IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Mediul şi dezvoltarea durabilă, " consacrată aniversării a 80 ani de la naşterea prof. univ., dr. habilitat Alexandru Lungu,
Chişinău, Moldova, 6-8 octombrie 2016
Mediul şi dezvoltarea durabilă, conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediţia 3
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Tiraspol
Responsabili de ediție: Coropceanu E.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Tipografia UST
Anul publicării: 2016
ISBN: 978-9975-76-170-3
CZU: 082:378.4(478-25)=135.1=111=161.1 M 54
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 23 iunie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (8)Ştiinţe agricole (7)Biologie (32)Geologie şi Mineralogie (46)Istorie (6)Economie (26)Geografie (133)Pedagogie (15)Studiul artelor, culturologie (1)Sociologie (22)Ştiinţe politice (4)Ştiinţe fizico-matematice (11)Medicină (4)Drept (1)