IBN
Închide
Achiri Ion Constantin
Cuvinte-cheie (46): types of modern music (1), school success (1), Soroban (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 19. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 4

Curriculum pentru disciplina opţională „Aritmetica mentală și Abacus” (Copii de 7-9 și 10-14 ani)
Achiri Ion1, Zacon Veronica2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 SRL MIND FORSE
Univers Pedagogic
Nr. 3(59) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculum pentru disciplina opţională „Muzica modernă și TIC” (Clasele a V-a - a VI-a)
Achiri Ion, Hîncu Ionela, Pisău Aurelia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(59) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculum pentru disciplina opțională Istoria matematicii: clasele a X-a – a XI-a
Achiri Ion1, Ceapa Valentina2, Copăceanu Roman3, Cotelea Alexei4
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,
3 Liceul Teoretic "Ştefan Holban" com. Cărpineni, r. Hînceşti,
4 Liceul Teoretic „M. Sadoveanu“, or. Călăraşi
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul constructivist de evaluare a curriculumului şcolar proiectat
Achiri Ion
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Contextul disciplinelor opționale în învățământul secundar general
Nastas Svetlana, Achiri Ion, Botgros Ion, Pisău Aurelia, Hîncu Ionela, Sîrbu Mihaela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculum pentru disciplina opțională Matematica aplicativă: Clasa a IX-a
Achiri Ion1, Ceapa Valentina2, Copăceanu Roman3, Cotelea Alexei4
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova,
3 Liceul Teoretic "Ştefan Holban" com. Cărpineni, r. Hînceşti,
4 Liceul Teoretic „M. Sadoveanu“, or. Călăraşi
Univers Pedagogic
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 21 August, 2017. Descarcări-58. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculum pentru disciplina opțională Matematica în cotidian: Clasele I-a – a IV-a
Achiri Ion1, Todorov Doina2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu”, mun. Chișinău
Univers Pedagogic
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 21 August, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconceptualizarea evaluării rezultatelor şcolare
Achiri Ion
Evaluarea în sistemul educațional:deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere conceptuale privind elaborarea curriculumului la disciplinele opționale
Pogolşa Lilia, Achiri Ion, Nastas Svetlana, Botgros Ion, Crudu Valentin
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Integrarea Educaţiei financiare în curricula naţionale
Cara Angela1, Gremalschi Anatol2, Achiri Ion1
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Institutul de Politici Publice
Univers Pedagogic
Nr. 2(50) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 October, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățămîntul matematic în Republica Moldova: Quo Vadis?
Achiri Ion
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(8) / 2016 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologii digitale in activitaţile de educaţie muzicala: aspecte didactice
Hîncu Ionela, Achiri Ion
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 March, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Evaluarea rezultatelor școlare la matematică în bază de competențe
Achiri Ion
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani : Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-161-1.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liceul modern – liceul de succes
Achiri Ion
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Formarea competenţei de comunicare în baza limbajului matematic şi a conştiinţei lingvistice
Achiri Ion, Bâlici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(37) / 2013 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Corelarea subcompetenţe-obiective-competenţe: aspecte strategice şi metodologice
Achiri Ion
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(34) / 2012 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea competenţelor şcolare în Republica Moldova: aspecte strategice
Achiri Ion
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(75-76) / 2012 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 30 August, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profeţia unei vieţi închinate căutării sensului
Pogolşa Lilia, Bucun Nicolae, Vicol Nelu, Achiri Ion, Bâlici Veronica, Franţuzan Ludmila, Kerekeş Adelhaida, Simion Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(35) / 2012 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori ale educaţiei umaniste în cadrul disciplinelor exacte
Bâlici Veronica, Achiri Ion
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(34) / 2012 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Formarea profesională continuă a cadrelor didactice la matematică din învăţământul preuniversitar din Republica Modova: retrospective istorice
Achiri Ion
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23