IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM)." Conferință dedicată aniversării a 70 de ani de la nașterea profesorului universitar Anatol Gremalschi,
Chişinău, Moldova, 29-30 octombrie 2021
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM). Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol.1
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Tiraspol
Responsabili de ediție: Chiriac L.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 193
ISBN: 978-9975-76-356-1.
ISBN: 978-9975-76-357-8.
CZU: 37.016:[5+91](082)=135.1=111=161.1 A 12
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 11 noiembrie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (141)Chimie (1)Biologie (6)Pedagogie (170)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)Istorie (8)Economie (3)Altele (7)Medicină (1)