IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2016
Fondatori
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 2)18
  2020  (2 din 2)27
  2019  (2 din 2)29
  2018  (2 din 2)28
  2017  (2 din 2)37
  2016  (2 din 2)22
imagine

pISSN: 2537-6284
eISSN: 2587-3644
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
ACTA ET COMMENTATIONES (Exact and Natural Sciences)
Categoria:
  • B (2020.10.30-2024.10.30)

Revista abordează variate probleme din psihopedagogie, din pedagogia generală, din teoria şi metodologia instruirii axată pe disciplinele din cadrul universităţii. În paginile ei urmează a fi reflectate informaţii şi sinteze ce vizează problemele comunităţii ştiinţifice din domeniul educaţiei şi unele aspecte de utilizare a noilor tehnologii de predare-învăţare-evaluare


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2016 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUMSCDOI
Articole161482258211602273
Volume1114384866
Total172626091687

Vizualizări   1770Descărcări   102

Conţinutul numărului de revistă

Date biografice Pavel Pulbere

4-5

CZU: 57(478)(092)

Some air temperature characteristics in the Iași metropolitan area

6-12

CZU: 551.524(498-21)

Alexe Costel, Apostol Liviu

O călătorie în lumea plantelor de la Lacul Roșu spre orașul Bicaz, România

13-17

CZU: [581.9+581.54](498)

Grati Vasile

Diversitatea plantelor pe teritoriul staţiunii biologice „Petre Jitariu” Potoci-Neamţ (România) şi împrejurimile ei

18-26

CZU: 581.9(498)

Grati Vasile, Nedbaliuc Boris, Nedbaliuc Rodica, Chiriac Eugenia

Studiul teoretic și experimental asupra stabilității unor 4-(4-clorofenil) pirimidiniu ilide

27-43

CZU: 546

Mangalagiu Ionel, Moldoveanu Costel, Zbancioc Gheorghita N., Amăriucăi-Mantu Dorina, Vasilache Violeta

Starea mediului – indicator al sănătății populației

44-51

CZU: 504.03:614.2(478)

Moşanu- Şupac Lora, Coşcodan Diana, Velciu Aliona

Educaţia şi cercetarea – factori principali în implementarea procesului dezvoltării durabile

52-59

CZU: 504.05:338(478)

Calmuţchi Lidia, Melentiev Eugenia

Polimorfismul Rana kl. Esculentus (Amphibia, Ecaudata) ale populaţiilor din teritoriile urbanizate

60-67

CZU: 574.5+591.151:597.6

Cîrlig Tatiana, Ilcu Tatiana

Starea de conservare a moluştelor terestre din Republica Moldova

68-75

CZU: 502.74:594.38(478)

Coadă Viorica, Ţîganaș Ana, Zamornea Maria

Starea şi rolul ariilor protejate din nordul ţării

76-87

CZU: [502.74+502.75](478)

Liogchii Nina, Begu Adam, Brega Vladimir

Calitatea apei pârâului și fântânilor din localitatea Sireți

88-93

CZU: [504.4.054+543.31](478)

Moşanu Elena, Sandu Maria, Lozovan Vasile, Bîrca Natalia, Beiu Marina, Carp Alina

Contribuţii la studierea algoflorei Lacului de acumulare Izvorul Muntelui

94-101

CZU: 504.455:581.526

Nedbaliuc Boris, Nedbaliuc Rodica, Grati Vasile, Coadă Viorica, Ţîganaș Ana, Lozovan Vasile

Diversitatea taxonomică a perifitonului lacului Râşcani (Chişinău)

102-108

CZU: 504.455:581.526(478-21)

Nedbaliuc Boris, Trofim Alina, Chiriac Eugenia, Grigorcea Sofia, Nedbaliuc Rodica

Prodromul vegetației landșaftului natural „Cricova Goian”

109-113

CZU: 581.9:502.75(478)

Pînzaru Pavel, Chiriac Eugenia

Tabelul sintetic al asociaţiei Inulo ensifoliae-Anthericetum ramosi Pînzaru et Coldea 2006 em. Pînzaru 2016

114-130

CZU: 551.553:574(478)

Pînzaru Pavel

Indicele de disconfort bioclimatic Thom pe teritoriul Republicii Moldova

131-135

CZU: 551.586(478)

Puţuntică Anatolie

Sinteza și studiul liganzilor și compusului coordinativ al oxovanadiului(IV) în baza hidrazidei acidului izonicotinic și s-metiltiosemicarbazidei

136-144

CZU: 54

Rotaru Mihaela, Cocu Maria

Studiul diversităţii entomofaunei a unor sectoare din municipiul Chişinău

145-154

CZU: 595.7(478-21)

Ţîganaș Ana, Coadă Viorica, Zamornea Maria, Nedbaliuc Boris, Chiriac Eugenia, Iurcu-Străistaru Elena, Nedbaliuc Rodica

Elemente degradate ale peisajelor tehnogene din municipiul Chișinău

155-163

CZU: 504.03/.05(478-21)

Volontir Nina, Codreanu Igor, Mironov Ion

In memoriam Pavel Pulbere. Profesorul Pavel Pulbere - un promotor al progresului și succesului

164-168

CZU: 57(478)(092)

Cioban Mitrofan

Amintiri de neuitat despre Pavel Ion Pulbere

169-173

CZU: 574.5+591.151:597.6

Grati Vasile

Pavel Pulbere - profesor, manager prin vocație și exemplu de bonomie

174-176

CZU: 57(478)(092)

Moşanu- Şupac Lora

Profesorul trăiește prin discipolii săi

177-178

CZU: 57(478)(092)

Liogchii Nina

Lista publicațiilor științifice și științifico-didactice ale conferențiarului universitar doctorului în științe biologice Pavel Pulbere

179-183
Moşanu Lora