IBN
Închide

79Publicaţii

1098Descărcări

42177Vizualizări

Bocancea Viorel
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 23. Publicaţii la conferinţe din RM - 54. Publicaţii peste hotare - 1.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 7
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 8
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 13
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 41
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2024 - 1

  Asigurarea continuității în formarea conceptelor la studiul științelor în învățământul
Bocancea Viorel
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 11, Vol.1. 2024. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 20 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 8

  Învățarea transdisciplinară în baza modelului STEAM la disciplina Științe ale naturii
Bocancea Viorel , Iordache (Neagu) Marieta
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(141-142) / 2023 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 27 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Activitățile practice - element esențial în formarea competențelor specifice geografiei
Bocancea Viorel , Pătrașcu Alexandra
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(33) / 2023 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 November, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Applying learning models in developing geography-specific competencies
Bocancea Viorel , Pătrașcu Alexandra
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Analele Universităţii din Craiova. Seria Psihologie-Pedagogie
Nr. 45 / 2023 / ISSN 2668-6678 / ISSNe 1582-313X
Disponibil online 15 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Asigurarea continuității în formarea competenței de investigare la studiul științelor în învățământul primar și gimnazial
Bocancea Viorel
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Cercetarea pedagogică: exigențe contemporane și perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-867-1 (PDF).
Disponibil online 15 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Aspecte ale asigurării conexiunlor pluri-, inter-, transdisciplinare în predarea-învățarea științelor
Bocancea Viorel
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-816-9.
Disponibil online 8 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dezvoltarea competenţei de cercetare/ investigare prin metoda crochiului geografic
Bocancea Viorel , Dumitrașcu Doina Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 2(78) / 2023 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 24 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reconfigurarea învățării școlare prin prisma implementării cursurilor integrate
Bocancea Viorel
Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic, UPSC
Învățarea școlară în contextul provocărilor societale
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-859-6.
Disponibil online 16 February, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Изучение строение глаза и функций зрения при проведении элективного курса по физике
Рогожникова Олеся , Боканча Виорел
Școala doctorală Științe ale Educației, UPSC „Ion Creangă”, Chișinău
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.3. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-787-2.
Disponibil online 30 October, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 16

  Aplicarea unor extensii Google Crome la lecțiile de fizică .
Petruşca Andrei1 , Cojocari-Petruşca Elena2 , Bocancea Viorel3
1 Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”,
2 Liceul Teoretic Român-Italian „Dante Alighieri”, Chişinău,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Aspecte ale elaborării matricei de specificații pentru testele de evaluare sumativă
Bocancea Viorel
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(27) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-35. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Determinarea parametrilor mișcării accelerate
Bocancea Viorel , Postolachi Igor , Postolachi Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-401-8.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evaluarea rezultatelor școlare la tezele semestriale (disciplina fizică. astronomie)
Bocancea Viorel1 , Ciuvaga Victor2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-39. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Importanța activităților practice pentru elevii liceeni în formarea competențelor specifice geografiei
Bocancea Viorel , Pătrașcu Alexandra
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(30) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 March, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Laborator digital la fizică, clasa VII-A
Postolachi Igor , Bocancea Viorel , Postolachi Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-689
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Percepția profesorilor din învățământul primar asupra dezvoltării competențelor de cercetare / investigaționale în cadrul orelor de științe ale naturii
Iordache (Neagu) Marieta , Bocancea Viorel
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(30) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 March, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Promovarea activităților STEM/STEAM
Bocancea Viorel
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rolul interdisciplinarității în formarea competențelor prin activități practico-aplicative la disciplina geografie
Pătrașcu Alexandra1 , Bocancea Viorel2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studiu experimental privind eficiența strategiilor de reconfigurare a procesului de învățare la fizică
Bocancea Viorel
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educația de calitate în contextul provocărilor societale
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-638-7.
Disponibil online 2 May, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele aspecte ale reconfigurării procesului de învățământ din perspectiva provocărilor societale în viziunea elevilor
Bocancea Viorel
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1.. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-46-669-1.
Disponibil online 19 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Lucrări virtuale de laborator pentru manualul digital interactiv, fizica, clasa VII-a
Balmuş Nicolae , Bocancea Viorel , Postolachi Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Использование современных подходов в преподавании физики в школе
Рогожникова Олеся12 , Боканча Виорел2
1 Școala doctorală Științe ale Educației, UPSC „Ion Creangă”, Chișinău,
2 Тираспольский государственный университет
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-417-9 (PDF).
Disponibil online 12 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Развитие самостоятельной и творческой активности обучающихся на занятиях по физике и химии в организациях среднего профессионального образования (СПО)
Рогожникова Олеся1 , Боканча Виорел1 , Терехова Виктория2
1 Тираспольский государственный университет,
2 Тираспольский техникум коммерции
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.1. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-76-207-6.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Разработка исследовательских проектов междисциплинарного характера в СПО как способ формирования исследовательских компетенций
Боканча Виорел , Рогожникова Олеся
Тираспольский государственный университет
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Роль элективных курсов в преподавании физики
Рогожникова Олеся , Боканча Виорел
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.1. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-76-207-6.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 12

  Echipamente de laborator de fizică
Păgînu Victor1 , Ciuvaga Victor2 , Bocancea Viorel3 , Cârlig Sergiu4
1 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,
2 Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol,
4 Institutul de Fizică Aplicată
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(73-74) / 2021 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 21 July, 2021. Descarcări-92. Vizualizări-896
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Optimizarea experimentului fizic școlar prin intermediul aplicațiilor virtuale
Cojocari-Petruşca Elena1 , Bocancea Viorel2 , Petruşca Andrei1
1 Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Activități practice referitor la utilizarea manualului digital la fizică, clasa VII-a
Balmuş Nicolae1 , Bocancea Viorel2 , Postolachi Igor2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Implementarea inter/transdisciplinaritații în procesul de predare-învățare a fizicii și științelor tehnice (concept STEAM). Integrarea STEAM în procesul de studiere a biologiei, chimiei și geografiei
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Asigurarea conexiunilor interdisciplinare în programele de formare continuă destinate profesorilor de fizică
Bocancea Viorel
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Implementarea inter/transdisciplinaritații în procesul de predare-învățare a fizicii și științelor tehnice (concept STEAM). Integrarea STEAM în procesul de studiere a biologiei, chimiei și geografiei
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Conexiunile interdisciplinare – aspect metodic de realizare a continuitǎţii
Bocancea Viorel , Borodenco Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Metodologii de învăţare eficientă în contextul noilor provocări societale
Vol. 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-323-3.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Exemplu de transpunere în practică a modelului invăţării experienţiale la fizică
Bocancea Viorel
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Metodologii de învăţare eficientă în contextul noilor provocări societale
Vol. 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-323-3.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Integrarea tehnologiilor digitale la realizarea activităților practice interdisciplinare
Postolachi Igor , Bocancea Viorel , Postolachi Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Implementarea inter/transdisciplinaritații în procesul de predare-învățare a fizicii și științelor tehnice (concept STEAM). Integrarea STEAM în procesul de studiere a biologiei, chimiei și geografiei
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-31. Vizualizări-698
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Managementul activităților de artă plastică în instituțiile educaționale
Postolachi Eugenia , Bocancea Viorel
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Repere ale elaborării curriculumului de bază pentru educația extrașcolară. Domeniul Știință, Tehnică, Tehnologii
Bocancea Viorel1 , Sochircă Elena1 , Ciuvaga Victor2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Utilizarea trandisciplinarității la lecțiile de fizică
Cojocari-Petruşca Elena1 , Petruşca Andrei2 , Bocancea Viorel3
1 Liceul Teoretic Român-Italian „Dante Alighieri”, Chişinău,
2 Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Implementarea inter/transdisciplinaritații în procesul de predare-învățare a fizicii și științelor tehnice (concept STEAM). Integrarea STEAM în procesul de studiere a biologiei, chimiei și geografiei
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-28. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Использование технологии критического мышления при изучении раздела «оптика» в общеобразовательной школе
Рогожникова Олеся , Боканча Виорел
Тираспольский государственный университет
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-368-4..
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Развитие исследовательских компетенций путем привлечения учащихся к исследовательской деятельности
Боканча Виорел , Рогожникова Олеся
Тираспольский государственный университет
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 14

  Analiza procesului de învăţare din învăţământul general din perspectiva provocărilor societale (disciplinele fizică, chimie, biologie, geografie)
Bocancea Viorel
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Exemple de aplicaţii practice ale instrumentelor tic în lecţiile de fizică
Cojocari-Petruşca Elena1 , Postolachi Igor2 , Bocancea Viorel2
1 Liceul Teoretic Român-Italian „Dante Alighieri”, Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-305-9..
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Experienţe naţionale şi internaţionale de învăţare eficientă la disciplina fizică
Bocancea Viorel
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Formarea gândirii critice prin metoda investigației
Bocancea Viorel1 , Iordache (Neagu) Marieta2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Formarea profesională continuă în contextul reformei curriculare din Republica Moldova
Bocancea Viorel
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-305-9..
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Lucrări de laborator la disciplina ”Științe”
Bocancea Viorel , Postolachi Igor , Postolachi Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Managementul formării competențelor specifice matematicii în cadrul activităților extradidactice
Jioară Marta , Bocancea Viorel
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Oportunități de utilizare a circuitelor programabile arduino în studiul fizicii în învățământul secundar general
Bocancea Viorel
Universitatea de Stat din Tiraspol
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 3-4(71-72) / 2020 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Posibilități de predare a cursului de robotică la distanță
Bocancea Viorel1 , Bocancea Andrian2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Centrul de excelență în domeniul TIC Tekwill
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(22) / 2020 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 24 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studiul experimental al forței de frecare în cadrul proiectului stem: dependența distanței de frânare a vehiculului de starea suprafeței carosabilului
Bocancea Viorel1 , Balmuș Olga2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Petre Ştefănucă“, Ialoveni
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-305-9..
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-95. Vizualizări-1302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele sugestii referitor la utilizarea modelului de învățământ bazat pe competențe în școala primară
Bocancea Viorel , Borodenco Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-301-1.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Utilizarea jocului didactic erudit cafe la activitățile extracurriculare la matematică
Bocancea Viorel1 , Macaria Elena2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „D. Cantemir”, Cantemir
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-305-9..
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-66. Vizualizări-949
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Utilizarea laboratorului digital NeuLog la efectuarea lucrărilor de laborator la disciplina „Științe”
Bocancea Viorel , Postolachi Igor , Postolachi Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 79