IBN
Închide
Ţiţchiev (Camerzan) Inga
Cuvinte-cheie (71): Petri nets (8), modeling (4), disaster (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 15.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 3

C. Gaindric – National Prize Laureate of Moldova
Titchiev Inga
Vladimir Andrunakievich Institute of Mathematics and Computer Science
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 2(83) / 2020 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 14 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parallel architecture and software by workflow Petri nets
Titchiev Inga12
1 Vladimir Andrunakievich Institute of Mathematics and Computer Science,
2 Moldova Tiraspol State University
International Conference on Intelligent Information Systems
2020. Chișinău. ISBN 978-9975-68-415-6.
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective research at the Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Titchiev Inga, Gaindric Constantin
Vladimir Andrunakievich Institute of Mathematics and Computer Science
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(10) / 2020 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Application of Petri nets in logical problems solving
Titchiev Inga12
1 Moldova Tiraspol State University,
2 Vladimir Andrunakievich Institute of Mathematics and Computer Science
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(8) / 2019 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crearea unei aplicații IOS de reincărcare a contului telefonic de pe cartelă, folosind Tesseract OCR
Coșneanu Cristian, Ţiţchiev (Camerzan) Inga
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVIII-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petri nets approach to solve logical problems
Titchiev Inga12
1 Vladimir Andrunakievich Institute of Mathematics and Computer Science,
2 Moldova Tiraspol State University
Proceedings IMCS-55The Fifth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-378-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Modeling of the movement of human flows in the process of evacuation from multi-storey buildings by Hierarhical Petri Nets
Titchiev Inga12
1 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
2 State University „Dimitrie Cantemir”
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2018. Chișinău. ISBN 978‐9975‐4237‐7‐9.
Disponibil online 3 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologiile de învățământ la distanță: realizări și provocări
Ţiţchiev (Camerzan) Inga1, Balan Lilia2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea din Tiraspol „T.G. Şevcenko”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(51) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 7 February, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Abordări privind atenuarea dezastrelor prin utilizarea rețelelor Petri ierarhice
Ţiţchiev (Camerzan) Inga
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(4) / 2017 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 2 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Approaches to the modeling of the movement of human flows by HLPNs in case of disaster
Titchiev Inga
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978‐9975‐4237‐6‐2.
Disponibil online 20 March, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disaster response by simulation using GSPNs
Titchiev Inga
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-915-5.
Disponibil online 6 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competențelor prin legături interdisciplinare
Vascan Teodora1, Ţiţchiev (Camerzan) Inga2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 4 March, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea rețelelor petri generalizate în determinarea proprietăților sistemului de evacuare
Ţiţchiev (Camerzan) Inga12
1 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 4 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Performance evaluation of the evacuation system by Generalized Stochastic Petri nets
Titchiev Inga
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978‐9975‐4237‐4‐8.
Disponibil online 30 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quantitative analysis of the evacuation system by means of Generalized Stochastic Petri nets
Titchiev Inga
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 2(71) / 2016 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 1 September, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Competenţe şi finalităţi de studii în dezvoltarea personalului din administrarea publică
Ţiţchiev (Camerzan) Inga
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2015. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-3-0..
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Oportunităţi de utilizare a calculelor distribuite în prelucrarea imaginilor
Petic Mircea, Ţiţchiev (Camerzan) Inga, Horoş Grigorii
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Microelectronics and Computer ScienceThe 8th International Conference
Ediția 8. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-329-5..
Disponibil online 19 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

About IIS2013
Titchiev Inga12, Cojocaru Svetlana2
1 State University of Moldova,
2 Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 3(63) / 2013 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Workflow Petri nets used in modeling of Parallel architectures
Titchiev Inga, Iliuha Nicolai, Petic Mircea
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
International Conference on Intelligent Information Systems
2013. Chișinău. .
Disponibil online 12 February, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Modeling of the Communication Protocol by Means of Colored Petri Nets. Case Study
Titchiev Inga
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
International Workshop on Intelligent Information Systems
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4237-0-0.
Disponibil online 4 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25