IBN
Închide
Daver Margarita
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Critique sur le volume de Elena Prus « La Francosphère littéraire et l'empreinte française »
Daver Margarita
Enkómion pentru edificiile filologice ale Elenei Prus
1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3277-4-9.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Коммуникативные стратегии и рутины диалогического общения в преподавании русского языка как неродного
Давер Маргарита1 , Михеева Татьяна2
1 Международный Независимый Университет Молдовы,
2 Донской государственный технический университет
Știință, educație, cultura
Vol.2. 2016. Комрат. ISBN 978-9975-83-011-9.
Disponibil online 24 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Bilingual’s strategic competence and problems of intercultural education and communication
Daver Margarita
Free International University of Moldova
Intertext
Nr. 1-2(34) / 2015 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 29 June, 2015. Descarcări-13. Vizualizări-872
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les pouvoirs de la langue
Daver Margarita
Université Libre Internationale de Moldova
La Francopolyphonie
Nr. 1(10) / 2015 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дискурсные стратегии в обучении иноязычному диалогу на начальном этапе
Давер Маргарита
Международный Независимый Университет Молдовы
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-90-4.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основные принципы и особенности современного личностно-ориентированного подхода к обучению языкам
Михеева Татьяна1 , Давер Маргарита2
1 Донской государственный технический университет,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 2(9) / 2015 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 2 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Professional Level of Intercultural Strategic Competence and Particularities of Its Formation
Daver Margarita
Université Libre Internationale de Moldova
La Francopolyphonie
Nr. 2(9) / 2014 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 22 January, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-1472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Качество поэтического перевода
Давер Маргарита
Международный Независимый Университет Молдовы
Intertext
Nr. 1-2(30) / 2014 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 30 April, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-1271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Личностно ориентированный подход и автономность учащихся в современной системе образования
Давер Маргарита
Международный Независимый Университет Молдовы
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderneconferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 1-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-066-6.
Disponibil online 23 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Поливалентность заданий как способ учета индивидуальных стилей изучения языка
Давер Маргарита
Международный Независимый Университет Молдовы
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 4-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-52-2.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Critique sur le volume de Elena Prus «La Francosphère littéraire et l'empreinte française»
Daver Margarita
Université Libre Internationale de Moldova
La Francopolyphonie
Nr. 2(8) / 2013 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 20 February, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semiotic Value of Non-verbal Compensation Strategies and Communicative Potential of Linguistic Personality
Daver Margarita
Université Libre Internationale de Moldova
La Francopolyphonie
Nr. 2(8) / 2013 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 19 February, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-1176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Активизация коммуникативных стратегий при обучении диалогическому взаимодействию
Давер Маргарита
Международный Независимый Университет Молдовы
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Intercultural Strategic Competence and Internet-Assisted Language Teaching/Learning
Daver Margarita
Free International University of Moldova
La Francopolyphonie
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-1895
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Личностный подход в современной лингводидактике
Давер Маргарита
Международный Независимый Университет Молдовы
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 2-a. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-101-76-9.
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности стихотворного перевода поэтических текстов на примере cтихотворения Шарля Бодлера « Le chat »
Давер Маргарита
Международный Независимый Университет Молдовы
Intertext
Nr. 3-4(24) / 2012 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Взаимосвязное обучение языку и культуре и формирование межкультурной компетенции учащихся
Давер Маргарита
La Francopolyphonie
Nr. 6 / 2011 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исходная стратегическая компетенция язычного субьекта в лингводидактическом аспекте
Давер Маргарита
Международный Независимый Университет Молдовы
Intertext
Nr. 3-4 / 2011 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы билингвизма и раннее изучение языков
Давер Маргарита
Международный Независимый Университет Молдовы
Intertext
Nr. 1-2 / 2011 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-765
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19