IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1968
Fondatori
Institutul de Zoologie al AŞM
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-07 17:10
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 3)43
  2019  (3 din 3)71
  2018  (3 din 3)74
  2017  (3 din 3)68
  2016  (3 din 3)61
  2015  (3 din 3)78
  2014  (3 din 3)75
  2013  (3 din 3)71
  2012  (3 din 3)69
  2011  (3 din 3)67
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)79
  2008  (3 din 3)75
  2007  (2 din 3)37
imagine

pISSN: 1857-064X
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Buletinul este o revistă ştiinţifică periodică, integrată şi  cuprinde domeniile în care activează instituţiile fondatoare: genetica, fiziologia şi sanocreatologia, fiziologia plantelor, biochimia, biologia moleculară, biotehnologia, microbiologia, zoologia, ecologia şi geografia.

Domeniile nominalizate au determinat structura revistei care include rubrici respective îngrijite de colective de redacţie specializate. Se publică articole teoretice şi experimentale, analitice, expres informaţii şi noi metode de cercetare, cronică privind forurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, recenzii asupra noilor publicaţii în domeniile respective, materiale comemorative etc.

Autori ai publicaţiilor sunt cercetătorii ştiinţifici din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Moldova şi din alte ţări.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole9446444848433468
Volume40413271509
Total9846858119942

Vizualizări   900Descărcări   85

Conţinutul numărului de revistă

Направленное формирование и поддержание психического здоровья при психогенном и сомато-висцеральном стрессе (Лекция на пленарном заседании тринадцатого международного междисциплинарного конгресса «Neuroscience for Medicine and Psychology»)

7-16

CZU: 613.86:616.89

Фурдуй Теодор, Чокинэ Валентина, Фурдуй Влада, Глижин Алёна, Врабие Валерия

Influența alimentației cu diversă structură asupra conținutului aminoacizilor liberi în sângele șobolanilor.

16-22

CZU: [2.2:599.323.4]:612.3

Vrabie Valeria, Ciochină Valentina, Tolstenco Dorina, Garaeva Svetlana, Postolati Galina

Saliva ca material biologic în cercetările de perspectivă

22-33

CZU: 612.313:001.89

Garaeva Svetlana, Leorda Ana, Postolati Galina, Porneala Ina, Redcozubova Galina

Aspecte clinice, metabolice şi de evoluţie ale retinopatiei diabetice la bolnavii cu diabet zaharat tip 2.

34-40

CZU: 617.735-002-02:616.379-008.64

Zota Larisa, Zota Victoria

Rolul sistemului enzimatic antioxidant în formarea stres-memoriei la plantele expuse repetat la secetă.

40-47

CZU: 581.1.03:581.14

Brânză Lilia, Leahu Igor, Ionaşcu Angela

Diversitatea conţinutului şi componenţei uleiului esenţial la hibrizi F1 de Lavandula angustifolia MILL.

48-58

CZU: 683.812

Gonceariuc Maria, Butnaraş Violeta, Maşcovţeva Svetlana, Balmuş Zinaida, Cotelea Ludmila, Botnarenco Pantelimon

Комбинационная способность родительских форм томата по комплексу признаков при создании гетерозисных гибридов F1 для одноразовой уборки.

58-65

CZU: 635.64:575.222.78:631.558.3

Цэпордей Алла

Structura ecologică a populației speciei Cricetulus migratorius (Pallas, 1773) la limita de vest a arealului.

65-71

CZU: 599.323.42:575

Munteanu Andrei, Savin Anatolie, Sîtnic Veaceslav, Zubcov Nicolai

Crabul de mâl (nord-american) Rhithropanopeus harrisi (Gould, 1841) - o nouă specie invazivă în Moldova.

71-77

CZU: 595.36:591.9(478)

Filipenco Serghei, Purcic Veaceslav, Dumbrăveanu Dorin, Railean Nadejda

Starea structural-funcțională a reproducătorilor scrumbiei-de-Dunăre în fluviul Nistru și principiile științifice ale managementului bioproductivităţii.

78-85

CZU: 639.2:597.21.5(478:282.247.314)

Crepis Oleg, Usatîi Marin, Şaptefraţi Nicolae, Usatîi Adrian, Bulat Dumitru, Bulat Denis, Cebanu Aureliu, Dadu Ana

Evaluarea helmintofaunei la Myodes glareolus din rezervația naturală „Plaiul Fagului”.

85-94

CZU: 599.323.4:574.4(478)

Chihai Oleg, Erhan Dumitru, Tălămbuţă Nina, Rusu Ştefan, Nistreanu Victoria, Larion Alina, Zamornea Maria, Melnic Galina, Naforniţa Nicolae, Rusu Vadim

Modificarea conținutului unor compuși biologic activi la Spirulina platensis în condiții de stres de iluminare indus.

95-103

CZU: 579.6

Cepoi Liliana, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Djur (Maxacova) Svetlana, Miscu Vera, Codreanu Svetlana, Ghelbet Viorica, Nartea Ecaterina, Rudic Valeriu

Synthesis and biological activity of copper(II), nickel(II) and cobalt(III) coordination compounds with 2-benzoylpyridine N(4)-allyl-S-methylisothiosemicarbazone.

103-112

CZU: 54-386:547.497.1:615.28

Usataia Irina, Graur Vasilii О., Zariciuc Elena, Garbuz Olga, Gulea Aurelian

Activitatea antimicrobiană in vitro a taninurilor intacte şi oxidate, izolate din nuc (Juglans regia L.).

113-120

CZU: 633.872.1:577.127:57.085.2

Lupaşcu Lucian, Lupaşcu Galina, Ţîmbaliuc Nina, Şubina Victoria, Magher Maria

Rolul nanoparticulelor ZnO (<50 nm) în procesul de cultivare a levurii Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30.

121-126

CZU: 579.083.13.+579.24

Usatîi Agafia, Beşliu Alina, Efremova Nadejda

Effects of bacterial inoculation (Rhizobium leguminosarum L.) on nodulation, yield and agronomical characteristics of pea (Pisum sativum L.).

126-131

CZU: 633.358:631.457

Karasu Abdullah, Alpsoy Huseyin Can, Oz Mehmet

Indicii morfologici ai reţelei hidrografice a peisajelor Republicii Moldova

131-141

CZU: 556.1+504.4(043.2)

Melniciuc Orest, Bejenaru Gherman

Reutilizarea apelor reziduale tratate prin tehnologiile folosite în Republica Moldova

141-149

CZU: 631.4+502.3:006.354.

Sandu Maria

Creşterea în înălţime a descendenţilor stejarului pedunculat (Quercus robur L.) proveniţi de la arborii situaţi în masiv şi la lizieră.

149-157

CZU: 630.182:582.632.2(478)

Cuza Petru

Degraded historico-cultural elements from the geographical landscape of Chişinău.

157-162

CZU: 911.53(478-25)(091)

Codreanu Igor, Volontir Nina, Mironov Ion

Recenzie asupra monografiei „Rezistenţa microorganismelor la antibiotice”. Autor Greta Bălan, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar.

163-164
Burduniuc Olga

Recenzie asupra monografiei “Fungii patogeni și rezistența la antimicotice”.Autor: Olga Burduniuc, doctor în ştiinţe medicale, conferențiar сercetător. Oltu Iulian

164-166
Oltu Iulian

Personalitate marcantă în domeniul biologiei (Academicianul Ion Toderaș la 70 de ani).

166-176
Ungureanu Laurenţia

Nicolae DIMO în pedologia contemporană a Moldovei

176-181

CZU: 634.4(478)

Ursu Andrei, Curcubăt Stela