IBN
Închide

29Publicaţii

117Descărcări

11223Vizualizări

Cojocaru Ion
Cuvinte-cheie (70): elemente de geometrie (2), CCD (2), euristică (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Dezvoltarea creativității elevilor prin soluționarea problemelor specifice
Gherman Gabriela1, Tataru Ionel2, Cojocaru Ion3
1 Inspectoratul Şcolar Judeţean, Vrancea ,
2 Casa Corpului Didactic Vidra, România,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea și dezvoltarea competențelor de calcul mintal
Tataru Ionel1, Gherman Gabriela2, Cojocaru Ion3
1 Casa Corpului Didactic Vidra, România,
2 Inspectoratul Şcolar Judeţean, Vrancea ,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Fiber Optic Speckle Interferometry for Intrusion Monitoring Systems
Culeac Ion1, Borşciov Victor12, Verlan Victor1, Cojocaru Ion1, Iovu Mihail1, Ciornea Viorel1, Buzdugan Artur2
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Technical University of Moldova
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 23 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea contraexemplului în studierea elementelor de geometrie intuitivă în clasele primare
Calmuţchi Laurenţiu, Cojocaru Ion
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-76-215-1.
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Fundamentele geometriei în școala primară
Calmuţchi Laurenţiu, Cojocaru Ion
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-161-1.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 11

Asigurarea igienică şi sanitar-tehnică a instituţiilor preşcolare şi preuniversitare din municipiul Chişinău
Cazacu-Stratu Angela1, Moraru Maria1, Gherciu Svetlana1, Cojocaru Ion2, Ostalep Trofim2, Babin Lucia2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul de Sănătate Publică Municipal Chişinău
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(57) / 2014 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 23 December, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Magic size quantum dot surface states
Mîrzac Alexandra1, Shepel Diana1, Zubareva Vera1, Pavlenko Vladimir2, Dobynde I.2, Cojocaru Ion2
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 7. 2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O variantă metodologică de studiere a elementrlor de geometrie în clasele primare
Calmuţchi Laurenţiu, Hariton Andrei, Cojocaru Ion
Universitatea de Stat din Tiraspol
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul II. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-134-5.
Disponibil online 17 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optical and photo-induced properties of carbazol-containing polymers with azonitrodye
Meshalkin Alexei1, Robu Stephan V.12, Boiarinov Yu.1, Prisacar Alexandru1, Shepel Diana3, Culeac Ion1, Cojocaru Ion1, Achimova Elena1
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 State University of Moldova,
3 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 7. 2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optically and thermally induced modifications of the optical constants of amorphous(as4s3se3)1-x:snx thin films
Iaseniuc Oxana, Iovu Mihail, Cojocaru Ion
Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1-2(13) / 2014 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 29 May, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Photoconductivity and light induced phenomena in amorphous (as4s3se3)1-x:snx thin films
Iaseniuc Oxana, Iovu Mihail, Cojocaru Ion, Prisacar Alexandru
Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1-2(13) / 2014 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 29 May, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Photoinduced effects and recording of diffraction gratings in amorphous (As4S3Se3)1-x:Snx thin films
Iaseniuc Oxana, Iovu Mihail, Sergeev Sergei, Cojocaru Ion, Prisacar Alexandru
Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 7. 2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polymer nanocomposite based on styrene with butyl methacrylate and inorganic semiconductor CdsS
Iovu Mihail1, Enachescu Marius2, Culeac Ion1, Verlan Victor1, Robu Stephan V.3, Bojin Dionezie2, Nistor Iurie1, Cojocaru Ion1
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 University Politehnica of Bucharest,
3 State University of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(9) / 2014 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 27 March, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preparation and characterization of polymer/CdS nanostructured photoluminescent films
Iovu Mihail1, Enachescu Marius2, Culeac Ion1, Verlan Victor1, Robu Stephan V.3, Bojin Dionezie2, Nistor Iurie1, Cojocaru Ion1
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 University Politehnica of Bucharest,
3 State University of Moldova
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prof. univ., dr. hab. Maria Palistrant la 80 de ani
Moscalenco Vsevolod, Cojocaru Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(32) / 2014 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 8 April, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologii didactice moderne
Calmuţchi Laurenţiu, Hariton Andrei, Cojocaru Ion
Universitatea de Stat din Tiraspol
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul II. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-134-5.
Disponibil online 17 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

A fiber optic intrusion monitoring system
Culeac Ion1, Nistor Iurie1, Iovu Mihail1, Buzdugan Artur2, Ciornea Viorel1, Cojocaru Ion1
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Agentia Naţională de Reglementare a activităţilor Nucleare şi Radiologice
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(12) / 2013 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 19 March, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fiber Optic Intrusion Monitoring System
Culeac Ion1, Nistor Iurie1, Iovu Mihail1, Buzdugan Artur2, Ciornea Viorel1, Cojocaru Ion1
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 National Agency for Regulation of Nuclear and Radiological Activities
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 2. 2013. . ISBN 978-9975-62-343-8..
Disponibil online 21 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fondatorul şcolii ştiinţifice a semiconductorilor necristalini în Moldova
Iovu Mihail, Cojocaru Ion
Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(31) / 2013 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 24 January, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenţelor matematice de rezolvare a problemelor tipice în clasele primare
Calmuţchi Laurenţiu, Hariton Andrei, Cojocaru Ion
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-46. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 29