FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
INDEX COPERNICUS (IC), 2020-11-0130 puncte
DRJI (Directory of Research Journals Indexing), 2012-01-0130 puncte
ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), 2019-03-0530 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 190 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.50 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
15 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională50 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1115 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
1. Cioban Mitrofan, acad., dr.hab., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)3 puncte
2. Rusnac Gheorghe, acad., dr.hab., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
3. Roşca Alexandru, acad., dr., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
0 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.0 puncte
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
6 din 23 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
209 puncte
1. Cioban Mitrofan, acad., dr.hab., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8321363300
2. Coropceanu Eduard, dr., prof.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55936998100, Scopus Author ID - 6506311874
3. Gremalschi Anatol, prof.univ., Institutul de Politici Publice (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57191969514
4. Pui Aurel, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România) - Scopus Author ID - 6602738848
5. Silistraru Nicolae, prof.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57270792500
6. Terentieva Natalia, Черниговский национальный педагогический университет имени Т. Г. Шевченко (Ucraina) - Web of Science ResearcherID - P-7024-2019
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3218 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
195 autori in ultimii 3 ani, 29 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
30 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
195 autori in ultimii 3 ani, 17 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
70 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3100 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
2012-2023
1 punct pentru fiecare an de apariție
11 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2022 (4 din 4)
2021 (4 din 4)
2020 (4 din 4)
2019 (4 din 4)
30 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.341 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 564 puncte