IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani" Probleme actuale ale didacticii ștințelor,
Chişinău, Moldova, 24-25 septembrie 2015
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol. 3
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
Anul publicării: 2015
Numărul de pagini: 280
ISBN: 978-9975-76-161-1
CZU: 082:378(478)=00 Î-591=111=161.1 Î-59
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 29 iulie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (54)Tehnică (2)Filologie (13)Chimie (9)Biologie (28)Istorie (3)Pedagogie (58)Psihologie (11)Drept (1)Studiul artelor, culturologie (4)Sociologie (5)Economie (2)Geografie (6)Medicină (1)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)