IBN
    

    
  


    
Închide
Calmuţchi Laurenţiu Ion
Afiliat la Universitatea de Stat din Tiraspol

2018 - 1

Rolul problemelor de geometrie în formarea abilităților de cercetare ale elevilor

Calmuţchi Laurenţiu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 27 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Methods of construction of Hausdorff extensions
Calmuţchi Laurenţiu
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 193-196.
Disponibil online 4 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicarea logicii matematice la rezolvarea unor ecuații, inecuații și sisteme de ecuații, inecuații în cursul liceal de matematică

Hariton Andrei, Calmuţchi Laurenţiu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 19 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea contraexemplului în studierea elementelor de geometrie intuitivă în clasele primare

Calmuţchi Laurenţiu, Cojocaru Ion
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 224-229.
Disponibil online 27 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O stea în lumea matematicienilor. Acad. M. Cioban la 75 de ani
Calmuţchi Laurenţiu, Tighineanu Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 May, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

On a poset of extensions with first-countable remainder
Calmuţchi Laurenţiu
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
3. 2014. Chișinău. "VALINEX" SRL. 30-33.
Disponibil online 8 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 7

Functional compactifications of T0-spaces and bitopological structures
Cioban Mitrofan, Calmuţchi Laurenţiu
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 2-3(73) / 2013 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 25 February, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvant inainte
Calmuţchi Laurenţiu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(3) / 2013 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 12 March, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de formare conceptuală a tineretului
Calmuţchi Laurenţiu, Levinţa Ştefan
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 11 March, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicaţii ale elementelor de logică şi mulţimi la rezolvarea ecuaţiilor, inecuaţiilor şi sistemelor acestora
Calmuţchi Laurenţiu, Hariton Andrei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 11 March, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenţelor matematice de rezolvare a problemelor tipice în clasele primare
Calmuţchi Laurenţiu, Hariton Andrei, Cojocaru Ion
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 11 March, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema calendarului şi calendarul popular
Calmuţchi Laurenţiu, Cojocaru Ion
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(3) / 2013 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 12 March, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teorema celor trei perpendiculare şi reciprocele ei
Hariton Andrei, Calmuţchi Laurenţiu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(3) / 2013 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 13 March, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Matematician de performanţă.Academicianul Mitrofan Cioban la 70 de ani
Calmuţchi Laurenţiu, Tighineanu Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(24) / 2012 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt înainte
Calmuţchi Laurenţiu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 8 November, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul Bologna: priorităţi, probleme, soluţii
Calmuţchi Laurenţiu, Donţoi Petru
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 8 November, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezolvarea problemelor prin diverse modalităţi didactice
Calmuţchi Laurenţiu, Hariton Andrei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 8 November, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

On Wallman compactifications of T0-spaces and related questions
Calmuţchi Laurenţiu, Cioban Mitrofan
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 2(66) / 2011 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 7 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

On a small quasi-compactness
Calmuţchi Laurenţiu
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 3(49) / 2005 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 29 April, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-19 of 19