IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Fondatori
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-25 17:09
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 4)36
  2019  (4 din 4)74
  2018  (3 din 2)62
  2017  (2 din 2)53
  2016  (2 din 2)40
  2015  (2 din 2)23
  2014  (2 din 2)23
  2013  (2 din 2)48
  2012  (1 din 2)21
imagine

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Acta et Commentationes, Sciences of Education
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2018.02.01-2019.02.28)
  • C (2017.02.28-2018.01.31)

Revista științifică Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației este o publicaţie periodică, a cărei scop este oglindirea şi dezvoltarea fenomenului ştiinţific modern din domeniul Științelor ale Educației (Pedagogie și Didactica științelor); diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanţă (fundamentale şi aplicative); dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii didactice (strategii și metode), axate în special pe tehnologiile informaționale și comunicaționale în scopul utilizării lor inovaţionale; abordarea şi elucidarea problemelor investigaţionale de profil educațional. Revista are următoarele obiective: - Publicarea și diseminarea rezultatelor științifice valoroase obținute de cercetătorii Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și din alte instituții din țară și de peste hotare; - Extinderea relațiilor sub aspect științific și editorial cu instituții de profil din țară și de peste hotare în scopul devenirii unei reviste științifice de prestigiu pe plan național și internațional; - Includerea revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației în baze de date naționale și internaționale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole38087972384437270
Volume20158821383
Total4001038545227

Vizualizări   821Descărcări   72

Conţinutul numărului de revistă

Cuvant inainte 3-3
Calmuţchi Laurenţiu
Elaborarea şi folosirea schemelor logice in cadrul studierii fizicii/electrotehnicii 4-14

CZU: 37.02:53

Abramciuc Valeriu
Aspects of special education in the world and in Israel: legislation, implementation and future possibilities 14-20

CZU: 376.1(569.4)

Atamni Kamli
Probleme şi soluţii pentru implementarea reformei in vet 21-27

CZU: 377.1(478-25)

Berejanschi Anastasia
Dimensiunile managementului clasei de elevi 27-31

CZU: 37.015.3+005:37.0

Beşleaga Lilia
Reading development in kindergarten 32-38

CZU: 37.02:811'34'373(569.4)

Boutboul Michal
Problema calendarului şi calendarul popular 38-47

CZU: 006.95(091)

Calmuţchi Laurenţiu, Cojocaru Ion
Aplicarea experimentului chimic de cercetare in formarea unui mod sănătos de viaţă 47-56

CZU: 37.016:54:613.9-053.6

Calmuţchi Lidia, Melentiev Eugenia, Pernai Alexandra
Concepţiile şi investigarea lor 56-64

CZU: 37.015.3+37.03

Ciascai Liliana, Ciascai Ioan
Controverse in invăţămantul matematic 64-70

CZU: 37.02:51

Cioban Mitrofan
Modalităţi de eficientizare a procesului de predare a biologiei şi chimiei in şcoală 71-75

CZU: 37.02:[54+57]

Coropceanu Eduard, Nedbaliuc Rodica, Nedbaliuc Boris
Unele aspecte ale evoluţiei concepţiei despre experienţă in filozofie 75-82

CZU: 37.016:101

Donţoi Petru
Studiu asupra obţinerii gradului didactic ii in invăţămantul preuniversitar din Romania 82-90

CZU: 371.136(498)

Dulamă Maria-Eliza, Osaci-Costache Gabriela
Conversaţia euristică-model de invăţare a limbii străine de către studenţi 90-94

CZU: 378.147:81'243

Eşanu Daniela, Oltu Dumitru
Aplicarea numerelor complexe la calcularea circuitului electric sinusoidal cu elemente RC 94-102

CZU: 37.02:537.3

Gheorghiţă Eugen, Korolevski Boris, Melinte Victoria, Ceban Valeriu, Untilă Pantelei
Interdisciplinare in pregătirea profesorilor de fizică 102-107

CZU: 371.124:53

Gheorghiţă Eugen, Korolevski Boris, Melinte Victoria, Untilă Pantelei
Relations between decentralized leadership, intervention, involvement and inclusion of parents in primary schools 108-118

CZU: 373.1(569.4)

Halfon-Hen Dalia
Teorema celor trei perpendiculare şi reciprocele ei 118-125

CZU: 37.02:514

Hariton Andrei, Calmuţchi Laurenţiu
International summer schools in a knowledge - based society and university students’ key competences for local and regional development 126-133

CZU: 378.046

Havadi-Nagy Kinga Xenia, Ilovan Oana-Ramona
Leadership in the perspective of school organization 133-138

CZU: 373.1

Hbos Farhan
Spaţiul informaţional educaţional – o nouă paradigmă a autoinstruirii in mediul digital 138-145

CZU: 378.147:004

Lupu Ilie, Corlat Sergiu
Rezolvări de probleme prin metode neordinare 146-157

CZU: 37.02:54

Melentiev Eugenia, Calmuţchi Lidia
Parteneriatul şcoală-familie-comunitate in contextul unei educaţii de calitate 157-162

CZU: 37.018.1/.2

Orîndaş Lilian
Cultura profesională a cadrului didactic 162-169

CZU: 371.135

Silistraru Nicolae, Golubiţchi Silvia
Valori etnopedagogice ca modele ale educaţiei culturii populare 170-177

CZU: 37.01:39

Silistraru Nicolae, Tomilin Liliana
Invăţarea asistată de evaluare 177-180

CZU: 37.015.3

Stratan Victoria
Zestrea miresei – valoare educativă 180-185

CZU: 392.5(478)

Tureac Tatiana
Avantajele lucrului individual al studenţilor in studiul geomorfologiei 185-193

CZU: 378.147.111:551.4

Volontir Nina