IBN
Închide

46Publicaţii

311Descărcări

14009Vizualizări

Sochircă Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 33. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 3

Conexiunea dintre educația interculturală și curriculum-ul disciplinar la geografie, treapta gimnazială și liceală
Sochircă Elena1 , Golubiţchi Silvia1 , Beregoi Elena2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic Român-German „Mihail Kogălniceanu“, Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globalizarea și identitatea culturală în lumea contemporană
Creţu Vasile , Sochircă Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea interdiscplinarității și transdisciplinarității la lecțiile de geografie
Sochircă Elena , Jechiu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Argumentarea – concept important în procesul învățării active la lecțiile de Geografie
Sochircă Elena , Mamot Vitalie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-319-6.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte cu privire la provocările educației STEM în învățământul general
Sochircă Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Implementarea inter/transdisciplinaritații în procesul de predare-învățare a fizicii și științelor tehnice (concept STEAM). Integrarea STEAM în procesul de studiere a biologiei, chimiei și geografiei
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția rețelei de drumuri pe parcursul secolului al XX-lea în Republica Moldova
Mamot Vitalie , Sochircă Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dezvoltarea umană în Republica Moldova din perspectiva resurselor naturale, socioeconomice și turistice
2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-76-355-4 (PDF).
Disponibil online 30 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAUDATIO în onoarea Profesorului Anatol Gremalschi, cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Tiraspol
Coropceanu Eduard1 , Bordan Valeriu1 , Antoci Diana1 , Globa Angela1 , Andriţchi Viorica2 , Ţiţchiev (Camerzan) Inga3 , Braicov Andrei1 , Chiriac Liubomir1 , Afanas Dorin1 , Lupu Ilie1 , Cozma Dumitru1 , Postolachi Igor1 , Sochircă Elena1 , Pavel Maria1 , Pavel Dorin1 , Lupașco Natalia1 , Vascan Teodora1 , Gasnaş Ala1 , Veveriță Tatiana1 , Mihălache Lilia1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE,
3 Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere ale elaborării curriculumului de bază pentru educația extrașcolară. Domeniul Știință, Tehnică, Tehnologii
Bocancea Viorel1 , Sochircă Elena1 , Ciuvaga Victor2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Analiza indicilor structurali cu privire la rețeaua de drumuri în Republica Moldova
Mamot Vitalie , Sochircă Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea indicelui de concentrare Gini în analiza urbanizării Republicii Moldova
Cujbă Vadim1 , Sîrbu Rodica2 , Sochircă Elena1 , Crăciun Laurențiu3
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Academia de Studii Economice din Moldova
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 16 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind evoluția numerică a populației municipiului Chișinău în perioada 1990-2019
Sochircă Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind impactul rețelei de drumuri asupra unor componente de mediu ale peisajului geografic în Republica Moldova
Mamot Vitalie , Sochircă Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe asupra modului de utilizare a terenurilor din cadrul aglomerației Chișinău
Cujbă Vadim1 , Sochircă Elena1 , Sîrbu Rodica2 , Ţîţu Pavel3
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte teoretice privind educația integrată prin modelul STEM
Sochircă Elena , Mamot Vitalie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-304-2.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Aplicarea Sistemelor Informaționale Geografice (GIS) la lecțiile de geografie în învățământul general. Studiu de caz: Zonele naturale și ariile naturale protejate din Republica Moldova
Sochircă Elena , Mironov Ion , Mamot Vitalie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Geographia Napocensis Conference 100
2019. Cluj Napoca. .
Disponibil online 7 April, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații cu privire la formarea și percepția educației ecologice de către elevi
Sochircă Elena1 , Mamot Vitalie1 , Jechiu Elena12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru”, Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideration about quality in education through geography - the premise for a performance geographical education
Sochircă Elena , Mamot Vitalie
Tiraspol State University (TSU)
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(18) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația demografică – esențială pentru înțelegerea modului în care funcționează societatea
Pîntea Sorin Adi1 , Sochircă Elena2
1 Colegiul Național Roman Vodă, Roman, România,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia pentru dezvoltare durabilă prin geografie – imperativ al mileniului III
Volontir Nina , Sochircă Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(114) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-37. Vizualizări-711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de noutate ale curriculumului la disciplina şcolară Geografie
Sochircă Elena1 , Beregoi Elena2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic Român-German „Mihail Kogălniceanu“, Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 46