IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Fondatori
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-13 19:47
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 4)36
  2019  (4 din 4)74
  2018  (3 din 2)62
  2017  (2 din 2)53
  2016  (2 din 2)40
  2015  (2 din 2)23
  2014  (2 din 2)23
  2013  (2 din 2)48
  2012  (1 din 2)21
imagine

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Acta et Commentationes, Sciences of Education
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2018.02.01-2019.02.28)
  • C (2017.02.28-2018.01.31)

Revista științifică Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației este o publicaţie periodică, a cărei scop este oglindirea şi dezvoltarea fenomenului ştiinţific modern din domeniul Științelor ale Educației (Pedagogie și Didactica științelor); diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanţă (fundamentale şi aplicative); dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii didactice (strategii și metode), axate în special pe tehnologiile informaționale și comunicaționale în scopul utilizării lor inovaţionale; abordarea şi elucidarea problemelor investigaţionale de profil educațional. Revista are următoarele obiective: - Publicarea și diseminarea rezultatelor științifice valoroase obținute de cercetătorii Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și din alte instituții din țară și de peste hotare; - Extinderea relațiilor sub aspect științific și editorial cu instituții de profil din țară și de peste hotare în scopul devenirii unei reviste științifice de prestigiu pe plan național și internațional; - Includerea revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației în baze de date naționale și internaționale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole38088776384937270
Volume20159951386
Total4001047715235

Vizualizări   781Descărcări   102

Conţinutul numărului de revistă

Profesorul universitar ILIE LUPU la cea dea 80-a aniversare de la naștere

4-5

CZU: 378.12(478)(092)

Coropceanu Eduard

Profesorul Ilie Lupu – la 80 de ani de viață și 50 de ani de activitate științifică

6-13

CZU: 378.12:53(478)(092

Cioban Mitrofan

Роль математических проблем в развитии интеллектуальных способностей учащихся

14-26

CZU: 37.02:51

Чобан Митрофан, Лупу Илие, Чобан-Пилецкая Антонина

Metodologia utilizării metodei microînvățării (microlearning) în învățământul mixt (blended learning)

27-40

CZU: 378.147.018.14

Cabac Valeriu, Negara Corina, Cabac Ghenadie, Skutnițki Olesea, Bilic Elena

Rolul problemelor de geometrie în formarea abilităților de cercetare ale elevilor

41-49

CZU: 37.016.4:514

Calmuţchi Laurenţiu

Методическая система обучения дисциплины «Защита компьютерной информации» студентам гуманитарного профиля

50-61

CZU: 378.14.02:004.056

Богданова Виолетта, Chiriac Liubomir

Rolul motivaţiei în formarea și dezvoltarea competențelor profesionale

62-79

CZU: 378.1.015.3

Globa Angela, Spînu Mariana

Тенденции развития ключевых компетентностей взрослых в условиях нового экономического социума

80-90

CZU: 374.7

Рассказова Елена

Approaches to social diversion and conflict solution through the lens of Bedouin tradition

91-96

CZU: 316.48(569.4)

Abu Queder Hatem

The rational behind the need for organizational citizenship behavior and job satisfaction. 

97-106

CZU: 005.32:331.101.32

Ballalis Hila

Repere epistemologice și metodologice ale formării la elevi a noțiunilor de teorie literară

107-114

CZU: 37.02:82.09

Popova Valentina

Utilizarea sistemelor de management al învățării la formarea competenței de programare orientată pe obiecte

115-120

CZU: 378.016:004

Braicov Tatiana, Gasnaş Ala

Dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare la elevii de vârstă şcolară mică

121-130

CZU: 373.3.015.3

Mîsliţchi Valentina, Ţurcanu Rita

Valorile civice: conceptualizare, structură, evaluare

131-141

CZU: 37.013+37.034

Antoci Diana

Aplicarea terapiei cognitive comportamentale în bulimia nervoasă la tineri. Studiu de caz

142-147

CZU: 159.9:61-053.6

Glavan Aurelia, Rusu Elena

Tendinţe de implementare a educaţiei prospective în sistemul de învăţământ – factor determinant al dezvoltării societăţii

148-156

CZU: 37.01

Lungu Viorelia

Modelarea formării orientărilor valorice la studenţi prin arta coregrafică

157-168

CZU: 378.14:792.8

Dohotaru Maia

Sugestii de evaluare a competențelor

169-175

CZU: 378.14:004

Vascan Teodora

Дидактическая модель профессионально-ориентированного обучения математике в системе среднего профессионального образования технического профиля

176-180

CZU: 377.1.02:51

Деткова Анна