IBN
Închide

50Publicaţii

263Descărcări

20387Vizualizări

Postolachi Igor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 41.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 7
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 34

2022 - 9

”Fac și…înțeleg”
Postolachi Igor
Universitatea Tehnică a Moldovei
Două maluri ale Nistrului – un viitor comun
2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-407-0.
Disponibil online 26 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea teoriei grafurilor în fizică
Postolachi Igor , Balmuş Nicolae , Bostan Marina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea parametrilor mișcării accelerate
Bocancea Viorel , Postolachi Igor , Postolachi Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29 (R). 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-401-8.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experimente reale și virtuale pentru manualul digital interactiv de fizică pentru clasa a VII-a
Balmuş Nicolae1 , Postolachi Igor2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-653-0.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laborator digital la fizică, clasa VII-A
Postolachi Igor , Bocancea Viorel , Postolachi Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiect trandisciplinar: modularea oscilațiilor electromagnetice
Petruşca Andrei1 , Cojocari-Petruşca Elena2 , Postolachi Igor3
1 Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”,
2 Liceul Teoretic Român-Italian „Dante Alighieri”, Chişinău,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiză spectrală a surselor de lumină cu spectrometrul digital PS-2600
Horozov Ivan1 , Postolachi Igor2
1 Liceul Teoretic "Svetoci” ,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul undelor sonore în cursul școlar de fizică
Postolachi Igor , Postolachi Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lucrări virtuale de laborator pentru manualul digital interactiv, fizica, clasa VII-a
Balmuş Nicolae , Bocancea Viorel , Postolachi Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Activități practice referitor la utilizarea manualului digital la fizică, clasa VII-a
Balmuş Nicolae1 , Bocancea Viorel2 , Postolachi Igor2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Implementarea inter/transdisciplinaritații în procesul de predare-învățare a fizicii și științelor tehnice (concept STEAM). Integrarea STEAM în procesul de studiere a biologiei, chimiei și geografiei
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contradicția undă – corpuscul
Sirbu Ana , Postolachi Igor
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea tehnologiilor digitale la realizarea activităților practice interdisciplinare
Postolachi Igor , Bocancea Viorel , Postolachi Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Implementarea inter/transdisciplinaritații în procesul de predare-învățare a fizicii și științelor tehnice (concept STEAM). Integrarea STEAM în procesul de studiere a biologiei, chimiei și geografiei
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAUDATIO în onoarea Profesorului Anatol Gremalschi, cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Tiraspol
Coropceanu Eduard1 , Bordan Valeriu1 , Antoci Diana1 , Globa Angela1 , Andriţchi Viorica2 , Ţiţchiev (Camerzan) Inga3 , Braicov Andrei1 , Chiriac Liubomir1 , Afanas Dorin1 , Lupu Ilie1 , Cozma Dumitru1 , Postolachi Igor1 , Sochircă Elena1 , Pavel Maria1 , Pavel Dorin1 , Lupașco Natalia1 , Vascan Teodora1 , Gasnaş Ala1 , Veveriță Tatiana1 , Mihălache Lilia1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE,
3 Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practicum de laborator la fizică
Postolachi Igor , Postolachi Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul experimental al oscilațiilor forțate
Petruşca Andrei1 , Cojocari-Petruşca Elena1 , Postolachi Igor2
1 Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Abordarea constructivistă în studierea fizicii la nivel preuniversitar
Postolachi Igor , Postolachi Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Designul proiectului STEM
Postolachi Igor , Postolachi Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-305-9..
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exemple de aplicaţii practice ale instrumentelor tic în lecţiile de fizică
Cojocari-Petruşca Elena1 , Postolachi Igor2 , Bocancea Viorel2
1 Liceul Teoretic Român-Italian „Dante Alighieri”, Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-305-9..
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lucrări de laborator la disciplina ”Științe”
Bocancea Viorel , Postolachi Igor , Postolachi Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea laboratorului digital NeuLog la efectuarea lucrărilor de laborator la disciplina „Științe”
Bocancea Viorel , Postolachi Igor , Postolachi Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 50