IBN
Închide

88Publicaţii

323Descărcări

48535Vizualizări

Spînu Oxana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Scopus Author ID
Mendeley profile
Google Scholar ID
ORCiD
ResearchGate person ID

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 39. Publicaţii peste hotare - 33.
Publicații indexate în SCOPUS - 14. Teze/Rezumate în culegeri - 12. Contribuții - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 1
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.2.Contribuții în monografii - 3
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 7
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 6
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 13
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 26
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 12
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 20

2023 - 4

Assessing the thermodynamic equilibria in soils
Povar Igor , Spinu Oxana
Institute of Chemistry, MSU
Advanced materials to reduce the impact of toxic chemicals on the environment and health"
Ediția 1. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-559-3.
Disponibil online 24 September, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chemical synergism defined: insights into complex interactions
Povar Igor , Spinu Oxana
Institute of Chemistry, MSU
Advanced materials to reduce the impact of toxic chemicals on the environment and health"
Ediția 1. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-559-3.
Disponibil online 23 September, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thermodynamics of Redox Processes in Homogeneous and Heterogeneous Multicomponent Systems
Povar Igor , Spinu Oxana
Institute of Chemistry, MSU
Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes
Hershey: IGI Global, 2023. ISBN 978-166847200-2, 978-166847198-2.
Disponibil online 21 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Using buffer theory to assess ionic pollutant reduction in soils
Povar Igor , Spinu Oxana
Institute of Chemistry, MSU
Advanced materials to reduce the impact of toxic chemicals on the environment and health"
Ediția 1. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-559-3.
Disponibil online 23 September, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 10

Distribution of soluble and insoluble species of metallic ions as a result of sludge application on the soils
Povar Igor , Spinu Oxana
Institute of Chemistry
Ecological chemistry ensures a healthy environment
2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-466-4 (PDF).
Disponibil online 3 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dozarea cronovoltametrică indirectă a metalelor alcalino-pământoase. Contribuția savantului chimist Ion Vatamanu la dezvoltarea metodelor electrochimice de analiză
Povar Igor , Pintilie Boris , Spînu Oxana
Institutul de Chimie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(64) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea eficienței metodei de precipitare chimică în procesul de epurare a apelor uzate
Povar Igor , Spînu Oxana
Institutul de Chimie
Transboundary Dniester River Basin Management and EU Integration – Step by Step
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3201-9-1.
Disponibil online 15 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de calcul al produsului de solubilitate a sărurilor acide puțin solubile
Povar Igor , Spînu Oxana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 7 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pH-Metric Determination of the Equilibrium Constants in Aqueous Heterogeneous Systems
Povar Igor1 , Spinu Oxana1 , Mucci Alfonso2
1 Institute of Chemistry,
2 McGill University
Handbook of Research on Water Sciences and Society
Chicago: 2022. ISBN 9781799873563. ISBN 1799873560. e-ISBN 9781799873570.
Disponibil online 29 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termodinamica proceselor chimice complexe în amestecurile de surfactanți
Povar Igor , Spinu Oxana , Spataru Petru , Shepel Diana , Pintilie Boris
Institute of Chemistry
Chimie ecologică: istorie și realizări: Academicianul Gheorghe Duca, 70 ani de la naștere
Chişinău: CEP USM, 2022. ISBN 978-9975-159-05-0..
Disponibil online 25 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thermodynamic analysis of precipitation conditions in the mixture of anionic and amphoteric surfactants
Povar Igor , Spataru Petru , Shepel Diana , Shepel Diana , Spinu Oxana , Vișnevschi Alexandru
Institute of Chemistry
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 3 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thermodynamic analysis of precipitation conditions of anionic surfactants by calcium and magnesium ions
Povar Igor , Spataru Petru , Shepel Diana , Spinu Oxana , Pintilie Boris , Vișnevschi Alexandru
Institute of Chemistry
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 3 March, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thermodynamic determination of the precipitation conditions in mixtures of anionic and cationic surfactants
Povar Igor , Spataru Petru , Shepel Diana , Spinu Oxana , Pintilie Boris , Vișnevschi Alexandru
Institute of Chemistry
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 3 March, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
What is the chemical synergism?
Povar Igor , Spinu Oxana , Pintilie Boris
Institute of Chemistry
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 3 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Aplicații practice la reacțiile în sisteme omogene și eterogene apoase (echilibre chimice complexe)
Povar Igor , Pintilie Boris , Spînu Oxana
1 Institutul de Chimie,
Chişinău, 2021 / ISBN 978-9975-158-99-2
Disponibil online 23 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necessary condition for the appearance of chemical synergism
Povar Igor , Spinu Oxana
Institute of Chemistry
Фундаментальные исследования и прикладные разработки процессов переработки и утилизации техногенных образовани ТЕХНОГЕН – 2021
Ediţia a 5-a. 2021. Екатеринбург, Россия. ISBN 978-5-907502-31-4.
Disponibil online 30 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Separarea surfactanților pe particule de carbonat de calciu
Spătaru Petru , Vișnevschi Alexandru , Spînu Oxana , Povar Igor
Institutul de Chimie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thermodynamics of redox processes in homogeneous and heterogeneous multicomponent systems
Povar Igor , Spinu Oxana
Institute of Chemistry
Book of AbstractsConferința națională de chimie
Ediția XXXVI. 2021. Călimăneşti-Căciulata, Vâlcea, România. .
Disponibil online 15 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Термодинамическое моделирование сложных одно-минеральных равновесий
Повар Игорь , Спыну Оксана , Пинтилие Борис
Институт Химии
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Application of innovative processes for gold recovery from Romanian mining wastes
Ubaldini Stefano1 , Povar Igor2 , Lupascu Tudor2 , Spinu Oxana2 , Trapasso Francesca1 , Passeri Daniele1 , Carloni Serena3 , Guglietta Daniela1
1 Institute of Environmental Geology and Geoengineering (IGAG), CNR,
2 Institute of Chemistry,
3 Research Institute on Terrestrial Ecosystems, Italian National Research Council
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(15) / 2020 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sugestii metodologice de predare a solubilităţii compuşilor puţin solubili
Pintilie Boris , Spînu Oxana , Povar Igor
Institutul de Chimie
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(119) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-778
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thermodynamic analysis of heavy metals precipitation for their recovery from industrial wastewaters
Povar Igor12 , Zinicovscaia Inga123 , Ubaldini Stefano4 , Spinu Oxana1 , Pintilie Boris1 , Lupascu Tudor1 , Duka Gh.1
1 Institute of Chemistry,
2 Joint Institute of Nuclear Research,
3 Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering,
4 Institute of Environmental Geology and Geoengineering (IGAG), CNR
Environmental Engineering and Management Journal
Vol. 19, / 2020 / ISSN 1582-9596
Disponibil online 21 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 12

Buffer action of heterogeneous multicomponent systems “mineral – natural waters”
Povar Igor , Spinu Oxana
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1028
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buffer properties of heterogeneous mixtures "mineral - natural waters"
Povar Igor , Spinu Oxana
Institute of Chemistry
Handbook of Research on Emerging Developments and Environmental Impacts of Ecological Chemistry
Pennsylvania, SUA: IGI Global, 2019. ISBN 978-179981243-2, 1799812413, 978-179981241-8.
Disponibil online 2 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concurrent chemical equilibria in natural aqueous systems
Povar Igor , Spinu Oxana , Pintilie Boris
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-1070
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exploitation of secondary raw materials: application of innovative processes for valorization of mining wastes
Ubaldini Stefano1 , Povar Igor2 , Lupascu Tudor2 , Spinu Oxana2 , Trapasso Francesca1 , Passeri Daniele1 , Carloni Serena3 , Guglietta Daniela1
1 Institute of Environmental Geology and Geoengineering (IGAG), CNR,
2 Institute of Chemistry,
3 Research Institute on Terrestrial Ecosystems, Italian National Research Council
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 31 October, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-968
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode experimentale de cercetare a sistemelor eterogene „faza solidă – soluţie multicomponentă”
Povar Igor , Spînu Oxana
Institutul de Chimie
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema deşeurilor şi gunoiului abordată cu elevii în procesul educaţional
Spătaru Petru1 , Volontir Nina2 , Spînu Oxana1
1 Institutul de Chimie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul termodinamic al sistemului „CU(I) – NH3 – S2O32- - H2O”
Spînu Oxana , Povar Igor
Institutul de Chimie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 19 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul termodinamic al sistemului „CU(II) – NH3 – S2O32- - H2O”
Povar Igor , Spînu Oxana
Institutul de Chimie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 19 August, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thermodynamic analysis of the copper (I) homogeneous and heterogeneous speciation in ammonium thiosulfate leaching systems
Povar Igor1 , Ubaldini Stefano2 , Spinu Oxana1 , Lupascu Tudor1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Environmental Geology and Geoengineering (IGAG), CNR
Canadian Journal of Chemistry
Nr. 9(97) / 2019 / ISSN - / ISSNe 1480-3291
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thermodynamic approach for studying complex chemical equilibria in real conditions
Povar Igor , Spinu Oxana , Pintilie Boris
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-1137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thermodynamic Stability Areas of Polyvanadates of Alkaline Earth Metals
Povar Igor12 , Zinicovscaia Inga123 , Spinu Oxana1 , Pintilie Boris1
1 Institute of Chemistry,
2 Joint Institute of Nuclear Research,
3 Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering
Journal of Chemistry
Nr. 2019 / 2019 / ISSN 2090-9063
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-951
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Термодинамический анализ степени осаждения слаборастворимых гидроксидов и солей в промышленных сточных водах
Повар Игорь , Спыну Оксана , Пинтилие Борис
Институт Химии
Отходы, причины их образования и перспективы использования Сборник научных трудов по материалам Международной научной экологической конференции
2019. Краснодар, Россия. ISBN 978-5-00097-843-6.
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-832
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 10

Analiza termică a flotatului organo-mineral provenit din apele reziduale ale municipiului Chișinău
Maftuleac Alexei , Spătaru Petru , Spînu Oxana , Petuhov Oleg , Povar Igor
Institutul de Chimie al AŞM
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 24 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-1167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expressions for Enthalpies of Concurrent Polynuclear Complex Formation Reactions in Two-Phase Aqueous Systems
Povar Igor , Spinu Oxana , Pintilie Boris
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Journal of Solution Chemistry
Nr. 11(47) / 2018 / ISSN 0095-9782
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-1122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spectroscopia produsului solid obţinut din apele reziduale municipale în procesul termo-mezofilic
Spătaru Petru , Maftuleac Alexei , Spînu Oxana
Institutul de Chimie al AŞM
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 24 October, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-1270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technology of treating the organic part of mud from wastewater treatment plants in a soil fertilizer
Povar Igor , Spataru Petru , Maftuleac Alexei , Spinu Oxana , Pintilie Boris , Buzila Silvia
Institute of Chemistry
Water JPI 2018 Emerging pollutants in freshwater ecosystems
2018. Helsinki, Finland. .
Disponibil online 17 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The solution chemistry of the copper (II) - ammonia - thiosulfate aqueous system
Povar Igor1 , Ubaldini Stefano2 , Lupascu Tudor1 , Spinu Oxana1 , Pintilie Boris1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Environmental Geology and Geoengineering (IGAG), CNR
The Environment and the Industry SIMI 2018 Proceedings Book
Ediția a 21-a, Proceedings Book. 2018. București, România. DOI 10.21698/simi.2018.
Disponibil online 17 June, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thermodynamic study of the binding of lead by pectin
Povar Igor1 , Spinu Oxana1 , Demchenko Pavlo2 , Voytko Alex2 , Lupascu Tudor1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 “Technologika” SPE Ltd
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 1(3) / 2018 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 27 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исследование процессов самоочищения и нитрификации в реке Реут
Спатару Петру , Спыну Оксана , Бузила Сильвия , Мафтуляк Алексей , Повар Игорь
Институт Химии
Ресурси природних вод Карпатського регіону Проблеми охорони та раціонального використання
Ediția a XVII-a. 2018. Львів, Ukraina. .
Disponibil online 17 June, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методы извлечения ценных металлов из промышленных сточных вод
Спыну Оксана
Институт химии Академии наук Молдовы
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 24 October, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Термодинамический анализ удаления тяжелых металлов путем осаждения в промышленных сточных водах
Повар Игорь , Спыну Оксана
Институт Химии
Аналитика РБ-2018 Конференция по аналитической химии
Ediția a VI-a. 2018. Минск, Республика Беларусь. .
Disponibil online 17 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Технология переработки органической части осадков с городских очистных сооружений сточных вод
Спатару Петру , Спыну Оксана , Бузила Сильвия , Повар Игорь
Институт Химии
Экологические проблемы развития агроландшафтов и способы повышения их продуктивности
2018. Краснодар, Россия. .
Disponibil online 17 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 20

Analiza surselor de contaminare a mediului ambiant cu pesticide organice halogenate
Spătaru Petru1 , Spînu Oxana1 , Spataru Tudor2 , Povar Igor1
1 Institutul de Chimie al AŞM,
2 Universitatea Columbia
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 May, 2017. Descarcări-33. Vizualizări-932
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea termodinamicii pentru studiul echilibrelor chimice complexe în sisteme eterogene multicomponente
Povar Igor , Spînu Oxana
Institutul de Chimie al AŞM
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.1. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessing long-term response of seawater to external perturbations such as atmospheric greenhouse gas and contaminants
Povar Igor1 , Spinu Oxana1 , Goyet Catherine2
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 University of Perpignan Via Domita
Ecological and environmental chemistry - 2017
Ediția 6. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Derived expressions for the enthalpies of polynuclear complex formation reactions in heterogeneous multicomponent systems
Povar Igor , Spinu Oxana
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry
Editia 4. 2017. Germany. ISBN 978-3-940237-47-7.
Disponibil online 4 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Derived expressions for the enthalpies of polynuclear complex formation reactions in heterogeneous multicomponent systems
Povar Igor , Spinu Oxana
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Химическая термодинамика и кинетика
Ediția a VII-a. 2017. Великий Новгород, Росиия. .
Disponibil online 31 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Health significance of the Enoxil preparation
Lupascu Tudor , Timbaliuc Nina , Lupaşcu Lucian , Spinu Oxana , Povar Igor
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
International Conference in Chemistry Kyiv-Toulouse ICKT-9
Ediția a IX-a. 2017. Kyiv, Ukraine. .
Disponibil online 29 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 88