IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Republica Moldova între Este şi Vest. Opţiunile tineretului la etapa actuală",
Chişinău, Moldova, 15 aprilie 2013
Republica Moldova între Este şi Vest. Opţiunile tineretului la etapa actuală
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Tiraspol
Responsabili de ediție: Levinţa Ş.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Univ. de Stat Tiraspol cu sediul la Chişinău, 2013
Anul publicării: 2013
ISBN: 978-9975-76-099-7
CZU: 082:378.4 (478-25)=135.1=162.1=161.1 R46
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 10 octombrie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (1)Tehnică (2)Ştiinţe agricole (1)Filologie (1)Geologie şi Mineralogie (1)Istorie (21)Filosofie (6)Pedagogie (7)Studiul artelor, culturologie (2)Sociologie (6)Ştiinţe politice (3)