IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-24 12:49
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 2)33
  2018  (2 din 2)42
  2017  (2 din 2)40
  2016  (2 din 2)57
  2015  (2 din 2)60
  2014  (2 din 2)52
  2013  (2 din 2)56
  2012  (2 din 2)47
  2011  (2 din 2)42
  2010  (2 din 2)66
  2009  (2 din 2)93
  2008  (2 din 2)85
  2007  (2 din 2)117
imagine

pISSN: 1814-3237
eISSN: 1857-498X
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Studia Universitatis Moldaviae: Real and Nature Sciences
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)
Factor de impact ISI 2013 - 1.1594

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole7902912083619230
Volume2617113405
Total8163083214024

Vizualizări   686Descărcări   10

Conţinutul numărului de revistă

Identificarea gradului de rezistenţă la lupoaie (RASA E) în cadrul unor genotipuri de floarea-soarelui 5-10
Duca Maria, Glijin Aliona, Popescu Victoria
Some phylogenetic aspects of decorative fishes based on mitochondrial 12s and 16s rdna genes 11-15
Duca Maria, Port Angela, Toderash Ion, Ciobanu Lucia
Mecanisme sporofitice şi gametofitice de restaurare a fertilităţii 16-18
Midoni Andrei
Phaseolin subjected to limited proteolysis by papain-like proteinase: Primary structure and crystallization 19-22
Rotari Vitalie, Prak Krisna, Stepurina Tatiana, Morari Diana, Laptev Natalia, Mikami Bunzo, Utsumi Shigeru, Wilson Karl, Shutov Andrei
Внутривидовой полихимизм Mentha spicata L. 23-26
Пелях Елена, Pisov Maria, Чобану Василий, Magalu Vera
Evaluarea modificărilor proprietăţilor adn-ului la spirulina cultivată în prezenţa unor compuşi coordintaivi ai Cr(III) 27-31
Bulimaga Valentina, Rudic Valeriu, Ciumac Daniela, Zosim Liliana, Chiriac Tatiana, Popa Alexei
Parametri morfologici şi biochimici ai microalgei verzi Dunaliella salina la cultivare pe medii minerale şi organo-minerale 32-35
Bivol Cezara
Перспективы использования некоторых координационных соединений MN(II), ZN(II) для получения биомассы цианобактерии Spirulina platensis, обогащенной ферментом супероксиддисмутазой (SOD) 36-39
Efremova Nadejda
Влияние минерального питания и влажности почвы на взаимосвязь между шириной зерен пшеницы и их массой 40-42
Бабицкий Андрей
Накопление селена растениями в геохимических условиях Молдовы 43-46
Капитальчук М.
Utilizarea apelor reziduale de la complexele zootehnice în scopul obţinerii biomasei furajere 47-55
Şalari Vasile, Şalaru Victor
Contribuţii la stabilirea structurii taxonomice a algelor edafice în unele agrofitocenoze din zona centrală a Republicii Moldova 56-58
Chicu Nelea
Influenţa pregătirii solului asupra creşterii puieţilor de gorun (Quercus petraea liebl.) plantaţi sub masivul unui cărpiniş 59-63
Cuza Petru, Ţîcu Lilia
Рудеральная флора железнодорожных путей сообщения г. Кишинева 64-68
Кухарская Людмила
Некоторые аспекты определения гомоцистеина на аминокислотном анализаторе 69-72
Bîrsa Teodor, Гараева Светлана, Постолати Галина, Редкозубова Галина
Modernizarea metodologiei de formare continuă a specialiştilor în geografie din învăţământul universitar şi postuniversitar prin aplicarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice 73-74
Coşcodan Mihai, Chirică Lazăr, Volontir Nina, Mironov Ion, Iordan Sergiu
Utilizarea datelor spectrografice în prospecţiunile geochimice 75-80
Cibotaru Valerian, Popuiac Aurelia
Modificări induse de stresul hidric, nutriţia minerală cu fosfor şi fier în conţinutul de glucide şi aminoacizi liberi în plantele de soia 81-85
Gojineţchi Ortanţa, Rotaru Vladimir, Budac Alexandru, Corduneanu Petru
Calitatea fizică a solului şi managementul componenţilor de mediu 86-91
Jigău Gheorghe
Solul ca factor edafic şi rolul lui în pomicultură 92-94
Nagacevschi Tatiana
Dinamica populaţiei satelor mici din regiunea centrală a Republicii Moldova 95-99
Sochircă Vitalie, Baciu Sergiu, Revenco Marcel
Coleopterans from the ciuperceni reserve area (dolj county) conserved in the entomological collections of the section of natural sciences of the museum of Oltenia Craiova 100-107
Chimişliu Cornelia
Perspectiva utilizării preparatului din jugans regia în prevenirea dereglărilor iododeficitare 108-110
Gaidei Natalia
Акарофауна в различных типах местообитаний на территории Республики Молдова 111-118
Куликова Людмила
Unele proprietăţi utile ale microorganismelor obligative tractului gastrointestinal necesare pentru includerea în componenţa preparatelor probiotice 119-121
Leorda Ana
Modificările parametrilor de bază ai tremorului fiziologic la proba ortostatică 122-125
Minciună Vitalie
Modificările sistemului coagulant la acţiunea hipokineziei pe fundalul hipotermiei 126-128
Paladi Ecaterina, Dudnic Eugeniu, Budeanu Liuba, Gaidei Natalia
Influenţa factorilor stresogeni, în funcţie de reactivitate şi vârstă, asupra unor indici ai statusului morfofuncţional la bovine 129-132
Rusu Ştefan, Erhan Dumitru, Pavaliuc Petru, Chihai Oleg, Anghel Tudor
Соматотип как фактор преимущества саногенного питания 133-140
Струтинский Ф.А.
Определение азотсодержащих веществ в сперматозоидах и семенной жидкости на аминокислотном анализаторе 141-145
Мереуца Ион, Постолати Галина
Senzor potenţiometric salicilat-senzitiv pe bază de pivalaţi trinucleari ai cromului(III) 146-149
Revenco Mihail, Dîru Mariana, Gavriluţă Anatolie, Dayyih WaellA.A.
Sinteza şi cercetarea unor copolimeri din n-vinilcarbazol cu alchene superioare 150-155
Robu Ştefan, Mitcov Dmitri, Bulmaga Petru, Dragalina Galina, Barbă Nicanor
Efectul stimulator al tris-β-aminoetilaţilor de cobalt(III) asupra productivităţii cianobacteriei spirulina platensis 156-163
Cotovaia Aliona, Gulea Aurelian, Şova Sergiu, Ciumac Daniela, Ţurcanu Ştefan, Rudic Valeriu, Bulimaga Valentina
Fluorfosfaţi în medicina dentară. II. Monofluorfosfatul disodic 164-166
Dehelean Teodor
Butanol polietoxilat.II 167-171
Dehelean Teodor, Szabadai Zoltan
Nanostructurile pe bază de ciclodextrine în tehnologia medicamentelor 186-192
Boldescu Veaceslav
Tehnologii moderne de reducere a emisiilor de oxizi de azot şi sulf din gazele de ardere 193-199
Crăciun Alexandru, Duca Gheorghe, Sajin Tudor
Фотокаталитический гидролиз биохимически труднодеградируемых органических ингредиентов при очистке сточных вод бродильных производств 200-206
Ковалёв Виктор, Жалбэ Виталий, Дука Георгий, Ковалёва Ольга
Rolul pesticidelor ddt şi dde în procesele de autopurificare a sistemelor acvatice 207-211
Gladchi Viorica, Goreaceva Nelli, Romanciuc Lidia, Buga E
Studiu comparativ al proprietăţilor biostimulatoare ale unor dimetilglioximaţi ai Co(III) cu anioni polifluoruraţi 212-216
Coropceanu Eduard, Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Rija Andrei, Bologa Olga, Tiurina Janeta, Labliuc Svetlana, Clapco Steliana, Condruc Viorica, Stratan-Binzari Maria, Bulhac Ion
Obţinerea straturilor aln pe si prin metoda hvpe şi cercetarea proprietăţilor lor 217-220
Raevschi Simion, Davîdov Valerii, Gorceac Leonid, Botnariuc Vasile, Zhilyaev Yurii
Применение фототермопластических носителей для регистрации голограмм микрообъектов 221-224
Кирица Аркади, Коршак Олег, Прилепов Владимир, Споялэ Дорин, Жидков Юрий, Наседкина Надежда
Электрические и фотоэлектрические свойства изотипных гетеропереходов N-SI/фуллерит С60 225-231
Споялэ Дорин
Экситонные состояния в квантовых точках Si/SiO2 232-236
Исакова Калина, Ника Денис, Покатилов Евгений
Dinamica ultrascurtă a excitonilor coerenţi sub acţiunea câmpului electromagnetic extern 237-244
Şura Costel, Rotaru Anatol, Ghereghi T, Nica Iurie
Фононная теплопроводность наноразмерных однородных слоёв: Сравнение динамической FCC-модели и континуального приближения 245-249
Зинченко Н