IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2016
Tirajul revistei   40
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-01 17:47
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 2 / 2023  (2 din 2)13    CZU
 2023  (2 din 2)26    
Nr. 2(16)13CZU
Nr. 1(15)13CZU
 2022  (2 din 2)27    
Nr. 2(14)14CZU
Nr. 1(13)13CZU
 2021  (2 din 2)30    
Nr. 2(12)12CZU
Nr. 1(11)18CZU
 2020  (2 din 2)27    
Nr. 2(10)12CZU
Nr. 1(9)15CZU
 2019  (2 din 2)29    
Nr. 2(8)14CZU
Nr. 1(7)15CZU
 2018  (2 din 2)28    
Nr. 2(6)14CZU
Nr. 1(5)14CZU
 2017  (2 din 2)37    
Nr. 2(4)13CZU
Nr. 1(3)24CZU
 2016  (2 din 2)22    
Nr. 2(2)12CZU
Nr. 1(1)10CZU
imagine

pISSN: 2537-6284
eISSN: 2587-3644
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
ACTA ET COMMENTATIONES (Exact and Natural Sciences)
Categoria:
  • B (30.10.2020-30.10.2024)
Pagina web: https://revistaust.upsc.md/index.php/acta_exacte
Email: [email protected]
Telefon: (+373)22754924
Fax: (+373)22754924
Adresa: str. Gh. Iablocichin, Chişinău, MD-2069

Revista abordează diverse probleme actuale din domeniile matematicii, chimiei, biologiei, fizicii și ecologiei. Promovează cele mai relevante studii în domeniile științelor exacte și ale naturii și noi metode de cercetare. Sunt acceptate articole cu rezultate originale care  nu au fost publicate anterior în alte reviste sau culegeri de lucrări.

 


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2016 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUMSCDOI
Articole226132651210522055137
Volume16240631548
Total2421567143653

Vizualizări   2666Descărcări   122

Conţinutul numărului de revistă

Date biografice Pavel Pulbere 4-5

CZU: 57(478)(092)

Some air temperature characteristics in the Iași metropolitan area 6-12

CZU: 551.524(498-21)

Alexe Costel , Apostol Liviu
O călătorie în lumea plantelor de la Lacul Roșu spre orașul Bicaz, România 13-17

CZU: [581.9+581.54](498)

Grati Vasile
Diversitatea plantelor pe teritoriul staţiunii biologice „Petre Jitariu” Potoci-Neamţ (România) şi împrejurimile ei 18-26

CZU: 581.9(498)

Grati Vasile , Nedbaliuc Boris , Nedbaliuc Rodica , Chiriac Eugenia
Studiul teoretic și experimental asupra stabilității unor 4-(4-clorofenil) pirimidiniu ilide 27-43

CZU: 546

Mangalagiu Ionel , Moldoveanu Costel , Zbancioc Gheorghita N. , Amăriucăi-Mantu Dorina , Vasilache Violeta
Starea mediului – indicator al sănătății populației 44-51

CZU: 504.03:614.2(478)

Moşanu-Şupac Lora , Coşcodan Diana , Velciu Aliona
Educaţia şi cercetarea – factori principali în implementarea procesului dezvoltării durabile 52-59

CZU: 504.05:338(478)

Calmuţchi Lidia , Melentiev Eugenia
Polimorfismul Rana kl. Esculentus (Amphibia, Ecaudata) ale populaţiilor din teritoriile urbanizate 60-67

CZU: 574.5+591.151:597.6

Cîrlig Tatiana , Ilcu Tatiana
Starea de conservare a moluştelor terestre din Republica Moldova 68-75

CZU: 502.74:594.38(478)

Coadă Viorica , Ţîganaș Ana , Zamornea Maria
Starea şi rolul ariilor protejate din nordul ţării 76-87

CZU: [502.74+502.75](478)

Liogchii Nina , Begu Adam , Brega Vladimir
Calitatea apei pârâului și fântânilor din localitatea Sireți 88-93

CZU: [504.4.054+543.31](478)

Moşanu Elena , Sandu Maria , Lozovan Vasile , Bîrca Natalia , Beiu Marina , Carp Alina
Contribuţii la studierea algoflorei Lacului de acumulare Izvorul Muntelui 94-101

CZU: 504.455:581.526

Nedbaliuc Boris , Nedbaliuc Rodica , Grati Vasile , Coadă Viorica , Ţîganaș Ana , Lozovan Vasile
Diversitatea taxonomică a perifitonului lacului Râşcani (Chişinău) 102-108

CZU: 504.455:581.526(478-21)

Nedbaliuc Boris , Trofim Alina , Chiriac Eugenia , Grigorcea Sofia , Nedbaliuc Rodica
Prodromul vegetației landșaftului natural „Cricova Goian” 109-113

CZU: 581.9:502.75(478)

Pînzaru Pavel , Chiriac Eugenia
Tabelul sintetic al asociaţiei Inulo ensifoliae-Anthericetum ramosi Pînzaru et Coldea 2006 em. Pînzaru 2016 114-130

CZU: 551.553:574(478)

Pînzaru Pavel
Indicele de disconfort bioclimatic Thom pe teritoriul Republicii Moldova 131-135

CZU: 551.586(478)

Puţuntică Anatolie
Sinteza și studiul liganzilor și compusului coordinativ al oxovanadiului(IV) în baza hidrazidei acidului izonicotinic și s-metiltiosemicarbazidei 136-144

CZU: 54

Rotaru Mihaela , Cocu Maria
Studiul diversităţii entomofaunei a unor sectoare din municipiul Chişinău 145-154

CZU: 595.7(478-21)

Ţîganaș Ana , Coadă Viorica , Zamornea Maria , Nedbaliuc Boris , Chiriac Eugenia , Iurcu-Străistaru Elena , Nedbaliuc Rodica
Elemente degradate ale peisajelor tehnogene din municipiul Chișinău 155-163

CZU: 504.03/.05(478-21)

Volontir Nina , Codreanu Igor , Mironov Ion
In memoriam Pavel Pulbere. Profesorul Pavel Pulbere - un promotor al progresului și succesului 164-168

CZU: 57(478)(092)

Cioban Mitrofan
Amintiri de neuitat despre Pavel Ion Pulbere 169-173

CZU: 574.5+591.151:597.6

Grati Vasile
Pavel Pulbere - profesor, manager prin vocație și exemplu de bonomie 174-176

CZU: 57(478)(092)

Moşanu-Şupac Lora
Profesorul trăiește prin discipolii săi 177-178

CZU: 57(478)(092)

Liogchii Nina
Lista publicațiilor științifice și științifico-didactice ale conferențiarului universitar doctorului în științe biologice Pavel Pulbere 179-183
Moşanu Lora