IBN
Close
Borozan Maia
Cuvinte-cheie (23): teachers' professional performance (1), culture of tolerance (1), teachers ' emotional culture (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 10. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 4

Dimensiuni actuale ale educației axiologice
Iordachescu Veaceslav, Borozan Maia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emotional culture - Foundation of teachers' professional success
Borozan Maia
Moldova Tiraspol State University
Comunicarea Interpersonală Interpretări psihologice și filosofice
Ediția 12-a, Vol. 2. 2021. România, Iaşi. ISBN 978-606-685-794-9.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluții conceptuale dinspre competențe spre cultura managerială a cadrelor didactice
Starîș Dana, Borozan Maia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forța enigmatică a charismei pedagogice
Sorocean Iustina, Borozan Maia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Configurația universitară a cercetării pedagogice
Borozan Maia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Socio-umanistice și Didactica Științelor Socio-umanistice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975-76-314-1.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luarea deciziei – constituent esențial al managementului instituției
Rusu Dumitru, Borozan Maia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-302-8.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul personalității managerilor în exprimarea stilului managerial în instituție
Rusu Dumitru, Borozan Maia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXIX-a. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 14 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Abordări contemporane ale coaching-ului în pedagogia culturii emoţionale
Borozan Maia1, Şova Tatiana2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-205-4.
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Argumente teoretice privind studiul sociologiei emoțiilor
Borozan Maia, Balţat Lilia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Axiologia emoţiilor din perspectiva rolului strategic al cercetării pedagogice în schimbarea social
Borozan Maia, Bețivu Aurelia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-771
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Tendinţe şi orientări în dezvoltarea inteligenţei emoţionale prin comunicare la adolescenţii din spaţiul rural
Borozan Maia, Zagaievschi Corina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 5

Evaluarea curricula de formare a cadrelor didactice din perspectiva impactului în dezvoltarea culturii emoţionale
Borozan Maia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(17) / 2011 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-837
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Explorarea carierei pedagogice pentru dezvoltarea competenţelor emoţionale
Borozan Maia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 22 / 2011 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundamentarea specialităţii 142.01 PEDAGOGIE pentru domeniul de formare profesională Ştiinţe ale educaţiei
Sadovei Larisa, Papuc Ludmila, Borozan Maia, Zbîrnea Aurelia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(19) / 2011 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-22. Vizualizări-969
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicaţiile culturii emoţionale a profesorului asupra eficienţei comunicării în mediul educaţional
Borozan Maia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-23. Vizualizări-823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocări actuale privind integrarea competenţelor emoţionale în standardele de formare a cadrelor didactice
Borozan Maia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(17) / 2011 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-689
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Cultura emoţională a cadrelor didactice universitare versus autoritate profesională
Borozan Maia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(8-9) / 2009 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-20. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Coordonate ale construcţiei curiculei disciplinare. Discurs didactico-ştiinţific bazat pe cultura emoţională
Borozan Maia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(19) / 2008 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 November, 2013. Descarcări-20. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Limbaj, comunicare şi inteligenţă emoţională a studenţilor:Corespondenţe conceptuale şi precizări terminologice
Borozan Maia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(0) / 2007 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-30. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19