IBN
Închide
Mihălache Lilia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6

2022 - 1

Utilizarea chatbotului în procesul didactic pentru încurajarea și stimularea performanțelor elevilor
Mihălache Lilia , Chiriac Liubomir
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 23 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Abordări interdisciplinare la studierea ”Teoriei grafurilor”
Chiriac Liubomir , Lupașco Natalia , Mihălache Lilia , Bostan Marina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele didactice privind studierea roboticii și mecatronicii în sistemul preuniversitar
Lupașco Natalia , Lupașco Natalia , Josu Natalia , Mihălache Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-677-7.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clasa viitorului – soluţie inovativă pentru desfășurarea activităților STEM
Mihălache Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAUDATIO în onoarea Profesorului Anatol Gremalschi, cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Tiraspol
Coropceanu Eduard1 , Bordan Valeriu1 , Antoci Diana1 , Globa Angela1 , Andriţchi Viorica2 , Ţiţchiev (Camerzan) Inga3 , Braicov Andrei1 , Chiriac Liubomir1 , Afanas Dorin1 , Lupu Ilie1 , Cozma Dumitru1 , Postolachi Igor1 , Sochircă Elena1 , Pavel Maria1 , Pavel Dorin1 , Lupașco Natalia1 , Vascan Teodora1 , Gasnaş Ala1 , Veveriță Tatiana1 , Mihălache Lilia1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE,
3 Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Studierea roboticii și mecatronicii în sistemul preuniversitar din Republica Moldova – un imperativ al timpului
Chiriac Liubomir , Lupașco Natalia , Josu Natalia , Mihălache Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

The methodology for preparing undergraduate students for Olympiads in informatics in extended format
Chiriac Liubomir , Mihălache Lilia
Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(18) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

„Clasa Viitorului” - soluţie inovativă pentru dezvoltarea învăţământului în sistemul de învățământ preuniversitar
Mihălache Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte metodice privind elaborarea și soluționarea modelelor Matematice
Mihălache Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-238-0.
Disponibil online 9 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Panou publicitar intelligent
Mihălache Nicolae1 , Mihălache Lilia1 , Mihălache Alexei2 , Gheorghiţă Eugen3
1 Liceul Teoretic „Ion Creangă“, Chişinău,
2 Colegiul de Microelectronică şi Tehnică de Calcul, Chişinău,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol
Fizica şi tehnologiile moderne
Ediția a 22-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Implementarea noilor tehnologii didactice în procesul educaţional la informatică în liceu
Mihălache Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Univers Pedagogic
Nr. 1(37) / 2013 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-865
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regîndirea tehnologiilor didactice în predarea cursului liceal de informatică
Mihălache Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(78) / 2013 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 18 August, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Considerente metodice privind expunerea procesului de modelare
Chiriac Liubomir , Mihălache Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(39) / 2010 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13