IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Fondatori
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-24 21:32
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)34
  2020  (4 din 4)77
  2019  (4 din 4)74
  2018  (3 din 2)62
  2017  (2 din 2)53
  2016  (2 din 2)40
  2015  (2 din 2)23
  2014  (2 din 2)23
  2013  (2 din 2)48
  2012  (1 din 2)21
imagine

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Acta et Commentationes, Sciences of Education
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2018.02.01-2019.02.28)
  • C (2017.02.28-2018.01.31)

Revista științifică Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației este o publicaţie periodică, a cărei scop este oglindirea şi dezvoltarea fenomenului ştiinţific modern din domeniul Științelor ale Educației (Pedagogie și Didactica științelor); diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanţă (fundamentale şi aplicative); dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii didactice (strategii și metode), axate în special pe tehnologiile informaționale și comunicaționale în scopul utilizării lor inovaţionale; abordarea şi elucidarea problemelor investigaţionale de profil educațional. Revista are următoarele obiective: - Publicarea și diseminarea rezultatelor științifice valoroase obținute de cercetătorii Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și din alte instituții din țară și de peste hotare; - Extinderea relațiilor sub aspect științific și editorial cu instituții de profil din țară și de peste hotare în scopul devenirii unei reviste științifice de prestigiu pe plan național și internațional; - Includerea revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației în baze de date naționale și internaționale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole4552089126461447145
Volume24391822167
Total4792480948628

Vizualizări   1979Descărcări   124

Conţinutul numărului de revistă

Aspecte didactice în predarea algoritmilor pentru determinarea drumurilor minime în grafuri

4-24

CZU: 37.02:519.1:004

Bostan Marina

Aspecte ale managementului calitații formarii profesionale continue a cadrelor didactice

25-35

CZU: 371.132

Andriţchi Viorica

Ideile si acţiunile morale familiale ca factor decisiv al educației de calitate în contextul parteneriatului scoala-familie-comunitate

36-48

CZU: 37.018.265

Cuzneţov Larisa

Comment les TICE peuvent contribuer a l'evaluation en classe de langues

49-52

CZU: 37.016:81'243:004

Maure Rodolphe

Innovative activity, means of institutional development in pre-university education

53-59

CZU: 373.014.3

Cojocaru Victoria, Vladu Mariana

Mediul educațional – factor de formare a prescolarului ca subiect valorizator

60-68

CZU: 373.21

Silistraru Nicolae, Bostan Galina

Анализ проблемы профессиональной адаптации начинающих преподавателей в образовательной среде высших учебных заведений

69-81

CZU: 371.13

Патрашку Думитру, Згурян Олеся

Învațarea prin metoda investigației în medii digitalizate

82-91

CZU: 374.012

Calalb Mihai

Specificul activitații de învațare a copiilor de 6-9 ani în contextul integralitații

92-102

CZU: 373.3.02

Pascari Valentina

Etica în contextul valorilor morale si educaționale

103-112

CZU: 37.034:17

Paniş Aliona

Knowledge regarding fetal alcohol syndrome (FASD) spectrum in various environments. comparative studies

113-125

CZU: 159.9.072

Banach Marek, Matejek Jozefa

The correlation between music and elementary school disciplines (English, mathematics and religion)

126-131

CZU: 37.02:78

Badarne Belal, Cocieru Natalia

Tipologia si etapele realizarii exercițiului didactic

132-137

CZU: 37.02

Panico Vasile, Țurcan Violeta

Metodologii de utilizare a testarilor electronice

138-148

CZU: 37.02:004

Lupașco Natalia, Cușnir Dorina

Роль и место математики в системе среднего профессионального образования

149-154

CZU: 377.02:51

Деткова Анна

Aspecte metodologice de utilizarea a aplicației Google Translate la orele de limbă străină

155-163

CZU: 37.02:81'25'322:004.4

Veveriță Tatiana

Educaţia plurilingva si modelul pedagogic de învaţare a limbilor straine în educaţia timpurie

164-173

CZU: 373.2.02:81'246.3

Hadîrcă Maria, Straistari-Lungu Cristina

Competenţa pedagogica solicitata inginerului (profesor) din scoala AUTO

174-182

CZU: 377.112.4.016:656.13

Buimestru Lilia

Impedimente / bariere în orientarea profesionala a persoanelor cu dizabilitați

183-189

CZU: 159.9:376.1.048.4

Cucer Angela

Studentul modern versus activitatea de învațare

190-198

CZU: 378.147.111

Laşcu Lilia

Contribuția comitetelor scolare la construcția localurilor de învațamânt primar (I)

199-207

CZU: 37(478)(091)

Creţu Vasile

Aspecte didactice în studierea textului literar în clasele primare

208-214

CZU: 373.3.02:[811.135.1'42+821.135.1]

Golubiţchi Silvia

Strategies of forming learning motivation for elementary school students

215-224

CZU: 373.3.02

Darawsha Ahlam

Aplicarea logicii matematice la rezolvarea unor ecuații, inecuații și sisteme de ecuații, inecuații în cursul liceal de matematică

225-230

CZU: 373.6.02:51

Hariton Andrei, Calmuţchi Laurenţiu

Furtul ca comportament deviant și ca infractiune contra patrimoniului

231-239

CZU: 316.624:343.7

Cebotari Stanislav

Obiceiurile peţitului şi a logodnei

240-251

CZU: 392.4/.5

Tureac Tatiana

Condiții facilitatoare pentru dezvoltarea personală a cadrelor didactice

252-263

CZU: 371.13

Vrabii Violeta