IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Fondatori
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-23 12:34
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  4 / 2022  (4 din 4)20CZU
 2022  (4 din 4)75
Nr. 4(30) 20CZU
Nr. 3(29) 20CZU
Nr. 2(28) 18CZU
Nr. 1(27) 17CZU
 2021  (4 din 4)66
Nr. 4(26) 15CZU
Nr. 3(25) 17CZU
Nr. 2(24) 17CZU
Nr. 1(23) 17CZU
 2020  (4 din 4)77
Nr. 4(22) 22CZU
Nr. 3(21) 19CZU
Nr. 2(20) 18CZU
Nr. 1(19) 18CZU
 2019  (4 din 4)74
Nr. 4(18) 15CZU
Nr. 3(17) 19CZU
Nr. 2(16) 17CZU
Nr. 1(15) 23CZU
 2018  (3 din 2)62
Nr. 3(14) 21CZU
Nr. 2(13) 19CZU
Nr. 1(12) 22CZU
 2017  (2 din 2)53
Nr. 2(11) 27CZU
Nr. 1(10) 26CZU
 2016  (2 din 2)40
Nr. 2(9) 20CZU
Nr. 1(8) 20CZU
 2015  (2 din 2)23
Nr. 2(7) 12CZU
Nr. 1(6) 11CZU
 2014  (2 din 2)23
Nr. 2(5) 12CZU
Nr. 1(4) 11CZU
 2013  (2 din 2)48
Nr. 2(3) 28CZU
Nr. 1(2) 20CZU
 2012  (1 din 2)21
Nr. 1 21CZU
imagine

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Acta et Commentationes, Sciences of Education
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2018.02.01-2019.02.28)
  • C (2017.02.28-2018.01.31)

Revista științifică Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației este o publicaţie periodică, a cărei scop este oglindirea şi dezvoltarea fenomenului ştiinţific modern din domeniul Științelor ale Educației (Pedagogie și Didactica științelor); diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanţă (fundamentale şi aplicative); dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii didactice (strategii și metode), axate în special pe tehnologiile informaționale și comunicaționale în scopul utilizării lor inovaţionale; abordarea şi elucidarea problemelor investigaţionale de profil educațional. Revista are următoarele obiective: - Publicarea și diseminarea rezultatelor științifice valoroase obținute de cercetătorii Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și din alte instituții din țară și de peste hotare; - Extinderea relațiilor sub aspect științific și editorial cu instituții de profil din țară și de peste hotare în scopul devenirii unei reviste științifice de prestigiu pe plan național și internațional; - Includerea revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației în baze de date naționale și internaționale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole562349470128385541252
Volume30511222857
Total59240059215695

Vizualizări   1748Descărcări   97

Conţinutul numărului de revistă

Evoluții și tendințe în studierea științelor reale în Republica Moldova7-25

DOI: 10.36120/2587-3636.v23i1.7-25

CZU: [371.275+373.5.046.16]:5(478)

Chiriac Liubomir , Chiriac Eugenia , Pavel Maria , Veveriță Tatiana
Problema relației: intelect - dotare intelectuală -predispoziții naturale - aptitudini personale26-35

DOI: 10.36120/2587-3636.v23i1.26-35

CZU: 37.015.3+159.922.7

Teleucă Marcel , Jelescu Petru
Inter şi transdisciplinaritatea dintre disciplinele reale și ale naturii, abordate în conţinuturile de informatică din sistemul preuniversitar36-51

DOI: 10.36120/2587-3636.v23i1.36-51

CZU: 37.016:5+004:373.6

Globa Angela , Gasnaş Ala , Corlat Sergiu
Tehnologia de realizare a lecțiilor online52-62

DOI: 10.36120/2587-3636.v23i1.52-62

CZU: 37.018.43

Negara Corina
Abordări conceptuale ale metacogniției în învățământul primar63-71

DOI: 10.36120/2587-3636.v23i1.63-71

CZU: 37.016:373.3

Gheorghe Elena Cristina , Silistraru Nicolae
Совершенствование методики преподавания информатики в условиях новой реальности72-77

DOI: 10.36120/2587-3636.v23i1.72-77

CZU: 37.016:004

Марунич Николай , Богданова Виолетта
Прогнозирование успешности обучения студентов вуза на основе марковских процессов78-87

DOI: 10.36120/2587-3636.v23i1.78-87

CZU: 371.261+378.147

Помян Светлана , Белоконь Ольга
Dezvoltarea competențelor inter- și transdisciplinare la elevi în cadrul orelor de chimie88-96

DOI: 10.36120/2587-3636.v23i1.88-96

CZU: 37.016:54

Rotari Natalia , Chişca Diana , Coropceanu Eduard
Tendințe globale în educație și impactul lor asupra dezvoltării învățământului din Republica Moldova97-105

DOI: 10.36120/2587-3636.v23i1.97-105

CZU: 371.214.112

Hadîrcă Maria , Vivdici (Ţîbuleac) Ana
Modelarea pedagogică în determinarea priorităților de acțiune a managementului școlii106-113

DOI: 10.36120/2587-3636.v23i1.106-113

CZU: 371.21

Calapod Valeria , Cojocaru Vasile
Results of research of motivational sphere when teaching mathematics in the system of secondary vocational education of technical profile114-120

DOI: 10.36120/2587-3636.v23i1.114-120

CZU: 372.851:373.5

Detcova Ana
Social and emotional competences of teachers – a new approach and a new meaning of the challenges brought by the context of school and class. Relational and emotional competences REC – ERASMUS+ strategic partnership, 2017-1-IT02-KA201-036763121-127

DOI: 10.36120/2587-3636.v23i1.121-127

CZU: 37.015.3+159.922.7:37.014.25

Rotaru Ana-Maria
Professional development of teachers through involvement in action research128-137

DOI: 10.36120/2587-3636.v23i1.128-137

CZU: 371.14

Barbăroș Claudia
Programul de consiliere și formare adresat părinților „Școala părinților eficienți și ompetenți”/ PCFȘPEC138-146

DOI: 10.36120/2587-3636.v23i1.138-146

CZU: 37.018.262

Ceban Veronica
Metode activ-participative folosite în predarea literaturii în gimnaziu147-153

DOI: 10.36120/2587-3636.v23i1.147-153

CZU: 372.882:373.5

Antip Crina Ramona
Языковая игра как средство порождения мотивации в процессе обучения русскому языку154-162

DOI: 10.36120/2587-3636.v23i1.154-162

CZU: 372.8811.161.1+371.695

Узбеков Тимур
Историософское освоение концепта «Степь» на уроках литературы163-172

DOI: 10.36120/2587-3636.v23i1.163-172

CZU: 372.8821.161.1

Камедина Людмила