IBN
Închide
Gasnaş Ala
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 2

Instrumentele TIC și eficiența lor în procesul didactic în școală
Gasnaş Ala , Globa Angela , Pavel Maria , Pavel Dorin
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode interactive utilizate în învățământul universitar
Gasnaş Ala , Globa Angela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(27) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Abordarea unităților de învățare din analiza numerică prin prisma conceptului STEM
Globa Angela , Gasnaş Ala
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experiența invățării online în condițiile pandemiei COVID-19
Gasnaş Ala , Globa Angela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-677-7.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inter şi transdisciplinaritatea dintre disciplinele reale și ale naturii, abordate în conţinuturile de informatică din sistemul preuniversitar
Globa Angela , Gasnaş Ala , Corlat Sergiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laboratorul clasa viitorului pentru explorarea modalității de predare-învățăre în tendințe STEM
Gasnaş Ala , Globa Angela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAUDATIO în onoarea Profesorului Anatol Gremalschi, cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Tiraspol
Coropceanu Eduard1 , Bordan Valeriu1 , Antoci Diana1 , Globa Angela1 , Andriţchi Viorica2 , Ţiţchiev (Camerzan) Inga3 , Braicov Andrei1 , Chiriac Liubomir1 , Afanas Dorin1 , Lupu Ilie1 , Cozma Dumitru1 , Postolachi Igor1 , Sochircă Elena1 , Pavel Maria1 , Pavel Dorin1 , Lupașco Natalia1 , Vascan Teodora1 , Gasnaş Ala1 , Veveriță Tatiana1 , Mihălache Lilia1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE,
3 Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul TIC în cercetarea pedagogică
Globa Angela , Gasnaş Ala
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Analiza opiniei studenților vis-a-vis de instruirea la distanță în condițiile pandemiei COVID-19
Globa Angela1 , Gasnaş Ala1 , Ivanova Lilia2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „George Călinescu”, Chişinău
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-46. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea calităţii formării iniţiale a profesorilor de informatică prin integrarea TIC în procesul didactic
Globa Angela , Gasnaş Ala
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(122) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opțiuni de continuare a studiilor pentru elevii olimpici din Republica Moldova la disciplina informatica
Globa Angela , Corlat Sergiu , Gasnaş Ala
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Instrumente și principii de elaborare a resurselor educaționale digitale în format video
Gasnaş Ala
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode și instrumente de elaborare a resurselor educaționale digitale în format video
Gasnaş Ala
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-271-7.
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de utilizare a limbajului C# și Ms SQL server în elaborarea unui sistemul informațional
Morari Dumitru , Gasnaş Ala
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 68. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Evaluarea competenței de Programare Orientată pe Obiecte
Gasnaş Ala
Universitatea de Stat din Tiraspol
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode didactice interactive pentru studierea programării orientate pe obiecte
Braicov Andrei , Gasnaş Ala
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(107) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 5 October, 2019. Descarcări-76. Vizualizări-793
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul evaluării în procesul de studiu al programării orientate pe obiecte
Gasnaş Ala
Universitatea de Stat din Tiraspol
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-238-0.
Disponibil online 9 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea sistemelor de management al învățării la formarea competenței de programare orientată pe obiecte
Braicov Tatiana , Gasnaş Ala
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Tendinţe de aplicare a sistemelor LMS în predarea-învăţarea-evaluarea informaticii
Gasnaş Ala
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(101) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 September, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Analiza comparativă a sistemelor de management al învăţării
Gasnaş Ala
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-161-1.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22