IBN
Închide
Colenciuc Inna
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 2
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10

2023 - 1

  Characteristics of Functional-Semantic Field "Money" with Phraseological Units
Colenciuc Inna
Free International University of Moldova
Intertext
Nr. 2(62) / 2023 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 5 March, 2024. Descarcări-6. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

  Money-related proverbs: their perception in different lingua cultures
Colenciuc Inna
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 29 September, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The Semantic Analysis of Money-Related Proverbs in Three Linguacultures
Colenciuc Inna
Free International University of Moldova
Philologia
Nr. 3(315) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The semantic analysis of the conceptual fields “wealth” in the English language
Colenciuc Inna
Free International University of Moldova
Intertext
Nr. 1-2(57-58) / 2021 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 23 September, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

  A diachronic analysis of monetary units in Great Britain, Russia and the Republic of Moldova
Colenciuc Inna
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Money-related proverbs: their perception in different lingua cultures
Colenciuc Inna
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3471-0-5.
Disponibil online 3 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

  Diastratic Dimension of the Conceptual-Semantic Fields “Money” in the English, Romanian and Russian Languages
Colenciuc Inna
Free International University of Moldova
Intertext
Nr. 1-2(49-50) / 2019 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

  The analysis of the conceptual - semantic field “money” in the english language
Colenciuc Inna
Free International University of Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluisuperior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-604-9.
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

  A Diachronic Analysis of the Functional- Semantic Fields “Money” in the English and Russian Languages
Colenciuc Inna
Free International University of Moldova
3rd Central and Eastern European LUMEN
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-973-166-461-3.
Disponibil online 29 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Structural and semantic peculiarities of money- related phraseological units
Colenciuc Inna
Free International University of Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 2. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-433-5.
Disponibil online 31 August, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The classification of monolexical units  of the functional – semantic field “money
Colenciuc Inna
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 3-4(43-44) / 2017 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 21 January, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-804
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Анализ монолексического функционально-семантического поля «деньги» в русском языке
Colenciuc Inna
Международный Независимый Университет Молдовы
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 7-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-819
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

  Motivational aspect in teaching second language reading
Colenciuc Inna
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesin the context of mentality's transformation
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Functional-Semantic Field “Money” in the English Language
Colenciuc Inna
Free International University of Moldova
Intertext
Nr. 3-4(39-40) / 2016 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 30 January, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-1018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Teaching Specialized Text Translation: Methods and Techniques
Colenciuc Inna
Free International University of Moldova
Intertext
Nr. 1-2(37-38) / 2016 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 6 October, 2016. Descarcări-54. Vizualizări-1069
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

  Challenges of literary translation: pragmatic approach
Colenciuc Inna
Free International University of Moldova
Intertext
Nr. 1-2(34) / 2015 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 29 June, 2015. Descarcări-36. Vizualizări-1520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Motivational Strategies in the English Language Classroom
Colenciuc Inna
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-90-4.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-966
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The Problem of National Ideological and Artistic Peculiarity of American Literature: the “American Dream” and “American Tragedy”
Colenciuc Inna
Free International University of Moldova
La Francopolyphonie
Nr. 1(10) / 2015 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-29. Vizualizări-1884
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Translation of business – related terminological idioms
Colenciuc Inna
Free International University of Moldova
Intertext
Nr. 1-2(34) / 2015 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 30 June, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-935
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

  Lexical Problems Arising in Literary Translation
Colenciuc Inna
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 4-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-52-2.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

  Teaching Literature: Integrating Reading with Writing Tasks
Colenciuc Inna
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

  Teaching Literature: Approaches to Literary Analysis
Colenciuc Inna
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 2-a. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-101-76-9.
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The social concept of money in the american novel
Colenciuc Inna
Free International University of Moldova
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediţia 1. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-4354-5-1.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

  Teaching and Developing Vocabulary
Colenciuc Inna
Free International University of Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 1-a. 2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-101-76-9.
Disponibil online 19 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

  Advertising slogans and specificity of their translation
Dimo Olga , Colenciuc Inna
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 1-2 / 2010 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-975
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

  Social contrasts in the novel “The grapes of wrath” by john steinbeck
Colenciuc Inna
Free International University of Moldova
Intertext
Nr. 1-2 / 2008 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-891
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 26 of 26