IBN
Închide

57Publicaţii

303Descărcări

23780Vizualizări

Calmuţchi Laurenţiu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 19. Publicaţii la conferinţe din RM - 37. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 5

Abordări ale conceptului educațional STEM/STEAM în predarea geometriei gimnaziale
Calmuţchi Laurenţiu , Pîrgari Rovim
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea interdisciplinarității prin rezolvare de probleme la matematică
Schițan Ștefan , Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptului educațional STEM/STEAM în predarea geometriei gimnaziale
Pîrgari Rovim , Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competențelor matematice la elevi prin valorificarea conținuturilor practice aplicative la geometrie
Chiperi Rebeca , Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 8 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea conținuturilor practice aplicative în formarea competenței matematice la etapa gimnazială
Calmuţchi Laurenţiu , Chiperi Rebeca
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Abordarea principiului interdisciplinarității prin rezolvare de probleme la matematica
Calmuţchi Laurenţiu , Schițan Ștefan
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demonstrarea inegalităților geometrice - mijloc eficient de dezvoltare a gândirii logice la elevi și studenți
Calmuţchi Laurenţiu , Sadovnic Andrei
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dividing the figures into equivalent parts
Calmuţchi Laurenţiu
Tiraspol State University (TSU)
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-677-7.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Aplicarea elementelor de istorism în predarea matematicii gimnaziale
Calmuţchi Laurenţiu , Schițan Ștefan
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre împărţirea figurilor în părţi echivalente
Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Univers Pedagogic
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea deprinderilor de cercetare la elevi și studenți prin rezolvarea problemelor geometrice de maxim și minim
Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educație matematică prin probleme nonstandard
Hariton Andrei1 , Calmuţchi Laurenţiu1 , Ţîbrea Laurenţiu2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Inspectoratul Şcolar Judeţean, Vrancea
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sofismele – procedeu veridic de formare a competențelor matematice
Calmuţchi Laurenţiu1 , Tataru Ionel2 , Ţîbrea Laurenţiu3
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Inspectoratul Şcolar Judeţean, Vrancea ,
3 Casa Corpului Didactic Focșani
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele probleme geometrice de construcție în spațiu
Calmuţchi Laurenţiu , Chiriac Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-305-9..
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Aplicarea locurilor geometrice de puncte la rezolvarea problemelor de construcție
Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea metodei coordonatelor la rezolvarea problemelor de construcție
Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-271-7.
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre conținutul practic-aplicativ al geometriei gimnaziale
Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea deprinderilor creative la elevi în procesul de rezolvare a problemelor de geometrie
Chiriac Valentina , Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 68. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de maxim și minim geometric – mijloc eficient în dezvoltarea creativității elevilor
Calmuţchi Laurenţiu , Şumila Iurie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 68. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele geometrice de construcție - factor determinant în educația intelectuală a elevilor și studenților
Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 57