IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2006
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2013  (3 din 1)84
  2012  (4 din 1)125
  2011  (1 din 1)44
  2010  (1 din 1)24
  2009  (1 din 1)46
  2006  (1 din 1)34
imagine

pISSN: 1857-2251
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Categoria:
  • C (2009.04.30-2013.11.27)

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2013
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcate
Articole3572267042951
Volume1117425496
Total3682441293447

Vizualizări   1333Descărcări   80

Conţinutul numărului de revistă

Manifestările romantice şi expresioniste in opera Salomeea de Richard Strauss 8-14
Axionov Vladimir
Concertul pentru violă şi orchestră Der Schwanendreher de P.Hindemith: particularităţi compoziţionale 14-21
Andrieş Vladimir
Compositional techniques in Bartok’s Mikrokosmos (Analysis of selected pieces from Bartok’s Mikrokosmos) 21-24
Karafillidis Vangelis
O nouă viziune asupra genului de teatru muzical în concepţia tânărului compozitor Athanasios Trikoupis 24-26
Guţanu Stela
Благослови, душе моя, господа Д. Христова: к проблеме гармонизации традиционных распевов 26-30
Невзорова Валентина
Anatol Vieru - omagiul discipolului 30-33
Stoianov Petru
Compozitorul roman Viorel Munteanu: Schiţă de portret 33-39
Melnic Victoria
Prezentarea lirică de către David Gherşfeld şi Mihail Muntean a eroului revoluţionar din opera Serghei Lazo 39-48
Nistreanu Elena
Unele reflecţii asupra operei Casa Mare de Mark Kopytman 49-52
Coman Diana
Privire analitică asupra uverturii operei Decebal de Teodor Zgureanu 52-54
Guţanu Luminiţa
Imnele sfintei liturghii de М.Berezovschi: particularităţi de gen şi compoziţie 55-58
Balaban Larisa
Genurile de cantată şi oratoriu în creaţiile pentru copii ale compozitorilor din Republica Moldova 59-63
Şimbareova Anna
Muzica vocală a lui Ioan Scărlătescu 63-64
Iuraşcu Viorica
Boris Dubosarsky . Ciclul vocal Epigrame pe versuri de A.S.Puşkin 65-71
Nikitcenko Victoria
Композиционно-драматургические особенности вокального цикла Мамины дойны Владимира Ротару 71-78
Troian Iulia
Акустико-психологические предпосылки семантических возможностей музыкальных регистров 78-84
Циркунова Светлана
Rolul paletei timbrale in dansurile simfonice de Pavel Rivilis (partea a II). 85-88
Pîslari Snejana
Significance of Concerto №.1 for piano and symphony orchestra by David Fedov for the evolution of the piano concerto in the Republic of Moldova 89-93
Vardanyan Alyona
Improvizaţii pentru flaut solo de Vladimir Rotaru: particularităţi interpretative 93-99
Gusarova Anastasia
Concertul pentru vioară , instrumente cu coarde şi timpane de Zlata Tcaci 99-106
Molodojan-Mitişov Angela
Соотношение вокальной и инструментальной партий в романсах Е. Коки и Е. Доги на стихи Михая Эминеску 106-110
Muntean Galina
Viţa de lăutari Stefăneţ la confluienţa tradiţionalului şi modernului 110-113
Slabari Nicolae
Reflecţii asupra fenomenului ornamental în cantecul tradiţional 114-117
Doroş Svetlana
Drama slovacă modernă începând cu anii '60 118-123
Mistrik Milos
Театральная реальность Андрея Шербан 124-129
Катерева Ирина
Вехи творческой эволюции Вячеслава Аксенова 130-134
Аксёнова Надежда
Влияние ориентальных и других национальных театральных школ на Европейскую сцену 134-138
Казмин Николай
Пластический театр в классификации видов сценического искусства 138-143
Казмин Николай
Priorităţile incontestabile ale filmului sonor 143-146
Buruiană Andrei
Rolul zgomotului în producţiile audiovizuale 146-150
Buruiană Andrei
Design pentru lumea reală 151-154
Fusu Sergiu
Erminia şi reprezentările raiului şi iadului în bisericile medievale moldoveneşti 154-159
Jabinschi Ion
Frumosul şi uratul in arta plastică din Republica Moldova din perioada sovietică 159-162
Rocaciuc Victoria
Metode de bază şi aplicarea lor in cercetarea artelor plastice (1940-1990) 163-166
Rocaciuc Victoria
Cosideraţii asupra autoportretului in pictură 166-170
Starţev Ala
Diversitatea culturii în contextul schimbărilor sociale 171-175
Caraman Iurie, Comendant Tatiana
Cultură şi valoare. obiective, conţinuturi, finalităţi 175-178
Aderov Viorica
Esenţa culturii pentru tineret 178-183
Comendant Tatiana, Iudina Ecaterina
Statul versus cultura 183-185
Lazăr Ludmila, Enachi Valentina
C.Stere: o temă de predilecţie in ziarul Lumea nouă 186-189
Troianowski Lidia
Dislocarea spirituală şi promovarea „moldovenismului” in primii ani ai regimului sovietic 189-192
Aderov Viorica
Drepturile omului de creaţie 192-195
Ţurcan Valeriu, Comendant Tatiana
Impactul mass-media asupra societăţii: consideraţii generale 195-197
Popa Eugenia
Paradigma competitivă a cunoaşterii 197-199
Zamcovaia Galina, Comendant Tatiana
Cultura emoţională a cadrelor didactice universitare versus autoritate profesională 200-203
Borozan Maia
Considerente actuale privind competenţa de autonomie educaţională a profesorului 203-206
Iordăchescu Grigore-Dan