IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Fondatori
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-28 19:02
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 4)51
  2020  (4 din 4)77
  2019  (4 din 4)74
  2018  (3 din 2)62
  2017  (2 din 2)53
  2016  (2 din 2)40
  2015  (2 din 2)23
  2014  (2 din 2)23
  2013  (2 din 2)48
  2012  (1 din 2)21
imagine

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Acta et Commentationes, Sciences of Education
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2018.02.01-2019.02.28)
  • C (2017.02.28-2018.01.31)

Revista științifică Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației este o publicaţie periodică, a cărei scop este oglindirea şi dezvoltarea fenomenului ştiinţific modern din domeniul Științelor ale Educației (Pedagogie și Didactica științelor); diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanţă (fundamentale şi aplicative); dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii didactice (strategii și metode), axate în special pe tehnologiile informaționale și comunicaționale în scopul utilizării lor inovaţionale; abordarea şi elucidarea problemelor investigaţionale de profil educațional. Revista are următoarele obiective: - Publicarea și diseminarea rezultatelor științifice valoroase obținute de cercetătorii Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și din alte instituții din țară și de peste hotare; - Extinderea relațiilor sub aspect științific și editorial cu instituții de profil din țară și de peste hotare în scopul devenirii unei reviste științifice de prestigiu pe plan național și internațional; - Includerea revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației în baze de date naționale și internaționale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole4722255716972464162
Volume25406562235
Total4972662279207

Vizualizări   1390Descărcări   72

Conţinutul numărului de revistă

Evoluții și tendințe în studierea științelor reale în Republica Moldova

7-25

DOI: 10.36120/2587-3636.v23i1.7-25

CZU: [371.275+373.5.046.16]:5(478)

Chiriac Liubomir , Chiriac Eugenia , Pavel Maria , Veveriță Tatiana

Problema relației: intelect - dotare intelectuală -predispoziții naturale - aptitudini personale

26-35

DOI: 10.36120/2587-3636.v23i1.26-35

CZU: 37.015.3+159.922.7

Teleucă Marcel , Jelescu Petru

Inter şi transdisciplinaritatea dintre disciplinele reale și ale naturii, abordate în conţinuturile de informatică din sistemul preuniversitar

36-51

DOI: 10.36120/2587-3636.v23i1.36-51

CZU: 37.016:5+004:373.6

Globa Angela , Gasnaş Ala , Corlat Sergiu

Tehnologia de realizare a lecțiilor online

52-62

DOI: 10.36120/2587-3636.v23i1.52-62

CZU: 37.018.43

Negara Corina

Abordări conceptuale ale metacogniției în învățământul primar

63-71

DOI: 10.36120/2587-3636.v23i1.63-71

CZU: 37.016:373.3

Gheorghe Elena Cristina , Silistraru Nicolae

Совершенствование методики преподавания информатики в условиях новой реальности

72-77

DOI: 10.36120/2587-3636.v23i1.72-77

CZU: 37.016:004

Марунич Николай , Богданова Виолетта

Прогнозирование успешности обучения студентов вуза на основе марковских процессов

78-87

DOI: 10.36120/2587-3636.v23i1.78-87

CZU: 371.261+378.147

Помян Светлана , Белоконь Ольга

Dezvoltarea competențelor inter- și transdisciplinare la elevi în cadrul orelor de chimie

88-96

DOI: 10.36120/2587-3636.v23i1.88-96

CZU: 37.016:54

Rotari Natalia , Chişca Diana , Coropceanu Eduard

Tendințe globale în educație și impactul lor asupra dezvoltării învățământului din Republica Moldova

97-105

DOI: 10.36120/2587-3636.v23i1.97-105

CZU: 371.214.112

Hadîrcă Maria , Vivdici (Ţîbuleac) Ana

Modelarea pedagogică în determinarea priorităților de acțiune a managementului școlii

106-113

DOI: 10.36120/2587-3636.v23i1.106-113

CZU: 371.21

Calapod Valeria , Cojocaru Vasile

Results of research of motivational sphere when teaching mathematics in the system of secondary vocational education of technical profile

114-120

DOI: 10.36120/2587-3636.v23i1.114-120

CZU: 372.851:373.5

Detcova Ana

Social and emotional competences of teachers – a new approach and a new meaning of the challenges brought by the context of school and class. Relational and emotional competences REC – ERASMUS+ strategic partnership, 2017-1-IT02-KA201-036763

121-127

DOI: 10.36120/2587-3636.v23i1.121-127

CZU: 37.015.3+159.922.7:37.014.25

Rotaru Ana Maria

Professional development of teachers through involvement in action research

128-137

DOI: 10.36120/2587-3636.v23i1.128-137

CZU: 371.14

Barbăroș Claudia

Programul de consiliere și formare adresat părinților „Școala părinților eficienți și ompetenți”/ PCFȘPEC

138-146

DOI: 10.36120/2587-3636.v23i1.138-146

CZU: 37.018.262

Ceban Veronica

Metode activ-participative folosite în predarea literaturii în gimnaziu

147-153

DOI: 10.36120/2587-3636.v23i1.147-153

CZU: 372.882:373.5

Antip Crina Ramona

Языковая игра как средство порождения мотивации в процессе обучения русскому языку

154-162

DOI: 10.36120/2587-3636.v23i1.154-162

CZU: 372.8811.161.1+371.695

Узбеков Тимур

Историософское освоение концепта «Степь» на уроках литературы

163-172

DOI: 10.36120/2587-3636.v23i1.163-172

CZU: 372.8821.161.1

Камедина Людмила