FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Intertext

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-3711

3. Site-ul revistei

http://intertext.ulim.md/

4. Fondatorul

Denumirea
Adresastr. Vlaicu Pârcalab 52, MD 2012, Chisinău
Telefon / fax / e-mail(+373)22205926, , inst_cult2006@yahoo.fr
Web
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1-2(57-58), 2021 - 50
Nr. 1-2(53-54), 2020 - 50
Nr. 3-4(55-56), 2020 - 50
Nr. 3-4(51-52), 2019 - 50

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Untilă Victor, dr., conf.univ., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova), Redactor şef
2.Prus Elena, dr.hab., prof.univ., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova), Director
3.Demorgon Jacques, dr., prof.cerc., Membru Comitetul Ştiinţific
4.Rastier Francois, dr., prof.cerc., Centrul Naţional de Cercetări Ştiinţifice din Franţa (Franţa), Membru Comitetul Ştiinţific
5.Quaghebeur Marc, dr., prof.cerc., Muzeul de Arhive Literare, Bruxelles (Belgia), Membru Comitetul Ştiinţific
6.Martin Mircea, m.c., Academia Româna (România), Membru Comitetul Ştiinţific
7.Cimpoi Mihai, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova), Membru Comitetul Ştiinţific
8.Courriol Jean-Louis, dr., prof.univ., l’Université „Jean Moulin” Lyon 3 (Franţa), Membru Comitetul Ştiinţific
9.Ardeleanu Sanda-Maria, dr., prof.univ., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava (România), Membru Comitetul Ştiinţific
10.Oktapoda Efstratia, dr., conf.univ., Université Paris-Sorbonne (Paris IV) (Franţa), Membru Comitetul Ştiinţific
11.Kouakou Antoine, dr., prof.univ., Université Alassane Ouattara (Coasta de Fildeş), Membru Comitetul Ştiinţific
12.Stantcheva Roumiana, dr., conf.univ., Universitatea din Sofia „Sfîntul Kliment Ohridski” (Bulgaria), Membru Comitetul Ştiinţific
13.Ciocoi Tatiana, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Membru Comitetul Ştiinţific
14.Moldovanu Gheorghe, dr.hab., prof.univ., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova), Membru Comitetul Ştiinţific
15.Ceban Tamara, dr., conf.univ., Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti (România), Membru Comitetul Ştiinţific
16.Branişte Ludmila, conf.univ., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România), Membru Comitetul Ştiinţific
17.Manoli Ion, dr.hab., prof.univ., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova), Membru Comitetul Ştiinţific
18.Dodu-Savca Carolina, dr., conf.univ., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova), Membru Comitetul Ştiinţific
19.Vicol Dragoş, dr.hab., conf.univ., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova), Membru Comitetul Ştiinţific
20.Savin-Zgardan Angela, dr.hab., conf.univ., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova), Membru Comitetul Ştiinţific
21.Cameneva Zinaida, dr., conf.univ., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova), Membru Comitetul Ştiinţific

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2001

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2017Numere planificate: 2apărute: 2
2018Numere planificate: 2apărute: 2
2019Numere planificate: 2apărute: 2
2020Numere planificate: 2apărute: 2
2021Numere planificate: 2apărute: 1

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRomana - 64%
Engleza - 18%
Franceza - 18%
RezumateEngleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/ISSN/2345-1750, 2015 - 2033

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link


13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ARDELEANU, S., dr., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România Diversitatea lingvistică și socioculturală quo vadis?. Intertext. 2020, nr. 1-2(53-54), 13-9. ISSN 1857-3711.
2 BĂLU, M., Liceul tehnologic Roșia-Jiu, România Valenţe stilistice ale neologismelor - neologismul în argou şi jargon. Intertext. 2019, nr. 1-2(49-50), 145-141. ISSN 1857-3711.
3 BIANCHI, V., Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, România La Belgique et sa littérature francophone – quelques repères. Intertext. 2019, nr. 1-2(49-50), 208-204. ISSN 1857-3711.
4 BOTEZATU, F., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, România Perspective critice asupra mitului Seducătorului. Intertext. 2019, nr. 1-2(49-50), 218-214. ISSN 1857-3711.
5 BRANIŞTE, L., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România A Hermeneutic Exercise of the Convergence between National Features and the Modernity of the European Spirit. Intertext. 2021, nr. 1-2(57-58), 27-19. ISSN 1857-3711.
6 CEBAN, T., dr., Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, România Aspects de l’enseignement de la sémantique lexicale. Intertext. 2019, nr. 3-4(51-52), 184-179. ISSN 1857-3711.
7 CHAPELAN, M., Universitatea din Bucureşti, România Le dialogue auteur-lecteur, un dialogue qui dit beaucoup et fait entendre davantag. Intertext. 2021, nr. 1-2(57-58), 60-50. ISSN 1857-3711.
8 CHIRILĂ, A., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Motivarea studenților străini în anul pregătitor de limba română: strategii și tehnici. Intertext. 2021, nr. 1-2(57-58), 207-201. ISSN 1857-3711.
9 CHISCOP, L., Uniunea Scriitorilor din România, România Jubileu dabijian. O jumătate de veac de poezie!. Intertext. 2020, nr. 1-2(53-54), 209-207. ISSN 1857-3711.
10 CORBU, D., Uniunea Scriitorilor din România, România L'histoire et la littérature. Les arts et la littérature à l’époque postmoderne. Le nouveau Léviathan. Intertext. 2021, nr. 1-2(57-58), 18-11. ISSN 1857-3711.
11 DAUDEL, C., Universite Jean Monnet, Saint-Etienne, Franţa Exposition « L’Infini du bleu » de Cezar Secrieru à Genève. Intertext. 2020, nr. 3-4(55-56), 148-147. ISSN 1857-3711.
12 DEFTU, I., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Polisistemul literar și cultural și problema literalismului în cadrul actului traducerii. Intertext. 2020, nr. 1-2(53-54), 96-88. ISSN 1857-3711.
13 DEMORGON, J., dr., Universitatea Bordeaux, Franţa L’Homme foisonnant. Sémantiques des humanités antagonistes. Intertext. 2019, nr. 3-4(51-52), 30-9. ISSN 1857-3711.
14 DODENCIU, G., Colegiul Auto “Traian Vuia”, Tg- Jiu, România, România Natura ca mijloc de expresie a câmpului conceptual semantic „frumusețe". Intertext. 2020, nr. 3-4(55-56), 108-102. ISSN 1857-3711.
15 DRĂGULĂNESCU, S., Institutul de Filologie Română „Al.Philippide”, Iaşi, România Aliona GRATI. Chișinău. Morile timpului – eseu de imagologie literară. Chișinău: Editura Prut Internațional, 2020.. Intertext. 2021, nr. 1-2(57-58), 224-220. ISSN 1857-3711.
16 DUMBRAVESCU, D., Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, România Las unidades fraseológicas y la enseñanza/aprendizaje del español como lengua extranjera. Intertext. 2019, nr. 1-2(49-50), 125-118. ISSN 1857-3711.
17 DUŢĂ, F., Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, România Béranger e l’allegoria del volo nel „ Il pedone dell’aria” di Eugène Ionesco. Intertext. 2019, nr. 3-4(51-52), 158-152. ISSN 1857-3711.
18 FRANȚESCU, O., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România L1 reading: factors that impact learning outcomes. Intertext. 2020, nr. 3-4(55-56), 141-136. ISSN 1857-3711.
19 GRADU, D., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România La francophonie roumaine, une belle étrangère. Intertext. 2021, nr. 1-2(57-58), 200-191. ISSN 1857-3711.
20 LEON, L., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România Developing digital skills: the power of the online medium in foreign language teaching. Intertext. 2020, nr. 1-2(53-54), 198-192. ISSN 1857-3711.
21 LEON, T., Universitatea din Bucureşti, România “Wonder boys” book vs movie comparison: do wonder boys wander through joys?. Intertext. 2021, nr. 1-2(57-58), 66-61. ISSN 1857-3711.
22 LUPU-VLĂDESCU, A., Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, România Remember: la personnalité créatrice de Julie Hasdeu à 150 ans depuis sa naissance. Intertext. 2019, nr. 1-2(49-50), 180-169. ISSN 1857-3711.
23 MODREANU, M., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Imaginarul transgresiv. Intertext. 2019, nr. 3-4(51-52), 129-120. ISSN 1857-3711.
24 MUNTEANU, S., Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, România The Good, the Bad and the Ugly of Emergency Online Language Teaching at University. Intertext. 2021, nr. 1-2(57-58), 213-208. ISSN 1857-3711.
25 NASTA, L., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România Imaginarul blestemului – imaginea lingvistică a blestemului. Intertext. 2020, nr. 1-2(53-54), 39-33. ISSN 1857-3711.
26 OKTAPODA, E., dr., Sorbonne Universités, UPMC Université Paris, Franţa Dora d'Istria, une féministe transculturelle dans l'Europe des Balkans et au-delà. Intertext. 2021, nr. 1-2(57-58), 36-28. ISSN 1857-3711.
27 OSIAC, M., Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, România Aspecte ale utilizării adjectivelor în limba română actuală. Intertext. 2019, nr. 1-2(49-50), 160-155. ISSN 1857-3711.
28 PĂTRAN, F., Colegiul Auto “Traian Vuia”, Tg- Jiu, România, România Semantica terminologiei generale versus terminologia specifică (câmpul funcțional-semantic petrol). Intertext. 2020, nr. 3-4(55-56), 68-63. ISSN 1857-3711.
29 PLATON, E., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România Ofilirea „metaforei ofilite”. Intertext. 2021, nr. 1-2(57-58), 75-67. ISSN 1857-3711.
30 RĂDOI, M., Institutul Cervantes din București, România Somatismos que nos traen de cabeza: estudio contrastivo español–rumano con el lexema “cap”. Intertext. 2019, nr. 3-4(51-52), 81-76. ISSN 1857-3711.
31 STERIAN, D., Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, România Le dialogue des civilisations dans « Jacques le fataliste et son maître » : quelques approches intertextuelles implicites. Intertext. 2019, nr. 1-2(49-50), 203-197. ISSN 1857-3711.
32 STRUGARI, I., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România Prin traduceri spre un discurs didactic. Intertext. 2019, nr. 1-2(49-50), 246-239. ISSN 1857-3711.
33 SUCIU, M., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România Perspectiva lingvisticii integrale în predarea limbilor străine. Intertext. 2020, nr. 1-2(53-54), 170-163. ISSN 1857-3711.
34 TOPOLICEANU, H., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Limbi în contact în societatea actuală: interferențe lingvistice româno-italiene. Intertext. 2020, nr. 3-4(55-56), 117-111. ISSN 1857-3711.
35 TORO, E., Université de Tirana, Albania Développement de la compétence interculturelle à travers l’intégration du numérique en classe de FLE. Intertext. 2019, nr. 3-4(51-52), 195-185. ISSN 1857-3711.
36 TUDOR, C., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Lexic de origine latină în scrieri din epoca veche a românei literare: între uz relativ restrâns și expresivitate. Intertext. 2020, nr. 1-2(53-54), 47-40. ISSN 1857-3711.
37 VARIOT, E., Université d’Aix-Marseille, Franţa L’accès aux manuscrits roumains comme étape fondamentale dans la connaissance de l’évolution des langues : l’exemple des Enseignements de Neagoe Basarab à son fils  Théodose. Intertext. 2019, nr. 1-2(49-50), 104-93. ISSN 1857-3711.
38 VLĂDESCU, A., Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, România Aspects de la quȇte de l`identité européenne chez les auteurs roumains d`expression française du XIXe siècle. Intertext. 2019, nr. 3-4(51-52), 119-111. ISSN 1857-3711.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1-2(57-58) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/INTERTEXT_nr_1_2_2021_DOI.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: