IBN
Închide
Braicov Andrei
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 13. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 1

Utilizarea aplicațiilor standard în cadrul orelor de matematică și informatică
Braicov Andrei
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Despre competența digitală a cadrelor didactice din învățământul profesional ethnic
Braicov Andrei , Corlat Sergiu , Veveriță Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea conceptului instruirea în bază de proiect în predarea unor cursuri de informatică
Braicov Andrei , Veveriță Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(24) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea metodei Instruirea prin Investigare în predarea cursului „Structuri de Date și Algoritmi”
Braicov Andrei , Veveriță Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(25) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 6 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAUDATIO în onoarea Profesorului Anatol Gremalschi, cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Tiraspol
Coropceanu Eduard1 , Bordan Valeriu1 , Antoci Diana1 , Globa Angela1 , Andriţchi Viorica2 , Ţiţchiev (Camerzan) Inga3 , Braicov Andrei1 , Chiriac Liubomir1 , Afanas Dorin1 , Lupu Ilie1 , Cozma Dumitru1 , Postolachi Igor1 , Sochircă Elena1 , Pavel Maria1 , Pavel Dorin1 , Lupașco Natalia1 , Vascan Teodora1 , Gasnaş Ala1 , Veveriță Tatiana1 , Mihălache Lilia1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE,
3 Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea activităţilor STEAM în cadrul laboratorului „European Schoolnet Future Classroom”
Braicov Andrei , Veveriță Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Software-uri specializate și soluții cloud pentru studierea chimiei
Popovici Ilona , Braicov Andrei
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STEAM education in search missions
Afanas Dorin , Braicov Andrei
Tiraspol State University (TSU)
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-677-7.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Abordarea STEAM - paradigmă a modei educației sau imperativ al timpului?
Braicov Andrei , Veveriță Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-305-9..
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-52. Vizualizări-750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicație pentru detectarea căderii cu device-uri mobile pe Android
Braicov Andrei , Solihodjaev Ruslan
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre aspectele teoretice ale dezvoltării competenței de comunicare
Braicov Andrei , Popovici Ilona
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-31. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea aparatelor de zbor pilotate de la distanță în cercetare și învățământ
Afanas Dorin , Chiriac Liubomir , Braicov Andrei
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Steam education through and for search missions
Afanas Dorin , Braicov Andrei
Tiraspol State University (TSU)
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WITNESS: Wide InTegration of Sensor Networks to Enable Smart Surveillance
Mattiacci Alessandro1 , Cosentino Marco , Matta Walter1 , Medaglia Carlo Maria 1 , Braicov Andrei2 , Budanaev Ivan2 , Petic Mircea2 , Argyriou Vasileios3 , Oghaz Mahdi Maktabdar3
1 Link Campus University,
2 Tiraspol State University (TSU),
3 Kingston University London Penrhyn Road Campus
NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics
Nr. 1(96) / 2020 / ISSN 1874-6500
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

A non-standard method of solving computational geometry problems
Braicov Andrei
Tiraspol State University (TSU)
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(18) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pași și principii pentru proiectarea unui curs e-Learning
Braicov Andrei
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Risk Detection Algorithm Design: Officer Fall Case Study
Braicov Andrei1 , Budanaev Ivan1 , Petic Mircea12
1 Tiraspol State University (TSU),
2 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Proceedings IMCS-55The Fifth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-378-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu de caz privind dezvoltarea competenţei digitale la viitorii profesori filologi
Braicov Andrei , Veveriță Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 October, 2019. Descarcări-38. Vizualizări-687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методические аспекты использования приложения «Learningapps.org» для разработки интерактивных учебно-методических материалов
Брайков Андрей1 , Великова Татьяна2 , Попиль Геннадий2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Комратский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-765
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Eficientizarea procesului de studiu al structurilor de date prin abordarea ınvatarii ın baza de problema
Braicov Andrei , Globa Angela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 2 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 27