IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii", 3
Chişinău, Moldova, 26-27 octombrie 2018
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 3
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Zbanţ L.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: CEP USM
Anul publicării: 2018
Numărul de pagini: 239
ISBN: 978-9975-56-604-9
CZU: 37.016:[811’27+821.09](082)=00 N 84
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 7 iulie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (229)Pedagogie (114)Sociologie (6)Tehnică (1)Istorie (1)Studiul artelor, culturologie (8)Ştiinţe fizico-matematice (4)Economie (4)Drept (1)Filosofie (2)Medicină (1)Ştiinţe politice (1)