IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Fondatori
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-09 10:09
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 4)18
  2019  (4 din 4)74
  2018  (3 din 2)62
  2017  (2 din 2)53
  2016  (2 din 2)40
  2015  (2 din 2)23
  2014  (2 din 2)23
  2013  (2 din 2)48
  2012  (1 din 2)21
imagine

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Acta et Commentationes, Sciences of Education
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2018.02.01-2019.02.28)
  • C (2017.02.28-2018.01.31)

Revista științifică Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației este o publicaţie periodică, a cărei scop este oglindirea şi dezvoltarea fenomenului ştiinţific modern din domeniul Științelor ale Educației (Pedagogie și Didactica științelor); diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanţă (fundamentale şi aplicative); dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii didactice (strategii și metode), axate în special pe tehnologiile informaționale și comunicaționale în scopul utilizării lor inovaţionale; abordarea şi elucidarea problemelor investigaţionale de profil educațional. Revista are următoarele obiective: - Publicarea și diseminarea rezultatelor științifice valoroase obținute de cercetătorii Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și din alte instituții din țară și de peste hotare; - Extinderea relațiilor sub aspect științific și editorial cu instituții de profil din țară și de peste hotare în scopul devenirii unei reviste științifice de prestigiu pe plan național și internațional; - Includerea revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației în baze de date naționale și internaționale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole36277224365935452
Volume19131531330
Total381903774989

Vizualizări   638Descărcări   45

Conţinutul numărului de revistă

Aspecte ale educației ecologice în cadrul lecţiilor de fizică 4-9

CZU: 37.016.046:504.06

Abramciuc Valeriu, Cirimpei Adela
Aspecte ale evaluării competențelor 9-15

CZU: 378.147:004

Bleandură Nicoleta
Selectarea problemelor pentru turul teoretic al olimpiadei de fizică 15-18

CZU: 37.016:53

Bocancea Viorel, Constantinov Nicolai, Constantinov Alexandru
About financial markets data and APIs 18-25

CZU: 336.76:004

Budanaev Ivan
Reflecții asupra pedagogiei bazate pe cercetare 25-30

CZU: 001.891:37.0

Calalb Mihai, Calalb Liliana
Constructorii României – doi ani de proiect 30-38

CZU: 37.016:001.894(091)(498)(092)

Cerchez Emanuela
Studierea efectului GMR în cursurile universitare de fizică 38-41

CZU: 378.147:53

Ermalai Felicia, Canţer Valeriu, Gheorghiţă Eugen, Postolachi Igor
Abordări metodice privind implementarea unor tehnici de programare prin prisma complexităţii algoritmilor 41-49

CZU: 378.147.02:004.41

Globa Angela
Rolul învăţării prin cercetare în educarea elevilor capabili de performanţe înalte la chimie 49-52

CZU: 37.016:54

Godoroja Rita
Cursul de formare TACCLE - pledoarie pentru arta de a preda cu TIC 53-61

CZU: 37.016:004

Petrovici Adriana, Sava AngelaTeodora
Formarea şi dezvoltarea competenţelor elevilor prin rezolvarea problemelor de limită şi extrem la fizică 61-72

CZU: 37.02:53(076.1)

Popa Mihail