Interactive strategies in teaching and learning EMP
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
193 2
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-24 19:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.016:811.111:61 (1)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (2504)
Limba engleză (660)
Științe medicale. Medicină (10857)
SM ISO690:2012
CAZAC, Viorica, OALA, Viorica. Interactive strategies in teaching and learning EMP. In: Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine, Ed. 3, 25 noiembrie 2022, Chişinău. Chişinău: CEP UPS „I.Creangă”, 2022, Ediția 3, pp. 35-42.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine
Ediția 3, 2022
Conferința "Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine"
3, Chişinău, Moldova, 25 noiembrie 2022

Interactive strategies in teaching and learning EMP

Strategii interactive în predarea și învățarea EMP

CZU: 378.016:811.111:61

Pag. 35-42

Cazac Viorica, Oala Viorica
 
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
 
Disponibil în IBN: 30 mai 2023


Rezumat

În prezent, utilizarea și implementarea metodelor EFL are o importanță majoră datorită globalizării și creșterii rapide a comunicării între specialiști din diverse domenii. A avea abilități bune de comunicare în limba engleză nu implică doar cunoașterea limbii profesionale, ci și poate facilita înțelegerea reciprocă și cooperarea la nivel mondial. Procesul de predare/învățare a limbii de specialitate este axat în principal pe abilitățile de comunicare pentru orientare profesională cauzate de dezvoltarea globală constantă a comunicării interculturale; tendințe de modernizare a curriculumului universitar; optimizarea predării/învățării evaluării limbilor străine; gestionarea adecvată a metodologiilor de predare/învățare în cadrul academic etc. Acest studiu descrie în principal importanța dobândirii limbii engleze prin dezvoltarea abilităților comunicative în rândul studenților care învață medicina în țările în curs de dezvoltare, precum și rolul profesorilor ESP în cursurile pe care le urmează.

Cuvinte-cheie
ESP, EMP, abilități de comunicare, studenți la medicină, cadre medicale