IBN
Închide

65Publicaţii

478Descărcări

33685Vizualizări

Calmuţchi Laurenţiu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 43. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 10
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 38
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2022 - 11

Abordări ale conceptului educațional STEM/STEAM în predarea geometriei gimnaziale
Calmuţchi Laurenţiu , Pîrgari Rovim
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academicianul Mitrofan Cioban a fost și rămâne o stea în lumea matematicienilor
Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29 (R). 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-401-8.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea interdisciplinarității prin rezolvare de probleme la matematică
Schițan Ștefan , Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptului educațional STEM/STEAM în predarea geometriei gimnaziale
Pîrgari Rovim , Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competențelor matematice la elevi prin rezolvare de probleme applicative
Calmuţchi Laurenţiu , Filipopolschi Ecaterina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29 (R). 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-401-8.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competențelor matematice la elevi prin valorificarea conținuturilor practice aplicative la geometrie
Chiperi Rebeca , Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 8 July, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Generalized Hausdorff compactifications
Calmuţchi Laurenţiu
Tiraspol State University
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29 (R). 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-074-6.
Disponibil online 21 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea conținuturilor practice aplicative în formarea competenței matematice la etapa gimnazială
Calmuţchi Laurenţiu , Chiperi Rebeca
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pages from the history of the Faculty of Physics, Mathematics and Information Technologies of the Tiraspol State University
Calmuţchi Laurenţiu
Tiraspol State University
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 22 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Restabilirea triunghiului, fiind date trei puncte special
Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29 (R). 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-401-8.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The importance of studying mathematics by using the sequences from the history of mathematics didactics
Cojocaru Ion , Hariton Andrei , Calmuţchi Laurenţiu
Tiraspol State University
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 22 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Abordarea principiului interdisciplinarității prin rezolvare de probleme la matematica
Calmuţchi Laurenţiu , Schițan Ștefan
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Construcția triunghiului fiind date trei puncte speciale
Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2021
Ediţia a 28-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demonstrarea inegalităților geometrice - mijloc eficient de dezvoltare a gândirii logice la elevi și studenți
Calmuţchi Laurenţiu , Sadovnic Andrei
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dividing the figures into equivalent parts
Calmuţchi Laurenţiu
Tiraspol State University
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-677-7.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methods of construction of Hausdorff extensions
Calmuţchi Laurenţiu
Tiraspol State University
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 3(97) / 2021 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 13 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Aplicarea elementelor de istorism în predarea matematicii gimnaziale
Calmuţchi Laurenţiu , Schițan Ștefan
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre împărţirea figurilor în părţi echivalente
Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Univers Pedagogic
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea deprinderilor de cercetare la elevi și studenți prin rezolvarea problemelor geometrice de maxim și minim
Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educație matematică prin probleme nonstandard
Hariton Andrei1 , Calmuţchi Laurenţiu1 , Ţîbrea Laurenţiu2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Inspectoratul Şcolar Judeţean, Vrancea
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sofismele – procedeu veridic de formare a competențelor matematice
Calmuţchi Laurenţiu1 , Tataru Ionel2 , Ţîbrea Laurenţiu3
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Inspectoratul Şcolar Judeţean, Vrancea ,
3 Casa Corpului Didactic Focșani
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele probleme geometrice de construcție în spațiu
Calmuţchi Laurenţiu , Chiriac Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-305-9..
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Aplicarea locurilor geometrice de puncte la rezolvarea problemelor de construcție
Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea metodei coordonatelor la rezolvarea problemelor de construcție
Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-271-7.
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre conținutul practic-aplicativ al geometriei gimnaziale
Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-674
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea deprinderilor creative la elevi în procesul de rezolvare a problemelor de geometrie
Chiriac Valentina , Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 68. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de maxim și minim geometric – mijloc eficient în dezvoltarea creativității elevilor
Calmuţchi Laurenţiu , Şumila Iurie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 68. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele geometrice de construcție - factor determinant în educația intelectuală a elevilor și studenților
Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Algebra ajută geometria
Calmuţchi Laurenţiu , Afanas Dorin
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-252-6.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea deprinderilor creative la elevi în procesul rezolvării problemelor la matematică
Calmuţchi Laurenţiu , Ozkan Turan
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe exacte
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-229-8.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hausdorff extensions
Calmuţchi Laurenţiu
Tiraspol State University
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
Ediţia a 26-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maxime și minime geometrice
Calmuţchi Laurenţiu , Şumila Iurie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-238-0.
Disponibil online 8 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme geometrice de maxime și minime geometrice – eficient mijloc de dezvoltare a gândirii logice
Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere teoretice în activitatea de rezolvare a problemelor de matematică
Afanas Dorin , Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-252-6.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul problemelor de demonstrație în dezvoltarea gândirii logice la elevi
Calmuţchi Laurenţiu , Chiriac Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-238-0.
Disponibil online 8 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul problemelor de geometrie în formarea abilităților de cercetare ale elevilor
Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-30. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Aplicarea logicii matematice la rezolvarea unor ecuații, inecuații și sisteme de ecuații, inecuații în cursul liceal de matematică
Hariton Andrei , Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methods of construction of Hausdorff extensions
Calmuţchi Laurenţiu
Tiraspol State University
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-915-5.
Disponibil online 4 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O stea în lumea matematicienilor. Acad. M. Cioban la 75 de ani
Calmuţchi Laurenţiu1 , Tighineanu Ion2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 May, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea contraexemplului în studierea elementelor de geometrie intuitivă în clasele primare
Calmuţchi Laurenţiu , Cojocaru Ion
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-76-215-1.
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

Încă o dată despre scrierea simbolică a modulului numărului real
Calmuţchi Laurenţiu , Hariton Andrei
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-161-1.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Echilibre chimice de stabilizare a compoziției chimice a apelor natural
Calmuţchi Laurenţiu , Melentiev Eugenia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundamentele geometriei în școala primară
Calmuţchi Laurenţiu , Cojocaru Ion
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-161-1.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-760
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On lattices of subsets of spaces via applications
Calmuţchi Laurenţiu , Choban Mitrofan
Tiraspol State University
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele observaţii metodologice ce ţin de aplicarea instrumentelor logice la rezolvarea ecuaţiilor şi inecuaţiilor în studiul preuniversitar de matematică
Hariton Andrei , Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-161-1.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Из опыта ознакомления учащихся профессионального образования на занятиях математики понятием транспортной задачи
Харитон Андрей , Гуцу Ион , Калмуцкий Лаврентий
Тираспольский государственный университет
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-161-1.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Cuvînt înainte
Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul I. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-133-8.
Disponibil online 16 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O variantă metodologică de studiere a elementrlor de geometrie în clasele primare
Calmuţchi Laurenţiu , Hariton Andrei , Cojocaru Ion
Universitatea de Stat din Tiraspol
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul II. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-134-5.
Disponibil online 17 October, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On a poset of extensions with first-countable remainder
Calmuţchi Laurenţiu
Tiraspol State University
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
3. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-68-244-2.
Disponibil online 8 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefață
Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 2. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-157-4.
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 65