IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Fondatori
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-10 12:43
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (2 din 4)35
  2021  (4 din 4)66
  2020  (4 din 4)77
  2019  (4 din 4)74
  2018  (3 din 2)62
  2017  (2 din 2)53
  2016  (2 din 2)40
  2015  (2 din 2)23
  2014  (2 din 2)23
  2013  (2 din 2)48
  2012  (1 din 2)21
imagine

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Acta et Commentationes, Sciences of Education
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2018.02.01-2019.02.28)
  • C (2017.02.28-2018.01.31)

Revista științifică Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației este o publicaţie periodică, a cărei scop este oglindirea şi dezvoltarea fenomenului ştiinţific modern din domeniul Științelor ale Educației (Pedagogie și Didactica științelor); diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanţă (fundamentale şi aplicative); dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii didactice (strategii și metode), axate în special pe tehnologiile informaționale și comunicaționale în scopul utilizării lor inovaţionale; abordarea şi elucidarea problemelor investigaţionale de profil educațional. Revista are următoarele obiective: - Publicarea și diseminarea rezultatelor științifice valoroase obținute de cercetătorii Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și din alte instituții din țară și de peste hotare; - Extinderea relațiilor sub aspect științific și editorial cu instituții de profil din țară și de peste hotare în scopul devenirii unei reviste științifice de prestigiu pe plan național și internațional; - Includerea revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației în baze de date naționale și internaționale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole52227955794115141212
Volume28463132566
Total55032587011977

Vizualizări   2035Descărcări   108

Conţinutul numărului de revistă

Tehnologia evaluării competențelor transdisciplinare ale elevilor la finele învățământului primar prin valorificarea testului de tip integrat

7-18

DOI: 10.36120/2587-3636.v17i3.7-18

CZU: 373.2+371.261

Andriţchi Viorica , Stratan Victoria

Inovația în educație. Reconstrucția epistemologică a pedagogiei

19-25

DOI: 0.36120/2587-3636.v17i3.19-25

CZU: 373.5.016

Cristea Sorin

Trends of higher pedagogical education in the 21st century (review of the author's research results)

26-31

DOI: 10.36120/2587-3636.v17i3.26-31

CZU: 378

Terentieva Nataliia

Perspectiva constructivistă asupra procesului de învățare

32-40

DOI: 10.36120/2587-3636.v17i3.32-40

CZU: 371.3

Petrovschi Nina , Mihăilă Monica Maria

Problemele geometrice de construcție - factor determinant în educația intelectuală a elevilor și studenților

41-53

DOI: 10.36120/2587-3636.v17i3.41-53

CZU: 37.037:514

Calmuţchi Laurenţiu

Psycho-pedagogical problems of work with creatively gifted students

54-60

DOI: 10.36120/2587-3636.v17i3.54-60

CZU: 376:159.928

Davidenko Andrey

Pedagogical training of future teachers in the conditions of informational and educational environment of the universities of Ukraine

61-68

DOI: 10.36120/2587-3636.v17i3.61-68

CZU: 371.13+004.4

Bakhmat Nataliia

Formation of values in the education system: constructivist paradigm

69-78

DOI: 10.36120/2587-3636.v17i3.69-78

CZU: 124.5+371.4

Antoci Diana

Interconexiunea – principiu semnificativ în formarea competențelor lingvistică, de citire și scriere la elevii mici

79-89

DOI: 10.36120/2587-3636.v17i3.79-89

CZU: 372.41/.461

Botnari Valentina , Shtral Niva

Constructivismul și posibilitățile de modernizare a metodologiei instruirii în învățământul superior

90-97

DOI: 10.36120/2587-3636.v17i3.90-97

CZU: 378:37.02

Frăsineanu Ecaterina Sarah , Ilie Vali

Instrumente și principii de elaborare a resurselor educaționale digitale în format video

98-104

DOI: 10.36120/2587-3636.v17i3.98-104

CZU: 004.928:37

Gasnaş Ala

Condiții de eficiență ale evaluării studenților-viitori profesori

105-113

DOI: 10.36120/2587-3636.v17i3.105-113

CZU: 371.26:378

Mogonea Florentina , Popescu Alexandrina Mihaela , Mogonea Florentin-Remus

Percepţia studenţilor privind profesia didactică şi rolul acesteia în reuşita academică

114-123

DOI: 10.36120/2587-3636.v17i3.114-123

CZU: 378

Ştefan Mihaela Aurelia

Studiu de caz privind dezvoltarea competenţei digitale la viitorii profesori filologi

124-137

DOI: 10.36120/2587-3636.v17i3.124-137

CZU: 004:(378+81)

Braicov Andrei , Veveriță Tatiana

Воспитательная деятельность в контексе системного подхода

138-147

DOI: 10.36120/2587-3636.v17i3.138-147

CZU: 371.3

Пашков Александр

A pedagogist's professional development: world trends in postgraduate education of Ukraine

148-152

DOI: 10.36120/2587-3636.v17i3.148-152

CZU: 371.14

Zhorova Iryna

Utilizarea senzorilor în motivarea pentru instruire la chimie

153-160

DOI: 10.36120/2587-3636.v17i3.153-160

CZU: 371.26+37.016:54

Codreanu Sergiu , Iavița Tatiana , Coropceanu Eduard

Средства информационных технологий в развитии ребенка раннего возраста

161-166

DOI: 10.36120/2587-3636.v17i3.161-166

CZU: 004.4:373.2

Чобан-Пилецкая Антонина

Oportunitatea utilizării noilor tehnologii în procesul instructiv – educativ

167-175

DOI: 10.36120/2587-3636.v17i3.167-175

CZU: 004:373

Ştefan Elena Gabriela