IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2016
Fondatori
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-28 09:51
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 2)15
  2019  (2 din 2)29
  2018  (2 din 2)28
  2017  (2 din 2)37
  2016  (2 din 2)22
imagine

pISSN: 2537-6284
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
ACTA ET COMMENTATIONES (Exact and Natural Sciences)

Revista abordează variate probleme din psihopedagogie, din pedagogia generală, din teoria şi metodologia instruirii axată pe disciplinele din cadrul universităţii. În paginile ei urmează a fi reflectate informaţii şi sinteze ce vizează problemele comunităţii ştiinţifice din domeniul educaţiei şi unele aspecte de utilizare a noilor tehnologii de predare-învăţare-evaluare


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2016 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUMSCDOI
Articole131180394841301544
Volume94272552
Total140223111036

Vizualizări   715Descărcări   91

Conţinutul numărului de revistă

Date biografice Pavel Pulbere

4-5

CZU: 57(478)(092)

Some air temperature characteristics in the Iași metropolitan area

6-12

CZU: 551.524(498-21)

Alexe Costel, Apostol Liviu

O călătorie în lumea plantelor de la Lacul Roșu spre orașul Bicaz, România

13-17

CZU: [581.9+581.54](498)

Grati Vasile

Diversitatea plantelor pe teritoriul staţiunii biologice „Petre Jitariu” Potoci-Neamţ (România) şi împrejurimile ei

18-26

CZU: 581.9(498)

Grati Vasile, Nedbaliuc Boris, Nedbaliuc Rodica, Chiriac Eugenia

Studiul teoretic și experimental asupra stabilității unor 4-(4-clorofenil) pirimidiniu ilide

27-43

CZU: 546

Mangalagiu Ionel, Moldoveanu Costel, Zbancioc Gheorghita N., Amăriucăi-Mantu Dorina, Vasilache Violeta

Starea mediului – indicator al sănătății populației

44-51

CZU: 504.03:614.2(478)

Moşanu- Şupac Lora, Coşcodan Diana, Velciu Aliona

Educaţia şi cercetarea – factori principali în implementarea procesului dezvoltării durabile

52-59

CZU: 504.05:338(478)

Calmuţchi Lidia, Melentiev Eugenia

Polimorfismul Rana kl. Esculentus (Amphibia, Ecaudata) ale populaţiilor din teritoriile urbanizate

60-67

CZU: 574.5+591.151:597.6

Cîrlig Tatiana, Ilcu Tatiana

Starea de conservare a moluştelor terestre din Republica Moldova

68-75

CZU: 502.74:594.38(478)

Coadă Viorica, Ţîganaș Ana, Zamornea Maria

Starea şi rolul ariilor protejate din nordul ţării

76-87

CZU: [502.74+502.75](478)

Liogchii Nina, Begu Adam, Brega Vladimir

Calitatea apei pârâului și fântânilor din localitatea Sireți

88-93

CZU: [504.4.054+543.31](478)

Moşanu Elena, Sandu Maria, Lozovan Vasile, Bîrca Natalia, Beiu Marina, Carp Alina

Contribuţii la studierea algoflorei Lacului de acumulare Izvorul Muntelui

94-101

CZU: 504.455:581.526

Nedbaliuc Boris, Nedbaliuc Rodica, Grati Vasile, Coadă Viorica, Ţîganaș Ana, Lozovan Vasile

Diversitatea taxonomică a perifitonului lacului Râşcani (Chişinău)

102-108

CZU: 504.455:581.526(478-21)

Nedbaliuc Boris, Trofim Alina, Chiriac Eugenia, Grigorcea Sofia, Nedbaliuc Rodica

Prodromul vegetației landșaftului natural „Cricova Goian”

109-113

CZU: 581.9:502.75(478)

Pînzaru Pavel, Chiriac Eugenia

Tabelul sintetic al asociaţiei Inulo ensifoliae-Anthericetum ramosi Pînzaru et Coldea 2006 em. Pînzaru 2016

114-130

CZU: 551.553:574(478)

Pînzaru Pavel

Indicele de disconfort bioclimatic Thom pe teritoriul Republicii Moldova

131-135

CZU: 551.586(478)

Puţuntică Anatolie

Sinteza și studiul liganzilor și compusului coordinativ al oxovanadiului(IV) în baza hidrazidei acidului izonicotinic și s-metiltiosemicarbazidei

136-144

CZU: 54

Rotaru Mihaela, Cocu Maria

Studiul diversităţii entomofaunei a unor sectoare din municipiul Chişinău

145-154

CZU: 595.7(478-21)

Ţîganaș Ana, Coadă Viorica, Zamornea Maria, Nedbaliuc Boris, Chiriac Eugenia, Iurcu-Străistaru Elena, Nedbaliuc Rodica

Elemente degradate ale peisajelor tehnogene din municipiul Chișinău

155-163

CZU: 504.03/.05(478-21)

Volontir Nina, Codreanu Igor, Mironov Ion

In memoriam Pavel Pulbere. Profesorul Pavel Pulbere - un promotor al progresului și succesului

164-168

CZU: 57(478)(092)

Cioban Mitrofan

Amintiri de neuitat despre Pavel Ion Pulbere

169-173

CZU: 574.5+591.151:597.6

Grati Vasile

Pavel Pulbere - profesor, manager prin vocație și exemplu de bonomie

174-176

CZU: 57(478)(092)

Moşanu- Şupac Lora

Profesorul trăiește prin discipolii săi

177-178

CZU: 57(478)(092)

Liogchii Nina

Lista publicațiilor științifice și științifico-didactice ale conferențiarului universitar doctorului în științe biologice Pavel Pulbere

179-183
Moşanu Lora