IBN
Închide

75Publicaţii

521Descărcări

25409Vizualizări

Chiriac Liubomir
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 19. Publicaţii la conferinţe din RM - 53. Publicaţii peste hotare - 3.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 10
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 17
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 36
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2022 - 15

Abordări didactice privind aplicarea metodelor neparametrice la prelucrarea datelor experimentale
Chiriac Liubomir , Danilov Aureliu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte didactice privind studierea algoritmului de criptare RSA, funcțiilor hash și semnăturii digitale
Chiriac Liubomir , Danilov Aurel
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-401-8.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt înainte
Chiriac Liubomir , Pavel Maria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-401-8.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Didactic approaches in the teaching-learning process of the SCRATCH language
Stepanov Zahar1 , Chiriac Liubomir2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 23 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Historical-didactic approaches in studying artificial intelligence
Chiriac Liubomir1 , Lupashco Natalia1 , Pavel Maria2
1 Tiraspol State University (TSU),
2 "Ion Creanga" State Pedagogical University of Chisinau
Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 23 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In Memoriam - Academician Mitrofan Choban
Chiriac Liubomir , Cozma Dumitru
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29 (R). 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-074-6.
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On some non-isomorphic quasigroups of small order
Chiriac Liubomir , Bobeică Natalia
Tiraspol State University (TSU)
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29 (R). 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-074-6.
Disponibil online 21 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigme moderne în dezvoltarea și învățarea Inteligenței Artificiale
Chiriac Liubomir , Chiriac Eugenia , Lupașco Natalia , Pavel Maria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-401-8.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedagogical modeling of the process of teaching the university discipline „Information Security”
Bogdanova Violeta , Chiriac Liubomir
Tiraspol State University (TSU)
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-401-8.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studying recursive algorithms from the position of STEAM in secondary education
Богданова Виолетта , Кириак Любомир
Тираспольский государственный университет
Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The average number of divisors over sparse sequences
Chiriac Liubomir
Portland State University, Oregon
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29 (R). 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-074-6.
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The methodology of the implementation of groupoid isotopes in the encryption / decryption of texts
Chiriac Liubomir , Danilov Aurel
Tiraspol State University (TSU)
Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 23 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Universitatea de Stat din Tiraspol și reforma universitară - între Scila și Caribda
Chiriac Liubomir
Universitatea de Stat din Tiraspol
Două maluri ale Nistrului – un viitor comun
2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-407-0.
Disponibil online 26 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Using the chatbot in the teaching process to encourage and stimulate student performance
Mihălache Lilia , Chiriac Liubomir
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 23 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Управление проектной деятельностью обучающихся с использованием WEB-сервиса Trello
Богданова Виолетта , Кириак Любомир
Тираспольский государственный университет
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 25

Abordări interdisciplinare la studierea ”Teoriei grafurilor”
Chiriac Liubomir , Lupașco Natalia , Mihălache Lilia , Bostan Marina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări metodice în studierea sistemului criptografic asimetric Merkle–Hellman
Chiriac Liubomir , Danilov Aureliu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(25) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 6 November, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Algoritmul verificării izomorfismelor de grupoizi din perspectiva informaticii
Chiriac Liubomir , Danilov Aureliu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte didactice în predarea algoritmului Ford-Fulkerson
Chiriac Liubomir , Bostan Marina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte interdisciplinare în procesul de studiere a metodelor numerice
Chiriac Liubomir , Bobeică Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 75