Investigarea principiilor de proiectare ale cursului EMP
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
155 4
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-25 17:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.016:811.111 (3)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (2504)
Limba engleză (660)
SM ISO690:2012
CAZAC, Viorica. Investigarea principiilor de proiectare ale cursului EMP. In: Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului, Ed. 3, 4-5 noiembrie 2022, Chisinau. Chişinău: CEP UPC, 2022, Ediția 3, pp. 133-139. ISBN 978-9975-46-681-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 3, 2022
Conferința "Educația din perspectiva conceptului Clasa Viitorului"
3, Chisinau, Moldova, 4-5 noiembrie 2022

Investigarea principiilor de proiectare ale cursului EMP

Investigating the design principles of the EMP course

CZU: 378.016:811.111

Pag. 133-139

Cazac Viorica
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 28 februarie 2023


Rezumat

Proiectarea unui curs ESP este un proces fără sfârșit care necesită îmbunătățiri permanente și schimbare datorită creșterii rapide a globalizării și progresului tehnologic. De asemenea, au fost identificate provocările cu care se confruntă profesorii și proiectanții de curriculum în procesul de predare a limbii engleze medicale, având în vedere natura duală a disciplinei, larg discutată de pedagogi și metodologi. Acest articol prezintă câteva baze teoretice referitoare la EMP, precum și descrie componentele esențiale de luat în considerare la proiectarea unui curs EMP.

Designing an ESP course is a never – ending process which requires permanent improvement and changing due to rapid growth of globalisation and technological progress. Also, the challenges that teachers and curriculum designers have to face in the process of teaching medical English were identified, given the dual nature of the discipline, widely discussed by pedagogues and methodologists. This article introduces some theoretical background concerning EMP, as well as describes the essential components to consider while designing an EMP course.

Cuvinte-cheie
ESP, EMP, studenți la medicină, analiza nevoilor, proiectarea cursurilor,

ESP, EMP, medical students, needs analysis, course design.