IBN
Închide
Calmuţchi Laurenţiu Ion
Cuvinte-cheie (76): elemente de geometrie (2), extension (2), euristică (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Formarea deprinderilor creative la elevi în procesul de rezolvare a problemelor de geometrie
Chiriac Valentina, Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVIII-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de maxim și minim geometric – mijloc eficient în dezvoltarea creativității elevilor
Calmuţchi Laurenţiu, Şumila Iurie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVIII-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele geometrice de construcție - factor determinant în educația intelectuală a elevilor și studenților
Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Rolul problemelor de geometrie în formarea abilităților de cercetare ale elevilor
Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Aplicarea logicii matematice la rezolvarea unor ecuații, inecuații și sisteme de ecuații, inecuații în cursul liceal de matematică
Hariton Andrei, Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methods of construction of Hausdorff extensions
Calmuţchi Laurenţiu
Moldova Tiraspol State University
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-915-5.
Disponibil online 4 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O stea în lumea matematicienilor. Acad. M. Cioban la 75 de ani
Calmuţchi Laurenţiu1, Tighineanu Ion2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 May, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea contraexemplului în studierea elementelor de geometrie intuitivă în clasele primare
Calmuţchi Laurenţiu, Cojocaru Ion
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-76-215-1.
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Încă o dată despre scrierea simbolică a modulului numărului real
Calmuţchi Laurenţiu, Hariton Andrei
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani : Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-161-1.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Echilibre chimice de stabilizare a compoziției chimice a apelor natural
Calmuţchi Laurenţiu, Melentiev Eugenia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani : Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundamentele geometriei în școala primară
Calmuţchi Laurenţiu, Cojocaru Ion
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani : Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-161-1.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On lattices of subsets of spaces via applications
Calmuţchi Laurenţiu, Choban Mitrofan
Moldova Tiraspol State University
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani : Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele observaţii metodologice ce ţin de aplicarea instrumentelor logice la rezolvarea ecuaţiilor şi inecuaţiilor în studiul preuniversitar de matematică
Hariton Andrei, Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani : Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-161-1.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Cuvînt înainte
Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul I. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-133-8.
Disponibil online 16 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O variantă metodologică de studiere a elementrlor de geometrie în clasele primare
Calmuţchi Laurenţiu, Hariton Andrei, Cojocaru Ion
Universitatea de Stat din Tiraspol
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul II. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-134-5.
Disponibil online 17 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On a poset of extensions with first-countable remainder
Calmuţchi Laurenţiu
Moldova Tiraspol State University
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
3. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-68-244-2.
Disponibil online 8 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologii didactice moderne
Calmuţchi Laurenţiu, Hariton Andrei, Cojocaru Ion
Universitatea de Stat din Tiraspol
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul II. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-134-5.
Disponibil online 17 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 8

Aplicaţii ale elementelor de logică şi mulţimi la rezolvarea ecuaţiilor, inecuaţiilor şi sistemelor acestora
Calmuţchi Laurenţiu, Hariton Andrei
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvant inainte
Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(3) / 2013 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 12 March, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenţelor matematice de rezolvare a problemelor tipice în clasele primare
Calmuţchi Laurenţiu, Hariton Andrei, Cojocaru Ion
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-20. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 31