IBN
Închide

43Publicaţii

302Descărcări

5987Vizualizări

Antoci Diana Ion
Cuvinte-cheie (85): valoare (5), value (5), value orientation (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 34.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 7

Adolescenții moderni prin prisma atitudinilor
Antoci Diana1, Leșan Lilia12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 IP nr.1 „Floricica”, Coșnița, Dubăsari
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aptitudinile de comunicare ale cadrelor didactice versus tipul de comportament al adolescenților
Antoci Diana1, Stașcu Anjela12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Gimnaziul Nr. 68, Dobrogea, mun. Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-301-1.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientare de valoare a personalității în devenire
Antoci Diana1, Leșan Lilia2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 IP nr.1 „Floricica”, Coșnița, Dubăsari
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-301-1.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile formării valorilor personalității contemporane
Antoci Diana, Suman Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-301-1.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectives of attitude development through constructivist paradigm
Antoci Diana
Moldova Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul de valori al personalității prin prisma constructivismului în educație
Antoci Diana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tranziția ierarhică a valorilor în relație cu reușita școlară la adolescenți
Antoci Diana1, Bulicanu Maria12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Gimnaziu „Valeriu Bulicanu”, s. Boldurești, r. Nisporeni
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 15

Aptitudinile de comunicare ale managerilor grupelor de copii din instituțiile preșcolare
Antoci Diana1, Abreja Stela12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Instituția Publică de Educație Timpurie nr.2 ,,Albinuța" mun. Orhei
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atitudini și orientări valorice: definiții, funcții, corelații
Antoci Diana, Leșan Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-285-4.
Disponibil online 31 December, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formation of values in the education system: constructivist paradigm
Antoci Diana
Moldova Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formation of values in the education system: constructivist paradigm
Antoci Diana
Moldova Tiraspol State University
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul inteligenței emoționale asupra aptitudinilor de comunicare ale managerilor grupelor de copiii din instituțiile preşcolare
Antoci Diana1, Abreja Stela12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Instituția Publică de Educație Timpurie nr.2 ,,Albinuța" mun. Orhei
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inteligenţa emoţională la managerii grupei de copii
Antoci Diana1, Abreja Stela12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Instituția Publică de Educație Timpurie nr.2 ,,Albinuța" mun. Orhei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-269-4.
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivația pentru învățare în contexte educaționale
Antoci Diana, Mafteuta Doina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-269-4.
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile formării orientării valorice la adolescenți și tineri
Antoci Diana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori, convingeri și gândirea independentă în evoluție la adolescenții moderni
Antoci Diana, Arsenov Gabriela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-285-4.
Disponibil online 31 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile adolescenților prin prisma manifestărilor comportamentale
Antoci Diana, Bulicanu Maria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-285-4.
Disponibil online 31 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile morale prin prisma transpoziției educaționale
Antoci Diana, Leșan Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-269-4.
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile tinerilor: realitățile societății modern
Antoci Diana, Repeșco Gabriela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul superior: clasic versus modern
Vol. II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-290-8.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Value orientation from a structural perspective
Antoci Diana
Moldova Tiraspol State University
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales Materialele conferinței științifice interuniversitare naționale a tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-4-6.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 43