IBN
Închide

45Publicaţii

841Descărcări

24375Vizualizări

Achiri Ion
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 21.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 1

Formarea competențelor specifice matematicii prin probleme de tip cascadă
Achiri Ion
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(27) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Învățarea eficientă: repere conceptuale
Achiri Ion
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Metodologii de învăţare eficientă în contextul noilor provocări societale
Vol. 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-323-3.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea națională transdisciplinară
Achiri Ion
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-952-1.
Disponibil online 7 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matematica și educația STEAM: aspecte transdiciplinare
Achiri Ion
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-32. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconceptualizarea formării profesionale iniţiale a cadrelor didactice în Republica Moldova
Achiri Ion
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3336-2-7.
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transdisciplinaritatea și integrarea curriculumului școlar
Achiri Ion
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-934-7.
Disponibil online 9 February, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Curriculumul școlar la matematică: abordări inovative
Achiri Ion
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-305-9..
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea unor blocaje emoționale ale creativității elevilor
Chiciuc Constantin1 , Achiri Ion2
1 Liceul Teoretic „Ioan Vodă“, or. Cahul,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea tehnologiilor digitale în educație: experiențe naționale și internaționale
Pisău Aurelia , Achiri Ion
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-62. Vizualizări-727
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul evaluării rezultatelor școlare: aspecte strategice
Achiri Ion
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii ale învăţării eficiente
Achiri Ion
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-84. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Abordarea interdisciplinară a demersului didactic în aria curriculară limbă și comunicare
Popa Zinaida1 , Achiri Ion2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disciplinele opţionale din perspectiva formării competenţelor şcolare
Achiri Ion
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(118) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lecţia – produs de competenţă profesională a cadrului didactic
Achiri Ion
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-788
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective ale dezvoltării curriculare în Republica Moldova: învățarea cross-curriculară
Popa Zinaida , Achiri Ion
Universitatea de Stat din Tiraspol
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 8. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Praxiologia lecției moderne: abordări inovative
Achiri Ion
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 11 January, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Curriculum pentru disciplina opţională „Aritmetica mentală și Abacus” (Copii de 7-9 și 10-14 ani)
Achiri Ion1 , Zacon Veronica2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 SRL MIND FORSE
Univers Pedagogic
Nr. 3(59) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-45. Vizualizări-716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculum pentru disciplina opţională „Muzica modernă și TIC” (Clasele a V-a - a VI-a)
Achiri Ion , Hîncu Ionela , Pisău Aurelia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(59) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculum pentru disciplina opțională Istoria matematicii: clasele a X-a – a XI-a
Achiri Ion1 , Ceapa Valentina2 , Copăceanu Roman3 , Cotelea Alexei4
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,
3 Liceul Teoretic "Ştefan Holban" com. Cărpineni, r. Hînceşti,
4 Liceul Teoretic „M. Sadoveanu“, or. Călăraşi
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-40. Vizualizări-786
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculumul școlar la matematică: realizări și perspective
Achiri Ion
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-238-0.
Disponibil online 8 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 45