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideration about quality in education through geography - the premise for a performance geographical education
Sochircă Elena, Mamot Vitalie
Moldova Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(18) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația demografică – esențială pentru înțelegerea modului în care funcționează societatea
Pîntea Sorin Adi1, Sochircă Elena2
1 Colegiul Național Roman Vodă, Roman, România,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia pentru dezvoltare durabilă prin geografie – imperativ al mileniului III
Volontir Nina, Sochircă Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(114) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de noutate ale curriculumului la disciplina şcolară Geografie
Sochircă Elena1, Beregoi Elena2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic Român-German „Mihail Kogălniceanu“, Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdisciplinaritatea – necesitate impusă de schimbările actuale în domeniul cunoașterii
Pîntea Amelia1, Sochircă Elena2
1 Colegiul Tehnic Miron Costin, Roman, România,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situații de învățare la lecțiile de geografie în clasa a IX-a prin aplicarea organizatorilor grafici
Sochircă Elena, Mamot Vitalie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 8 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Calitatea demografică a populaţiei în Republica Moldova
Sochircă Elena1, Godonoagă(Suvac) Silvia2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(105) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind aplicarea textelor la lecțiile de geografie
Sochircă Elena1, Beregoi Elena2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic Român-German „Mihail Kogălniceanu“, Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe ale naturii
Vol. 2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-230-4.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind formarea competențelor antreprenoriale la lecțiile de Geografie în învățământul general
Sochircă Elena1, Cozma Natalia2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu“, mun. Chişinău
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-239-7.
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curricula la geografie – abordare de perspectivă
Sochircă Elena1, Mamot Vitalie1, Beregoi Elena2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic Român-German „Mihail Kogălniceanu“, Chişinău
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 12 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația demografică, în contextul noilor educații, pe dimensiunea disciplinei școlare Geografia
Sochircă Elena, Mamot Vitalie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-239-7.
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdisciplinaritatea şi integrare curriculară
Sochircă Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-252-6.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiect pentru educaţia ambientală şi protejarea mediului
Volontir Nina, Sochircă Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(107) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 5 October, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Aplicarea fişelor de evaluare criterială la lecţiile de geografie
Volontir Nina, Sochircă Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(105-106) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind conexiunile interdisciplinare dintre geografie și alte discipline școlare
Sochircă Elena, Mamot Vitalie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-76-215-1.
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind dezvoltarea creativității elevilor la lecțiile de geografie
Sochircă Elena, Jechiu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-76-215-1.
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Aspecte privind calitatea populației Republicii Moldova, prin prisma indicatorilor de educaţie
Sochircă Elena, Godonoagă(Suvac) Silvia, Jechiu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind evoluția peisajului urban în orașul Chișinău
Sochircă Elena, Mamot Vitalie, Prunici Petru
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 26