IBN
    

    
  


    
Închide
Calmuţchi Laurenţiu Ion
Afiliat la Universitatea de Stat din Tiraspol

2018 - 1

Rolul problemelor de geometrie în formarea abilităților de cercetare ale elevilor

Calmuţchi Laurenţiu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 27 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Methods of construction of Hausdorff extensions
Calmuţchi Laurenţiu
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 193-196.
Disponibil online 4 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicarea logicii matematice la rezolvarea unor ecuații, inecuații și sisteme de ecuații, inecuații în cursul liceal de matematică

Hariton Andrei, Calmuţchi Laurenţiu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 19 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea contraexemplului în studierea elementelor de geometrie intuitivă în clasele primare

Calmuţchi Laurenţiu, Cojocaru Ion
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 224-229.
Disponibil online 27 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O stea în lumea matematicienilor. Acad. M. Cioban la 75 de ani
Calmuţchi Laurenţiu, Tighineanu Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 May, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

On lattices of subsets of spaces via applications

Calmuţchi Laurenţiu, Cioban Mitrofan
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani : Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 18-21.
Disponibil online 24 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Echilibre chimice de stabilizare a compoziției chimice a apelor natural

Calmuţchi Laurenţiu, Melentiev Eugenia
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani : Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 68-76.
Disponibil online 25 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundamentele geometriei în școala primară

Calmuţchi Laurenţiu, Cojocaru Ion
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani : Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 213-222.
Disponibil online 29 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Încă o dată despre scrierea simbolică a modulului numărului real

Calmuţchi Laurenţiu, Hariton Andrei
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani : Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 222-231.
Disponibil online 29 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele observaţii metodologice ce ţin de aplicarea instrumentelor logice la rezolvarea ecuaţiilor şi inecuaţiilor în studiul preuniversitar de matematică

Hariton Andrei, Calmuţchi Laurenţiu
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani : Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 232-238.
Disponibil online 29 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

On a poset of extensions with first-countable remainder
Calmuţchi Laurenţiu
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
3. 2014. Chișinău. "VALINEX" SRL. 30-33.
Disponibil online 8 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 7

Problema calendarului şi calendarul popular
Calmuţchi Laurenţiu, Cojocaru Ion
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(3) / 2013 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 12 March, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teorema celor trei perpendiculare şi reciprocele ei
Hariton Andrei, Calmuţchi Laurenţiu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(3) / 2013 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 13 March, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Functional compactifications of T0-spaces and bitopological structures
Cioban Mitrofan, Calmuţchi Laurenţiu
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 2-3(73) / 2013 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 25 February, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvant inainte
Calmuţchi Laurenţiu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(3) / 2013 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 12 March, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de formare conceptuală a tineretului
Calmuţchi Laurenţiu, Levinţa Ştefan
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 11 March, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicaţii ale elementelor de logică şi mulţimi la rezolvarea ecuaţiilor, inecuaţiilor şi sistemelor acestora
Calmuţchi Laurenţiu, Hariton Andrei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 11 March, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenţelor matematice de rezolvare a problemelor tipice în clasele primare
Calmuţchi Laurenţiu, Hariton Andrei, Cojocaru Ion
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 11 March, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Cuvânt înainte
Calmuţchi Laurenţiu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 8 November, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul Bologna: priorităţi, probleme, soluţii
Calmuţchi Laurenţiu, Donţoi Petru
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 8 November, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 24