IBN
Închide
20.80009.0807.20 Metodologia implementării TIC în procesul de studiere a științelor reale în sistemul de educație din Republica Moldova din perspectiva inter/transdisciplinarității (concept TEAM

Manifestări organizate - 3

Organizaţia Executoare:

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 75. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 18
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 19
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 56
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 59

Învăţarea bazată pe proiecte – o metodă de implementare a abordării STEAM în educaţie
Vascan Teodora
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-30. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări didactice privind aplicarea metodelor neparametrice la prelucrarea datelor experimentale
Chiriac Liubomir , Danilov Aureliu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre proiectele steam recomandate în curricula națională la matematică, ciclul gimnazial
Vascan Teodora , Pogreban Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 22 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea testului (u) Mann - Whitney la prelucrarea rezultatelor experimentale privind studierea cursului universitar „Teoria Grafurilor”
Bostan Marina12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29 (R). 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-401-8.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicații ale instruirii prin cercetare și ale abordării STEM în cadrul orelor de chimie
Rotari Natalia , Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Application of mathematical models for unmanned air vehicles
Afanas Dorin1 , Carchilan Lilia2
1 Tiraspol State University,
2 Liceul Teoretic "Minerva", Chişinău
Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 22 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte didactice privind studierea algoritmului de criptare RSA, funcțiilor hash și semnăturii digitale
Chiriac Liubomir , Danilov Aureliu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29 (R). 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-401-8.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte metodologice privind explicitarea programării predicțiilor în cadrul disciplinei inteligența artificială
Braicov Andrei
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(29) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte metodologice privind prelucrarea datelor experimentale pedagogice aplicând criteriile φ*- Fisher și U-Mann-Whitney
Bostan Marina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(29) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind proiectarea și realizarea proiectelor STEAM
Vascan Teodora
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29 (R). 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-401-8.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale dezvoltării abilităților de modelare matematică în cadrul activității extracurriculare
Teleucă Marcel , Sali Larisa
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 22 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea funcțiilor și construirea graficelor lor
Lupu Ilie
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(30) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 March, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Convergența seriei Σ 1 n2 și aplicațiile ei
Afanas Dorin
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29 (R). 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-401-8.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre combaterea plagiatului în lucrările științifice
Veveriță Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29 (R). 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-401-8.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-50. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea parametrilor mișcării accelerate
Bocancea Viorel , Postolachi Igor , Postolachi Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29 (R). 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-401-8.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Developing and solving mathematical models in science and art through geometry
Carchilan Lilia1 , Afanas Dorin2
1 Liceul Teoretic "Minerva", Chişinău,
2 Tiraspol State University
Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 22 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea gândirii critice a elevilor prin utilizarea contraexemplelor în procesul de studiere a matematicii
Sali Larisa , Anton Felicia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29 (R). 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-401-8.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări didactice în procesul de predare-învățare a limbajului SCRATCH
Stepanov Zahar1 , Chiriac Liubomir2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 23 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Didactic aspects regarding the application of the definite integral in problem solving
Cozma Dumitru , Sali Larisa
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 22 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premise didactice privind valorificarea Interdisciplinarității în învățământul primar
Pavel Maria , Pavel Dorin
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 23 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 94