IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Mediul şi dezvoltarea durabilă, " conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională, 5
Chişinău, Moldova, 30-31 octombrie 2020
Mediul şi dezvoltarea durabilă, conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediţia 5
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Tiraspol
Responsabili de ediție: Mironov I.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Tipografia UST
Anul publicării: 2020
Numărul de pagini: 283
ISBN: 978-9975-76-315-8
CZU: 082:378.4(478-25)=135.1=111=161.1 M 54
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 12 noiembrie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (8)Ştiinţe agricole (7)Biologie (32)Geologie şi Mineralogie (46)Istorie (6)Economie (26)Geografie (133)Pedagogie (15)Studiul artelor, culturologie (1)Sociologie (22)Ştiinţe politice (4)Ştiinţe fizico-matematice (11)Medicină (4)Drept (1)