Aplicarea logicii matematice la rezolvarea unor ecuații, inecuații și sisteme de ecuații, inecuații în cursul liceal de matematică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
167 6
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-13 20:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.6.02:51 (1)
Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală (432)
Matematică (819)
SM ISO690:2012
HARITON, Andrei; CALMUŢCHI, Laurenţiu. Aplicarea logicii matematice la rezolvarea unor ecuații, inecuații și sisteme de ecuații, inecuații în cursul liceal de matematică. In: Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2017, nr. 2(11), pp. 225-230. ISSN 1857-0623.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636

Aplicarea logicii matematice la rezolvarea unor ecuații, inecuații și sisteme de ecuații, inecuații în cursul liceal de matematică

Application of mathematical logic in solving of some equation, inequalities, system of equation and inequalities in the course of mathematics lyceum


CZU: 373.6.02:51
Pag. 225-230

Hariton Andrei, Calmuţchi Laurenţiu
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 19 ianuarie 2018


Rezumat

Elementele de logică matematică și teoria mulțimilor au pătruns simțitor în curriculumul școlar de matematică, începând cu clasele I-IV. Concepția logico-mulțime a contribuit la predarea - învățarea evaluarea mult mai efectivă a matematicii în gimnaziu și liceu. Este însă evident că perspectiva concepției logico-mulțime spre sporirea rezultatelor școlare la matematică este foarte mare. În acest articol se deschid noi posibilități de utilizare a concepției logico-mulțime.

Elements of mathematical logic and sets theory have entered significantly in the mathematics school curriculum beginning with primary classes. The logic-set conception has contributed to more effective teaching-learning-evaluation of mathematics in gymnasium and lyceum. It is obvious that the perspective of the logic-set conception in increasing the mathematical school results is very great. This paper opens new possibilities in using the logic-set conception.

Cuvinte-cheie
ecuaţie, concepție, algoritm, metodologie.,

inecuaţie