IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2001
Fondatori
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Tirajul revistei   50
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 2)44
  2019  (2 din 2)68
  2018  (2 din 2)57
  2017  (2 din 2)50
  2016  (3 din 2)109
  2015  (2 din 2)73
  2014  (2 din 2)71
  2013  (2 din 2)66
  2012  (2 din 2)65
  2011  (2 din 2)55
  2010  (2 din 2)56
  2009  (2 din 2)66
  2008  (2 din 2)74
  2007  (2 din 2)75
imagine

pISSN: 1857-3711
Intertext
Categoria:
  • B+ (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Studii contrastive în filologia romano-germanică.Lingvistică teoretică şi aplicativă, istoria şi teoria literaturii.Literatura română şi folclorul din Moldova.Limba română sub aspect structural, funcţional şi istoric


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole9295852056951464
Volume29304461547
Total9586156518498

Vizualizări   1418Descărcări   58

Conţinutul numărului de revistă

Quelques réflexions sur le plurilinguisme et la traduction à l'heure de la mondialisation 7-15

CZU: 81'246.3+81'243:81'25

Variot Estelle
Semio-logica situațională și proiecțiile sale traductologice 16-26

CZU: 81'22'25

Untilă Victor
La traduction – dialogue transculturel des langues-livres et des hommes-civilisations 27-38

CZU: 81'255.2+008(100)

Dodu-Savca Carolina
Du désir de traduire du traducteur au « désir » de Mihai Eminescu 39-45

CZU: 81'255.4:821.135.1-1Eminescu

Frosin Constantin
Changement interculturel dans la signification des mots lors de leur traduction d’une langue à l’autre 46-53

CZU: 81'25'27+008(100)

Kara Şeref
Probleme lingvistice ale antichității târzii în România: romanizarea și creștinarea 54-59

CZU: 821.135.1(091)

Olaru Ioana-Iulia
Bilingual’s strategic competence and problems of intercultural education and communication 60-64

CZU: 81'246.2+81'272+378.147:81'246.2

Daver Margarita
Interculturalism and pragmatics through translation: restatement and re-expression in the case of canadian literature in Romania 65-78

CZU: 821.111(71)(498).09

Petraru Ana-Magdalena
Fenomenul paradigmei metalimbajului introvertit şi vizibilitatea literaturii române 81-90

CZU: 811.135.1'25'276.6

Vicol Dragoş, Radu Zinaida
The terminological and phraseological aspects of a specialized medical translation 91-96

CZU: 81'276.6'37:61

Cazac Viorica, Maxian Liuba, Şimanschi Marcela
Particularités de traduction dans la publicité 97-104

CZU: 81'255:659.1

Dragan Elena
Emoţie, simţ sau sentiment şi echivalentele lor în engleză şi rusă 105-110

CZU: 81'16'42

Lifari Viorica
A constrastive study of aspectuality in english and romanian 111-117

CZU: [811.111'36'37+811.135.1'36'37]:81'25

Bodean-Vozian Olesea
Intercultural communication in translating journalistic discourse: a romanian view 118-127

CZU: 811.135.1'25'27:070.41

Sâsâiac Andi, Brunello Adrian
Challenges of literary translation: pragmatic approach 128-132

CZU: 81'255.4

Colenciuc Ina
Annotating legal documents 133-136

CZU: 81'255.4:008

Baghici Nicoleta
Traducător versus interpret: consemnări practice 137-140

CZU: 81'25:81'253

Ostafii Valeriu
Caracteristicile argumentative ale unităților frazeologice din limba franceză 141-150

CZU: 811.133.1'373.7

Radauţa Mariana
Competențele traducătorului de terminologie electronică și electrotehnică 151-153

CZU: 81'25:62

Stricova Nadejda
Împrumuturile în terminologia franceză a Tehnologiilor Informaționale și Internetului 157-161

CZU: 811.133.1'373.45:004

Guţu Ana
Néologismes lexicaux et néologismes sémantiques, créations néologiques-termes et néologismes stylistiques comme sujet de la lexicographie 162-170

CZU: 811.133.1'373.43

Manoli Ion
Tema religiei în moștenirea scriitoricească a lui Alexandru Sturdza (aspecte de traducere/traductologie 171-177

CZU: 811.135.1'255.4:2

Chiricenco Nicolae, Lenţa Anatolie
Die auseinandersetzung mit dem tod auf idiomatischem gebiet 178-182

CZU: 81'373.4/.7'38

Zaharia Casia
О принципах построения и функционирования тезауруса отраслевой терминологии (на примере англоязычной травматологической терминологии) 183-195

CZU: 81'276.6'37:025.43

Стоянова Инга
Terms and professionalisms in fiction 196-206

CZU: 811.111'276.6

Podoliuc Tatiana
Translation of business – related terminological idioms 207-211

CZU: 81'25'373.7'42:339

Colenciuc Ina
Pragmatic aspects in translating the advertising discourse 212-216

CZU: 81'276.6:659.123

Petrea Galina
Dezvoltarea continuă a vocabularului „IT” 217-220

CZU: 81'276.6:004

Fătu Virgil-Constantin
Difficulties in translation of grammar transformations 221-225

CZU: 81'255.4

Rusu Alexandra
Academicianul Valeriu Canțer: o notă înaltă a moralității în știință 229-229

CZU: 929:001.89

Prus Elena
Președintele Vasile Burlui: spiralele gândirii rezonante 230-231

CZU: 929:378

Prus Elena
Aurelia Hanganu. Construcţiile actanţiale în limba română 232-234

CZU: 811.135.1(478)(092)

Dumbraveanu Ion
Юрий Григорьевич Кривотуров в марафоне времени и успехов 235-236

CZU: 378(478)(092)

Стоянова Инга
Inga Stoianova, Diana Starodub. Our green world: english for ecologists 237-238

CZU: 811.111:574

Cameneva Zinaida
Viaţa ca o legendă sau enigma luminii Steliene 239-242

CZU: 821.135.1(478).09

Palladi Tudor
„Poezia – rugăciune” ca nou raport cu propria poezie 243-249

CZU: 821.135.1-1(478).09

Rusu Victor